PROGRAMY I DZIAŁANIA rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program OPIEKA WYTCHNIENIOWA

W 2024 roku Gmina Miejska Kraków realizuje ministerialny Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. W latach 2020-2023 z takiej formy wsparcia skorzystało ponad 600 mieszkańców Krakowa.

grafika opieka wytchnieniowa z mężczyzną na wózku inwalidzkim i stojącym za nim opiekunem (kobietą)
Fot. Kraków Bez Barier

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

Celem Programu jest odciążenie rodziców i opiekunów mieszkających wspólnie i sprawujących codzienną opiekę nad osobą niesamodzielną.

Gmina Miejska Kraków realizuje Program w formie 14 - dniowych, całodobowych turnusów w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przy ul. Wielickiej 267, które posiada możliwości kadrowe, lokalowe oraz doświadczenie w profesjonalnej opiece nad osobami z różnego typu niepełnosprawnościami.

Uczestnikom turnusów zapewnione jest:

  • zakwaterowanie w pokojach maksymalnie dwuosobowych;
  • całodobowa opieka pielęgniarska i pielęgnacyjna;
  • wyżywienie zgodne z zaleceniami dietetycznymi;
  • zajęcia aktywizujące dopasowane do potrzeb i stanu psychofizycznego uczestnika.

Realizacja całodobowej opieki spotyka się z pozytywnymi opiniami opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w Programie. Jest bardzo wyczekiwaną przez opiekunów formą wytchnienia w codziennej opiece nad osobą niesamodzielną. O popularności tej formy wsparcia świadczy liczba osób, które wzięły udział w Programie oraz osób, które oczekują na miejsca na kolejnych organizowanych 14 - dniowych turnusach.

W ramach środków Funduszu Solidarnościowego Gmina Miejska Kraków realizuje opiekę dzienną w miejscu zamieszkania osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Opieka dzienna w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej realizowana jest również w ramach projektu „Opieka odciążeniowa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej oraz wsparcie doradczo informacyjne opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i ich podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, przez wyłonioną w 2021 r., w otwartym konkursie ofert Fundację Pełna Życia.

Dane kontaktowe:

  1. Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie pod nr. tel. 12 44 67 500 lub 539 974 003 od poniedziałku do piątku w godz. 7.25 –15.00
  2. Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami pod nr. tel. 12 616 5714 w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.

Środki Funduszu Solidarnościowego otrzymane na realizację Programu w roku 2024:

dofinansowanie: 1 422 288 zł

całkowita, planowana wartość realizacji: 1 875 888 zł

 

Więcej informacji o Programie "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych programach finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego znajduje się na stronie internetowej:

Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Daniel Duda
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2023-02-13
Data aktualizacji: 2024-04-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź