Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Zdrowy oddech – kampania edukacyjno-informacyjna

„Zdrowy oddech – kampania edukacyjno – informacyjna” - projekt ekologiczny Miasta Krakowa współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

 

 

logotypy

 

Łączna wartość projektu: 115 390 zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGW: 92 312 zł.

Termin realizacji projektu: wrzesień – październik 2015 r.

Projekt dotyczy pilotażowych działań z zakresu edukacji ekologicznej, a jego główne cele to:

 • kształcenie i wychowanie w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego poprzez różne formy zaangażowania młodzieży w działania teoretyczne i praktyczne związane z oceną stanu powietrza,
 • kształtowanie u uczniów postaw odpowiedzialności za stan środowiska,
 • uaktywnienie młodych ludzi do myślenia o przyszłości naturalnego środowiska, rozbudzenie ich działań jako promotorów kreowania konkretnych przedsięwzięć proekologicznych wśród rówieśników i w rodzinie,
 • promowanie rzetelnych informacji z zakresu ochrony powietrza,
 • aktywna edukacja ekologiczna młodzieży – podejmowanie praktycznych działań na rzecz ochrony  środowiska w ich otoczeniu,
 • promowanie stylu życia i zachowań przyjaznych środowisku.

Szerzej o działaniach Miasta Krakowa podejmowanych w zakresie ochrony powietrza, a także szczegółowym SYSTEMIE PROGNOZOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA prowadzonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla Krakowa i województwa Małopolskiego, można przeczytać na stronie: www.ekocentrum.krakow.pl/599,a,ochrona-powietrza.htm

Projekt składa się z trzech elementów:

 1. Wykłady, warsztaty i laboratoria odbywać się będą w Zespole Szkół Chemicznych, swoim zakresem obejmą tematykę: budowa atmosfery, energia słoneczna i odnawialne źródła energii, gry dydaktyczne z zastosowanie TIK, badanie jakości powietrza z użyciem roślin wskaźnikowych, badanie  zawartości tlenków w powietrzu metodą instrumentalną, badanie obecności pyłów i ozonu w powietrzu oraz badanie wpływu powietrza na różne materiały. W ramach projektu przewidziano także wycieczkę do stacji pomiaru powietrza.
 2. Konkurs fotograficzno – dziennikarski - koordynowany przez MDK Fort 49 „Krzesławice”. Będzie prowadzony w dwóch kategoriach: indywidualnej (fotografia) i zespołowej (forma dziennikarska ze zdjęciami) - grupa uczniów z danej szkoły licząca max. 5 osób. Dotyczył będzie wizualizacji problemów związanych z jakością powietrza oraz postaw prospołecznych w tym zakresie.
 3. Kampania informacyjno – promocyjna - mająca na uwadze zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz wskazanie odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za działania człowieka wobec środowiska.

 

Rekrutacja szkół została zakończona w czerwcu 2015 r. Do udziału w projekcie (część dot. zajęć warsztatowych i laboratoryjnych) zakwalifikowały się następujące gimnazja:

 1. Gimnazjum Nr 2 w Krakowie, ul. Studencka 13,
 2. Gimnazjum Nr 4 w Krakowie, Rynek Kleparski 18,
 3. Gimnazjum Nr 6 w Krakowie, ul. Ks. Blachnickiego 1,
 4. Gimnazjum Nr 7 w Krakowie, ul. Jachowicza 5,
 5. Gimnazjum Nr 9 w Krakowie, ul. Kazimierza Odnowiciela 2,
 6. Gimnazjum Nr 12 w Krakowie, ul. Kluczborska 3,
 7. Gimnazjum Nr 15 w Krakowie, al. Kijowska 3,
 8. Gimnazjum Nr 16 w Krakowie, ul. Konarskiego 2,
 9. Gimnazjum Nr 17 w Krakowie, ul. Litewska 34,
 10.  Gimnazjum Nr 18 w Krakowie, ul. Złoty Róg 30,
 11.  Gimnazjum Nr 20 w Krakowie, ul. Senatorska 35,
 12.  Gimnazjum Nr 21 w Krakowie, ul. Komandosów 29,
 13.  Gimnazjum Nr 22 w Krakowie, ul. Skwerowa 3,
 14.  Gimnazjum Nr 23 w Krakowie, ul. Lipińskiego 2,
 15.  Gimnazjum Nr 24 w Krakowie, ul. J. Montwiłła Mireckiego 29,
 16.  Gimnazjum Nr 25 w Krakowie, ul. Strąkowa 3A,
 17.  Gimnazjum Nr 28 w Krakowie, ul. Bujaka 15,
 18.  Gimnazjum Nr 34 w Krakowie, ul. Kpt. Potebni 7,
 19.  Gimnazjum Nr 44 w Krakowie, os. Na Stoku 34,
 20.  Gimnazjum Nr 75 w Krakowie, ul. Czarnogórska 14.

 

Każde ww. gimnazjum wytypuje 5-osobową grupę uczestników projektu (w skład której wejdą uczniowie klas II oraz III) prowadzoną przez nauczyciela - opiekuna. Rekrutacja uczniów trwać będzie do 4 września 2015 r.

 

Konkurs fotograficzno – dziennikarski o charakterze otwartym, adresowany do uczniów krakowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rozpoczyna się 10.09.2015 r. i trwa do 10.10.2015 r. W ramach konkursu przewidziana jest ocena prac fotograficznych przez internautów.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i szczegółami działań projektowych, zamieszczonych w dedykowanych zakładkach poniżej (Aktualności/Warsztaty/Konkurs fotograficzny).

 

 

Załączniki:

 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie [PDF]zał. do regulaminu do pobrania w szkole zakwalifikowanej do projektu
 2. Regulamin konkursu fotograficzno-dziennikarskiego [PDF]

zdrowy oddech aktualności       zdrowy oddech warsztaty       zdrowy oddech konkurs

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2015-11-01
Data aktualizacji: 2015-10-15
Powrót