Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowe Miasto

Nowe Miasto

Nowe Miasto – dzielnica wieżowców / New City – a district of skyscrapers

2022-03-04

Nowe Miasto to strategiczny projekt miejski, który planowany jest w rejonie Płaszowa i Rybitw, w południowo-wschodniej części Krakowa.


 New City  is a project planned in the area of Płaszów and Rybitwy, in the south-eastern part of Kraków.

Jerzy Muzyk

Powstanie nowe, zielone miasto / A new green city will be created

2022-03-14

Tak szerokiego, kompleksowego planu przeobrażania dzielnicy jeszcze nie było – podkreśla Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa. Rozmawia z nim Tadeusz Mordarski.


There has never been such a wide-ranging, comprehensive plan for the transformation of a district – says Jerzy Muzyk, Deputy Mayor of Kraków. Interviewed by Tadeusz Mordarski.

Studium - obszary projektów strategicznych Krakowa

Dokumenty strategiczne / Strategy documents

2022-03-04

Kraków posiada dwa dokumenty kreujące jego politykę przestrzenną i rozwój: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa z 2014 r. oraz Strategię Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030, która powstała w 2018 r.


There are two documents that shape Kraków's spatial policy and development: Study of the Conditions and Directions of the Spatial Management of the City of Kraków of 2014 and Kraków Development Strategy. This is Where I Want to Live. Kraków 2030, which was developed in 2018.

1 orto 2020_TKA

Stan obecny / Current state

2022-03-04

Projektem Nowe Miasto objęto obszar o powierzchni 677,5 ha położony w południowo - wschodniej części Krakowa.


The New City project covers an area of 677.5 ha located in the south-eastern part of Kraków.

Projekt planu miejscowego Nowe Miasto

Projekt planu miejscowego Nowe Miasto / Draft local plan for New City

2022-03-04

Trwa procedura sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowe Miasto.


The procedure for drafting a local spatial management plan for the Nowe Miasto area is in progress.

Nowe Miasto - makieta
Znajdź