BO rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Zgłaszanie projektów dzielnicowych

 

 

 

 

 

 

Kto może złożyć propozycję zadania?


Propozycje zadań o charakterze dzielnicowym może składać każdy mieszkaniec dzielnicy, której dotyczy zadanie, który ukończył 16 lat. Do zgłoszenia zadania o charakterze dzielnicowym wnioskodawca dołącza listę poparcia dla propozycji zadania, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców dzielnicy, którzy ukończyli 16 rok życia.

 


Jakie informacje należy przygotować, jeśli chce się złożyć propozycję zadania?


Osoba, która chce złożyć propozycję zadania koniecznie musi podać adres mailowy. Adres mailowy będzie niezbędny do dalszego kontaktowania się z jednostkami, które dokonują oceny.
Oprócz adresu mailowego, wnioskodawcy będą proszeni o podanie swoich danych:
1) Imię i nazwisko;
2) Adres zamieszkania;
3) PESEL;
4) Opcjonalnie numer telefonu kontaktowego;

Opracowując pomysł na propozycję zadania dzielnicowego należy zastanowić się przede wszystkim nad:
1) Tytułem (max. 60 znaków);
2) konkretnym miejscem realizacji zadania. Może to być zarówno inwestycja w jednym miejscu (np. plac zabaw w parku), jak i w kilku miejscach jednocześnie (darmowe WiFi? Sieć mini-siłowni zewnętrznych w parkach na terenie Dzielnicy?);
3) Krótki opis propozycji zadania (max. 255 znaków);
4) Szczegółowy opis propozycji zadania;
5) Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania (w tym wskazanie komu projekt będzie służył, dlaczego jest ważny dla lokalnej społeczności);
6) Harmonogram działań związanych z wykonaniem propozycji zadania.

 

Pamiętaj!

Lista poparcia jest integralną częścią zgłoszenia zadania. Internetowa Platforma Budżetu Obywatelskiego, od razu po złożeniu propozycji zadania, generuje listę poparcia dla projektu. Należy ją wydrukować i zebrać wymaganą liczbę podpisów (15 podpisów mieszkańców dzielnicy, której dotyczy projekt i którzy ukończyli 16 lat). Uzupełnioną listę poparcia dla projektów dzielnicowych należy dostarczyć w przeciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia propozycji w siedzibie właściwej Rady Dzielnicy (wykaz adresów TUTAJ).

Jeśli nie chcesz czekać na listę poparcia wygenerowaną przez platformę internetową i chcesz szybciej rozpocząć zbieranie podpisów pod swoim pomysłem, możesz ją samodzielnie wydrukować, a następnie uzupełnić tytuł. UWAGA: tytuł propozycji zadania zgłaszanej poprzez platformę internetową oraz tytuł na samodzielnie uzupełnianej liście poparcia muszą być identyczne!  
Zasady dostarczania listy poparcia, na której tytuł został uzupełniony własnoręcznie są takie same jak w przypadku list generowanych przez platformę internetową.

Lista poparcia do pobrania TUTAJ.

 

Jakie zadanie mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic?


W ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa można zgłaszać zarówno zadania będące w gestii gminy, jak i powiatu. Wykaz zadań dostępny jest TUTAJ.


Zadania muszą spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców Dzielnicy (muszą być realizowane w ogólnodostępnych przestrzeniach. Jeśli propozycja zadania polega na organizacji szkoleń, kursów czy imprez integracyjnych należy zapewnić otwarty nabór do udziału w takich przedsięwzięciach).


Koszty zadań muszą mieścić się w limitach finansowych wynikających ze środków wskazanych przez Dzielnice. Z informacją na temat wysokości środków w poszczególnych Dzielnicach można zapoznać się TUTAJ.


Jeśli koszt zadania przekracza 20 000 zł, to po jego realizacji nie mogą być generować roczne koszty utrzymania wyższe niż 30% wartości proponowanego zadania.


Propozycje zadań nie mogą stać w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.


Jeśli realizacja zadania wymaga współpracy instytucjonalnej (np. z domem kultury, szkołą, itp.) należy pamiętać o załączeniu do propozycji zadania pisemnego oświadczenia o gotowości danej instytucji do współpracy w zakresie realizacji zadania. Oświadczenie takie musi być podpisane przez osobę kierującą instytucją (lub osobę ją zastępującą).


Ewentualna realizacji propozycji zadania nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.


Zadania (zwłaszcza inwestycyjne) musza być planowane do realizacji na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków. Ze strukturą własności gruntów można zapoznać się TUTAJ.


Propozycje zadań muszą zakładać realizację zadania w całości. Planowanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub wnioskowanie o zabezpieczenie środków wyłącznie na realizację bez uwzględnienia środków na projekt będzie oceniane negatywnie.
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
Data publikacji: 2016-02-10
Data aktualizacji: 2016-03-02
Powrót