Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nabór zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu KRAKÓW BEZ BARIER

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór do kolejnej XVII już edycji konkursu „Kraków bez barier”. Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 stycznia do 29 lutego 2024 r.

Zdjęcie przedstawia statuetki dla laureatów konkursu kraków bez barier
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Konkurs jest przedsięwzięciem promującym osoby, instytucje i firmy, które podejmują działania mające na celu ułatwianie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami w mieście Kraków.

Początkowo ideą Konkursu było promowanie nowoczesnych rozwiązań w architekturze i budownictwie, które miały zwiększać przyjazność budynków oraz przestrzeni publicznej dla wszystkich mieszkańców, w tym także dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Głównym celem było zwrócenie uwagi na kwestie związane z dostępnością i likwidowaniem barier architektonicznych.

Obecnie, poza obszarem związanym z budownictwem i architekturą, w konkursie nagradzane są osoby, firmy, organizacje i zespoły badawcze, które swoimi innowacyjnymi działaniami promują Kraków i sprawiają, że życie osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście staje się bardziej komfortowe i lepsze.

W tegorocznej XVII już edycji Konkursu dodatkowo nagrodzone zostaną również osoby zgłaszające, których zgłoszenia otrzymają nagrody główne w konkursie.

Zgłoszenia przyjmowane będą w następujących kategoriach:

  1. Budownictwo dostępne, w obszarze:
a) obiekty użyteczności publicznej, 
b) przestrzeń publiczna,
c) obiekty i przestrzenie zabytkowe;
  1. Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze;
  2. Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami;
  3. Osobowość roku;
  4. Najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Jak przesłać zgłoszenie?

Zgłoszenia należy składać w wyznaczonym terminie tj. od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.:

  1. Przesyłając pocztą na adres:
    Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, z dopiskiem: „Kraków bez barier” 2023 lub drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl.
  2. Zgłoszeń dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr od 1-4 (w zależności od wybranej kategorii) do Regulaminu oraz opatrzenie formularza podpisem osoby zgłaszającej.
  3. Do zgłoszeń przesyłanych w formie papierowej należy dołączyć zdjęcia na płycie CD, a do zgłoszeń przesyłanych elektronicznie zdjęcia w formacie jpg. lub png.:

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami i wzięcia udziału w Konkursie!

ZARZĄDZENIE NR 3925/2023 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 28 grudnia 2023 r.

Regulamin konkursu „Kraków bez barier” 2023

Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy: budownictwo dostępne

Załącznik nr 2 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy: innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze

Załącznik nr 3 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy: projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

Załącznik nr 4 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy: osobowość roku

pokaż metkę
Osoba publikująca: Daniel Duda
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2023-12-29
Data aktualizacji: 2023-12-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź