Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nabór zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu KRAKÓW BEZ BARIER

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór do kolejnej XVI już edycji konkursu „Kraków bez barier”. Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 lutego do 31 marca 2023r.

ulotka promująca konkurs Kraków bez barier z logo konkursu i data 2022
Fot. Kraków Bez Barier

Konkurs jest przedsięwzięciem promującym osoby, instytucje i firmy, które podejmują działania mające na celu ułatwianie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami w mieście Kraków.

Początkowo ideą Konkursu było promowanie nowoczesnych rozwiązań w architekturze i budownictwie, które miały zwiększać przyjazność budynków oraz przestrzeni publicznej dla wszystkich mieszkańców, w tym także dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Głównym celem było zwrócenie uwagi na kwestie związane z dostępnością i likwidowaniem barier architektonicznych.

Obecnie, poza obszarem związanym z budownictwem i architekturą, w konkursie nagradzane są osoby, firmy, organizacje i zespoły badawcze, które swoimi innowacyjnymi działaniami promują Kraków i sprawiają, że życie osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście staje się bardziej komfortowe i lepsze.

W tegorocznej XVI już edycji Konkursu dodatkowo nagrodzone zostaną również osoby zgłaszające, których zgłoszenia otrzymają nagrody główne w konkursie.

Zgłoszenia przyjmowane będą w następujących kategoriach:

 1. Budownictwo dostępne, w obszarze:
 • obiekty użyteczności publicznej,
 • przestrzeń publiczna,
 • obiekty i przestrzenie zabytkowe
 1. Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze;
 2. Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami;
 3. Osobowość roku
 4. Najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Jak przesłać zgłoszenie?

Zgłoszenia należy składać w wyznaczonym terminie tj. od 01.02.2023r. do 31.03.2023r.:

Przesyłając pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej
i Zdrowia ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków
, z dopiskiem „Kraków bez barier” 2022;

lub drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl.

 1. Zgłoszeń dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr od 1-4 (w zależności od wybranej kategorii) do Regulaminu oraz opatrzenie podpisem osoby zgłaszającej.
 2. Do zgłoszeń przesyłanych w formie papierowej należy dołączyć zdjęcia na płycie CD,
  a do zgłoszeń przesyłanych elektronicznie zdjęcia w formacie jpg. lub png.:

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami i wzięcia udziału w Konkursie!

PDF Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa

DOC Regulamin Konkursu KRAKÓW BEZ BARIER

DOC Zał. nr 1 do Regulaminu -  formularz "Budownictwo dostępne"

DOC Zał. nr 2 do Regulaminu - formularz "Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze"

DOC Zał. nr 3 do Regulaminu - formularz "Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami"

DOCZał. nr 4 do Regulaminu - formularz "Osobowość roku"

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2023-02-03
Data aktualizacji: 2023-02-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź