Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Międzynarodowa konferencja Biblioteki Kraków

Bibliotekarze i reprezentanci środowisk działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z Polski i zagranicy spotkali się podczas kolejnej międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Kraków we współpracy z Kancelarią Prezydenta Miasta Krakowa oraz Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fot. Biblioteka Kraków

Główna część konferencji Międzynarodowej Konferencji Oferta bibliotek a dostępność odbioru kultury odbyła się w Sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 28 stycznia 2019 r. Bibliotekarze z Polski i zagranicznych miast partnerskich spotkali się w Krakowie, by wymienić swoje doświadczenia i wzajemnie się inspirować. Rozmawiali o potrzebach i oczekiwaniach specjalnych grup użytkowników, istniejących barierach architektonicznych oraz społecznych, a także o programach instytucji rządowych i samorządowych na rzecz poprawy dostępności instytucji kultury.

Swoje referaty wygłosili m.in. eksperci z Bratysławy, Budapesztu, Edynburga, Kijowa, Lwowa, Norymbergi, Ołomuńca, Opatii, Tbilisi i Wilna. Pierwszą część konferencji poświecono zbiorom, usługom oraz infrastrukturze bibliotek przygotowanym na potrzeby specjalnych grup użytkowników. Zaprezentowane zostały realizowane w polskich i zagranicznych bibliotekach programy i projekty dotyczące wymogów, oferty i dostosowania placówek do potrzeb użytkowników osób z niepełnosprawnością  fizyczną i intelektualną. Między innymi - działalność Mediateki w Tbilisi oraz „otwartych” bibliotek publicznych w chorwackiej Opatiji i czeskim Ołomuńcu. Do „celebrowania różnic i różnorodności” w bibliotece przekonywała radna miasta Edynburg Cleopatra Jones. Anastasiya Nechyporenko ze Lwowa przybliżyła projekt „Sensoteki” – pierwszej na Ukrainie biblioteki integracyjnej. Nie zabrakło też prezentacji dobrych praktyk. Referat przedstawicielek Biblioteki Publicznej Bratysławy wzmocniła obecność specjalnie wyszkolonego psa-przewodnika – pełnoprawnego „pracownika” tej placówki i honorowego uczestnika krakowskiej konferencji.

Drugi blok objął nowoczesne technologie i narzędzia wspomagające dostęp do kultury. Przedstawione zostały możliwości wykorzystania nowych technologii m.in. digitalizacji, aplikacji, platform, specjalistycznych urządzeń i  programów komputerowych, a także produktów aktywizujących rozwój i wspomagających komunikację. O socjalizacji informacyjnej czytelników o specjalnych potrzebach w Kijowie opowiadał Serhii Anzhyak. Miasto Norymberga przedstawiło proces digitalizacji w małych bibliotekach specjalnych, a miasto Budapeszt – proces cyfryzacji jako „mapowanie przeszłości”.

W przeddzień konferencji, w obecności Konsul Generalnej Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy, dyrektor Biblioteki Kraków Stanisław Dziedzic i dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Ervina Szabó w Budapeszcie Péter Fodor podpisali umowę o współpracy instytucji. Umowa zawarta została na okres 3 lat i obejmuje m. in. wymianę doświadczeń i zbiorów obu miast, organizację wspólnych przedsięwzięć i wzajemną promocję. Jak widać, także przy tworzeniu bibliotek bez barier współpraca międzynarodowa miast ma znaczenie.

Wygłoszone referaty oraz materiały merytoryczne z III Międzynarodowej Konferencji Biblioteki Kraków opublikowane zostaną w Roczniku Biblioteki Kraków 2019.

Szczegóły i program konferencji dostępne są na stronie Biblioteki Kraków.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Kinga Stoszek
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2019-01-24
Data aktualizacji: 2019-02-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź