Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wybory samorządowe 2010

21 listopada odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy Krakowa wybierać będą Prezydenta Miasta, radnych Miasta Krakowa, radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. Krakowianie będą mogli głosować w 459 obwodach, w tym w obwodach zamkniętych (domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach karnych, aresztach śledczych). Głosowanie potrwa w godzinach od 8 do 22.

„Dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej bardzo ważne jest, by mieszkańcy Krakowa mieli pełną informację na temat wszystkich aspektów związanych z głosowaniem” – mówił podczas konferencji prasowej Urzędnik Wyborczy Andrzej Tarko.

„Po raz kolejny Urząd Miasta chce umożliwić osobom niepełnosprawnym udział w wyborach. Magistrat organizuje m.in. transport do lokali wyborczych i z powrotem. Dodatkowym ułatwieniem dla osób starszych i niepełnosprawnych będzie możliwość głosowania  za pośrednictwem pełnomocnika. W wyborach Prezydenta RP z możliwości takiej skorzystało ponad 300 osób. Uważam, że to dobry wynik” – mówił Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych Bogdan Dąsal.

W Krakowie 92 siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowano do obsługi wyborców niepełnosprawnych. Do 16 listopada niepełnosprawni wyborcy zamieszkali na stałe w Krakowie mogą dopisać się do wybranego przez siebie obwodu głosowania. Wykaz takich obwodów dostępny  jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Magistratu.

Sprawy załatwia się w następujących budynkach Urzędu:

·         dla mieszkańców dzielnic I—VII (Śródmieście, Krowodrza)

al. Powstania Warszawskiego 10 - stanowisko nr 62 (centrum administracyjne), tel. 12 616 92 51,

·         dla mieszkańców dzielnic VIII—XIII (Podgórze)

ul. Wielicka 28a - stanowisko nr 5 (parter), tel. 12 616 56 87

·         dla mieszkańców dzielnic XIV—XVIII (Nowa Huta)

os. Zgody 2 - pok. nr 18, 24 (parter), tel. 12 616 87 32, 12 616 87 38

Wyborcy  przyjmowani są  w godz. 7.40—15.

Osoby niepełnosprawne, a  także wyborcy powyżej 75. roku życia  mający  trudności w poruszaniu się, będą mogli skorzystać z bezpłatnego dowozu do  obwodowych komisji wyborczych.  Urząd Miasta Krakowa zapewnia transport z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego i z powrotem. Pracownicy Wydziału Świadczeń Socjalnych tydzień przed wyborami będą przyjmować zgłoszenia telefonicznie pod numerami telefonów 12 616 50 08, 12 616 50 26, 12 616 50 27, od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15. Będą dyżurować również w dniu wyborów, w godz. 8-22.

Osoby starsze (które ukończyły 75 lat) lub niepełnosprawne, które nie będą mogły osobiście oddać głosu, mogą to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na radnych oraz prezydenta miasta (wójta, burmistrza).

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach zamkniętych.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa, wpisany na listę wyborców w Gminie Miejskiej Kraków, składa wniosek najpóźniej do 12 listopada w Punktach Obsługi Mieszkańców we wszystkich lokalizacjach UMK, tj.:

•pl. Wszystkich Świętych 3-4,

•al. Powstania Warszawskiego 10,

•os. Zgody 2,

•ul. Wielicka 28a,

•ul. Rynek Podgórski 1,

•ul. Grunwaldzka 8,

•ul. Kasprowicza 29,

•ul. Stachowicza 18,

•ul. Wielopole 17a

Do wniosku należy dołączyć:

·         Pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (na stosownym formularzu dostępnym na stronach www.bip.krakow.pl oraz na dziennikach podawczych magistratu)

·         Kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat),

Należy również dołączyć numer telefonu.

Formularze wniosków o udzielenie pełnomocnictwa oraz załączników są dostępne w formie elektronicznej na stronie www.bip.krakow.pl oraz na dziennikach podawczych we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Krakowa.

Wyborca ma prawo cofnąć udzielonego pełnomocnictwa do głosowania, składając najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów oświadczenie. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

W wyborach do Rady Miasta Krakowa obowiązuje podział  na 7 okręgów wyborczych, w których będzie wybieranych 43 radnych. Okręg 1 obejmuje dzielnice I, II i V, okręg  2  dzielnicę III i IV, okręg  3 - dzielnicę VI,VII,VIII okręg 4 dzielnice IX,X,XI okręg V dzielnicę XII i XIII, okręg VI – dzielnicę XIV, XV i XVII, okręg 7 - dzielnicę XVI i XVIII.  W okręgu 1 krakowianie wybierać będą 7 radnych, w okręgu 2 – 7 radnych, w okręgu 3 – 6 radnych, w okręgu 4 - 5 radnych, w okręgu 5 – 6 radnych, w okręgu 6 – 6 radnych, w okręgu 7 – 6 radnych.

By głos był ważny, wyborca stawia znak X (dwie przecinające się kreski) w obrębie kratki. W przypadku wyborów do Rady Miasta i Sejmiku Województwa Małopolskiego stawiamy tylko jeden znak X oddając w ten sposób głos na konkretnego kandydata, na którego chcemy głosować oraz listę, z której ten kandydat startuje. W wyborach Prezydenta Miasta również stawiamy tylko jeden znak X w kratce obok nazwiska kandydata, na którego chcemy oddać głos.

Organizacją wyborów na terenie Krakowa zajmuje się Urzędnik Wyborczy Andrzej Tarko.  Nadzór sprawuje Miejska Komisja Wyborcza, której Przewodniczącym jest Sędzia Sądu Okręgowego – Robert Jurga. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie mieści się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, I piętro Sala im. J. Dietla. Terminy dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej podano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa.

UWAGA! Telefon do Biura Obsługi Miejskiej Komisji Wyborczej: 12 616 18 50, 12 616 18 33; fax 12 616 11 00.

Telefon informacyjny dotyczący obwodowych komisji wyborczych: 12 616 18 29.

Informacje dotyczące wyborów dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa pod adresem www.bip.krakow.pl w zakładce „wybory samorządowe”. (KS).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat