Organizacje międzynarodowe rozwiń menu
Organizacje i sieci miast do których należy Kraków rozwiń
Dlaczego warto należeć do organizacji? rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Liga Miast Historycznych

ADRES: Teramachi-Oike, Nakagyo-ku, 604 8571 Kyoto (Japan)
E-MAIL

lhcs@city.kyoto.jp

WWW:

https://www.lhc-s.org/

Telefon
Fax
Władze

Członkowie Rady Dyrektorów Ligi Miast Historycznych to prezydenci miast: Kyoto (przewodniczący), Wiednia, Xianu, Ballaratu, Gyeongju, Isfahanu, Konya i Odessy.

Liga Miast Historycznych (The League of Historical Cities - LHC):
 

Została powołana w 1994 roku w Kyoto (Japonia) przez uczestników IV światowej Konferencji Miast Historycznych. Wśród 25 założycieli Ligi był także Kraków. Liga skupia miasta historyczne z całego świata, obecnie jest to 121 miast z 65 krajów i regionów (stan na maj 2021). Zgodnie ze statutem LHC, celem tej organizacji jest zapewnienie pokoju dla przyszłych pokoleń, pogłębianie porozumienia między narodami dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń oraz wspieranie rozwoju miast historycznych. LHC proponuje różnorodne inicjatywy i realizuje międzynarodowe projekty.

Członkowie Rady Dyrektorów Ligi Miast Historycznych – prezydenci miast: Kyoto (przewodniczący), Bad Ischl, Xianu, Ballaratu, Gyeongju, Shiraz, Konyi i Ljubljany.


Kraków przystąpił do Ligi na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXXVI/753/97 z dnia 16 kwietnia 1997 roku. Nasze miasto aktywnie uczestniczyło w dwóch kadencjach Rady Dyrektorów. Rada składa się z przedstawicieli siedmiu miast, wybieranych spośród burmistrzów i prezydentów wszystkich miast członkowskich Ligi. W początkowym okresie rozwoju organizacji uczestniczyliśmy w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących działalności Ligi. Rada jest jednym z trzech - obok Zgromadzenia Ogólnego i Sekretariatu - organów Ligi do spraw administracyjnych. Informacje i artykuły o Krakowie (m. in. na tematy dotyczące ochrony zabytków), publikowane są w magazynie Ligi, co stanowi atrakcyjną i niedrogą formę promocji miasta (biuletyn ten jest rozsyłany do wszystkich miast członkowskich LHC na całym świecie).

Liga Miast Historycznych jest ważną i jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych działających na rzecz ochrony światowego dziedzictwa. Wraz z upływem ponad 20 lat od założenia LMH, Światowa Konferencja Miast Historycznych promuje ponadgraniczny i konstruktywny dialog między miastami historycznymi pod hasłem "Ochrona i rozwój miast historycznych". Wymiany między miastami i obywatelami na całym świecie są niezbędne, aby zapewnić wkład miast o szczególnym dziedzictwie w rozwój cywilizacji. Rada Dyrektorów Ligi zwraca uwagę na zmiany społeczne i wynikające z tego nowe wyzwania, przed jakimi stają miasta historyczne. Już w 2018 roku Liga zwróciła uwagę, że świat osiąga etap, w którym kraj jako „twierdza” zostaje zastąpiony przez sieć międzynarodowych powiązań - globalne społeczeństwo. W takim świecie poszczególne kraje nie są pojedynczymi bytami, jakimi kiedyś były. W dzisiejszych czasach naród, lokalne społeczności i regiony wzajemnie się uzupełniają jako partnerzy. Współpracę można budować teraz w oparciu o nowe platformy i relacje.

Koordynacja współpracy:

Koordynatorem udziału Krakowa w pracach LHC jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Opłata członkowska:

Składka członkowska Ligi Miast Historycznych jest stała i wynosi 100 USD.
 

Wydarzenia:

 • W 1997 roku w Krakowie odbyła się Rada Dyrektorów Ligi Miast Historycznych.
   
 • Krakowowi została powierzona organizacja VI Światowej Konferencji Miast Historycznych. Konferencja ta odbyła się w dniach 25-28 maja 1998 roku  pod hasłem „Dziedzictwo i rozwój miast historycznych" („Heritage and Development of Historical Cities").
   
 • Krakowowi została powierzona organizacja VI światowej Konferencji Miast Historycznych. Pod hasłem „Dziedzictwo i rozwój miast historycznych" („Heritage and Development of Historical Cities"), konferencja ta odbyła się w dniach 25-28 maja 1998 roku.
   
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury, Filip Berkowicz, wziął udział w XI Światowej Konferencji Miast Historycznych, która odbyła się w dniach 10-13 czerwca 2008 roku w tureckim mieście Konya.
   
 • Ponieważ kolejne konferencje Ligi (organizowane co 2 lata) odbywają się przeważnie w dość odległych miastach - np.: Kyoto (Japonia), Xian (Chiny), Montreal (Kanada), Gyeongju (Korea) - co wiąże się z wysokimi kosztami udziału, a organizacja nie dofinansowuje udziału miast w tych spotkaniach, przedstawiciele Krakowa nie uczestniczą we wszystkich konferencjach.kolejne konferencje Ligi (organizowane co 2 lata) odbywają się przeważnie w dość odległych miastach - np.: Kyoto (Japonia), Xian (Chiny), Montreal (Kanada), Kyongju (Korea) - co niestety wiąże się z wysokimi kosztami udziału, a organizacja nie dofinansowuje udziału miast w dorocznych spotkaniach, przedstawiciele Krakowa w ostatnich latach w nich nie uczestniczą. Pomimo tego, informacje i materiały konferencyjne są na bieżąco analizowane przez ekspertów krakowskich i przedstawicieli Miasta odpowiedzialnych za zarządzanie dziedzictwem. W miarę możliwości, ograniczonych do korespondencyjnej formy współpracy, nawiązywane są kontakty i wymieniana wiedza dotycząca różnych aspektów ochrony zabytków. W czasie konferencji Ligi dyskutowane są, a następnie podpisywane przez wszystkich członków deklaracje, które służą jako program działań na kolejne lata.
 • Konferencja w 2012 roku w Hue (Wietnam) pod hasłem "Ogólne wyzwania i rozwiązania w zakresie światowego dziedzictwa" odbyła się kolejna konferencja Ligi Miast Historycznych. „Deklaracja z Hue" podpisana przez uczestników tego spotkania, była podsumowaniem dyskusji i prezentacji konferencyjnych. Zawarto w niej podstawowe kierunki działań i wskazano na najważniejsze zagrożenia i wyzwania cywilizacyjne stojące szczególnie przed odpowiedzialnymi za ochronę i rozwój miast historycznych. „(...) W obliczu presji rozwoju urbanistycznego i rosnącego zapotrzebowania na wysoki standard życia oparty na nowoczesnych technologiach miasta, również historyczne, podlegają przemianom. Zmiany procesów produkcji i globalizacji prowadzą do powstawania zmian klimatycznych i skutkują nieprzewidywalnym oddziaływaniem na przyrodę, jakość życia ludzi i obiekty historyczne. Dlatego bezwzględnym obowiązkiem jest nie tylko promocja dziedzictwa uwrażliwiająca społeczeństwa na skarby cywilizacyjne jakimi dysponują, ale także aktywne zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu, wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie nowoczesnych narzędzi rewaloryzacji i ochrony zabytków (...)". Uczestnicy konferencji – dla celów promocji ww. programu przyjęli hasło: „Szanuj przeszłość, zmierzaj w przyszłość".
   
 • Kolejna konferencja Ligi Miast Historycznych odbyła się w chińskim Yangzhou od 2 do 4 września 2014 roku, a dwa lata później, w dniach 7 - 9 czerwca 2016 roku członkowie Ligi spotkali się w austriackim miasteczku Bad Ischl. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Inteligentne, Innowacyjne, Kreatywne Miasta Historyczne Przyszłości”. W programie konferencji były wykłady, dyskusje i warsztaty szczególnie poświęcone problemom związanym z wprowadzaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań architektonicznych w tkankę miast historycznych.
   
 • XVI  Światowa Konferencja Miast Historycznych zorganizowana została 7-9 września 2018 roku w Bursie (Turcja) pod hasłem: “Wpływ globalizacji na kulturę i styl życia”. 
   
 • Prezydenci miast członkowskich Ligi Miast Historycznych, demonstrując solidarność ze wszystkimi miastami, przekazują swoje poparcie dla akcji poparcia dla pokoju na świecie i występują przeciwko terroryzmowi, agresji i wszelkim przejawom niesprawiedliwości. Wzorem lat ubiegłych Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski poparł Apel o Pokój zorganizowany - w formie wystawy - w czasie Festiwalu Gwiazd w Kyoto w sierpniu 2016 i 2017 roku.
   
 • XVII Światowa Konferencja LHC w czerwcu 2021 roku w Kazaniu, poświęcona "Dziedzictwu historycznemu i kulturowemu jako podstawie tożsamości narodowej i regionalnej", zakończyła się  wspólną deklaracją uczestników wzywającą do rozwoju kultury, zachowania języków, historii i tradycji narodów świata, promowaniu pokojowego współistnienia różnych grup etnicznych w obrębie miast jako warunku międzynarodowego dialogu i współpracy. Z powodu obostrzeń pandemicznych miała charakter hybrydowy. Uczestniczył w niej Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury Robert Piaskowski. Więcej informacji.
pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Powrót