Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nauczyciele podnoszą kompetencje dzięki wsparciu miasta

Każdego roku nauczyciele krakowskich szkół otrzymują wsparcie finansowe od lokalnego samorządu. Dzięki temu mogą podejmować studia i kursy podnoszące ich kwalifikacje. W pierwszym półroczu 2022 r. rozpatrzono wnioski kolejnych nauczycieli pozwalające na przyznanie tego typu dofinansowania. W tym roku rozszerzona została także lista kierunków uznawanych za priorytetowe, dla których dofinansowanie może wynieść aż do 95 proc.

Fot. pexels.com

Kwota, którą Miasto Kraków zaplanowało w tegorocznym budżecie na doskonalenie zawodowe nauczycieli, wynosi ponad 6,5 mln zł. Ze wspomnianej puli pokrywane są m.in. dofinansowania do opłat za kursy kwalifikacyjne, studia licencjackie dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, studia magisterskie – zarówno jednolite, jak i uzupełniające, a także studia podyplomowe, doktoranckie, szkolenia branżowe oraz inne formy nadające kwalifikacje. W pierwszym półroczu 2022 r. pozytywnie rozpatrzono 264 wnioski o dofinansowanie studiów i kursów podnoszących kwalifikacje na łączną kwotę ponad 510 tys. zł.

Zasady podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym wysokość dofinansowania do poszczególnych form kształcenia, określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1081/2022 z 27 kwietnia 2022 r. Wysokość ta jest zróżnicowana: może wynosić do 60 proc., do 70 proc., do 80 proc., a na kierunkach uznawanych za priorytetowe – nawet do 95 proc. Wszystko zależy od celów polityki oświatowej państwa oraz aktualnych priorytetów edukacyjnych miasta. Te z kolei wynikają z wnikliwej obserwacji zjawisk zachodzących w obszarze edukacji.

W Krakowie na liście priorytetowych kierunków znajdują się w tym roku aż 24 pozycje – dla wszystkich poziom dofinansowania jest taki sam i wynosi do 95 proc. Tak wysokie dofinansowanie może trafić do osób, które podejmą kształcenie w zakresie m.in.: stosowania w nauczaniu narzędzi informatycznych, w tym e-learningu, technik programowania, kodowania, nauczania języka obcego na etapie wychowania przedszkolnego oraz w klasach I–III szkoły podstawowej, nauczania języka polskiego jako obcego, realizacji zajęć z preorientacji zawodowej w przedszkolach czy nauczania pływania na etapie szkoły podstawowej (tylko wuefiści). Taki poziom dofinansowania dotyczyć może też m.in. nauczycieli chcących podnosić swoje kwalifikacje w specjalnościach związanych z edukacją włączającą, edukacją przyrodniczą i matematyczną w szkołach ponadpodstawowych, edukacją ekologiczną, edukacją wielokulturową i międzykulturową czy edukacją i wspomaganiem uczniów ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera. Wśród nich są także studia magisterskie z psychologii, o czym więcej pisaliśmy w tym miejscu.

Warto wiedzieć, że dofinansowanie do opłat za studia czy kursy nadające kwalifikacje nauczycielom to tylko jedno z wielu działań realizowanych przez miasto, w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników pedagogicznych. Środki z puli na doskonalenie zawodowe są także przeznaczane na szkolenia i wspomaganie rozwoju nauczycieli realizowane bezpośrednio przez szkoły oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dodatkowe informacje dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli w sprawie wypłaty dofinansowań można znaleźć w komunikacie dostępnym tutaj.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-07-18
Data aktualizacji: 2022-07-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź