Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Przed Krakowem stabilna perspektywa finansowa

Amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor’s potwierdza długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej Krakowa na poziomie A- oraz ocenia perspektywę miasta jako stabilną. To najwyższy wskaźnik z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Fot. Anna Duda / kraków.pl

W marcu 2023 r. agencja Standard & Poor’s Global Ratings potwierdziła długoterminowy międzynarodowy rating Krakowa na poziomie A-, z perspektywą stabilną. Jest to poziom odpowiadający ratingowi Polski dla zadłużenia w walutach obcych, czyli najwyższy z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego w kraju (zgodnie z zasadą nieprzyznawania samorządom lokalnym ratingu wyższego niż rating państwa). Stabilna perspektywa dla Krakowa odpowiada perspektywie dla Polski.

W uzasadnieniu przyznanej oceny analitycy S&P wskazują, że poziom ratingu Krakowa odzwierciedla ostrożną politykę finansową władz miasta opartą na kontroli wydatków, umiarkowanym zadłużeniu (głównie długoterminowym) oraz solidnej płynności finansowej. Mimo że skutki inwazji Rosji na Ukrainę będą w dalszym ciągu ciążyć na perspektywach wzrostu makroekonomicznego Polski i Krakowa, agencja zauważa pewne oznaki normalizacji, zarówno po stronie podażowej (zmniejszenie wąskich gardeł), jak i cen energii, co powinno przełożyć się na wzrost PKB w 2024 r. Prognozuje też, że wzrost gospodarczy Krakowa będzie zasadniczo zgodny z trendami krajowymi.

Analitycy S&P podkreślają, że Kraków, drugie co do wielkości miasto w Polsce, posiada zróżnicowaną gospodarkę, cieszy się niższą stopą bezrobocia od średniej krajowej oraz rosnącą liczbą ludności, a wzrost liczby mieszkańców jest w pewnym stopniu wspierany przez napływ uchodźców z Ukrainy, z których część może osiedlić się w Krakowie na stałe.

Stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwanie agencji, że władze Krakowa będą utrzymywać pod kontrolą wzrost wydatków bieżących, co pozwoli uniknąć dalszego istotnego pogorszenia wyników finansowych. S&P spodziewa się również, że mimo wysokiej inflacji oraz obniżenia dochodów podatkowych samorządu w wyniku wdrożenia reformy podatkowej miasto w najbliższych latach utrzyma solidną płynność finansową, zmniejszając stopniowo swoje rezerwy gotówkowe.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-03-23
Data aktualizacji: 2023-04-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź