Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowe możliwości założenia jednoosobowej firmy dla obywateli Ukrainy / Нові можливості відкриття ФОП для громадян України

Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy byli mieszkańcami Krakowa przed 24 lutego 2022 roku i przebywają legalnie w Polsce, mogą już założyć i prowadzić firmę na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Усі громадяни України, які проживали в Кракові до 24 лютого 2022 року та легально перебувають у Польщі, тепер можуть відкривати та управляти фірмою на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

Fot. pixabay.com

Kto może założyć firmę?

Każdy cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, który chce założyć jednoosobową firmę w CEIDG, (co stanowi najpopularniejszą formę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce), musi legalnie przebywać na terytorium naszego kraju i posiadać odpowiedni tytuł pobytowy, uprawniający do założenia firmy w CEIDG. Takim tytułem pobytowym jest m.in. pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, czy Karta Polaka.

Kto będzie mógł prowadzić swoje firmy po wprowadzonych zmianach?

  • Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski legalnie przed 24 lutego 2022 roku, posiadają ważny tytuł pobytowy, wydany na podstawie ustawy o cudzoziemcach np. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę oraz mają nadany numer PESEL, mogą założyć firmę w CEIDG.
  • Takie samo uprawnienie posiadają obywatele Ukrainy, którzy, w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju, przybyli do Polski z terytorium Ukrainy, począwszy od 24 lutego 2022 roku.

Gdzie można zarejestrować firmę w Krakowie?

  • Zainteresowani mogą założyć działalność gospodarczą (zmienić dane firmy, zawiesić, wznowić lub zamknąć) przy ul. Wielickiej 28A, na III piętrze, w godzinach 7.40-18.00. Pracownik Wydziału Spraw Administracyjnych udzieli pełnego wsparcia w zakresie wypełnienia wniosku do CEIDG.
  • Firmę w CEIDG można również zarejestrować online za pośrednictwem strony biznes.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego.

[UA]

Хто може відкрити фірму?

Кожен іноземець з-за меж Європейського Союзу, який хоче оформити ФОП у CEIDG (що є найпопулярнішою формою підприємницької діяльності в Польщі), повинен на законних підставах перебувати в нашій країні та мати відповідний дозвіл на проживання, що дає право зареєструвати ФОП в CEIDG. Таким правом на проживання є, серед іншого, дозвіл на постійне проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу або Карта поляка.

Хто зможе відкрити ФОП після внесених змін?

  • Усі громадяни України, які легально прибули до Польщі до 24 лютого 2022 року, мають дійсний дозвіл на проживання, виданий на підставі Закону про іноземців, наприклад, дозвіл на тимчасове проживання та роботу, та отримали номер PESEL, можуть зареєструвати ФОП в CEIDG.
  • Таке ж право надається громадянам України, які через збройний конфлікт у своїй країні прибули до Польщі з території України, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Де можна зареєструвати фірму в Кракові?

  • Всі охочі можуть зареєструвати фірму (змінити її реквізити, призупинити, відновити або закрити фірму) за адресою: вул. Wielicka 28A, на третьому поверсі, з 7.40 до 18.00. Працівник Департаменту адміністративних справ надасть повну підтримку в оформленні заяви до CEIDG.
  • Ви також можете зареєструвати ФОП в CEIDG онлайн на сайті biznes.gov.pl за допомогою довіреного профілю.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-03-28
Data aktualizacji: 2022-05-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź