Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Podsumowanie obrad Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic

Zmiany w składzie Rady Budżetu Obywatelskiego, uzupełnienie wakatów do składu Zespołu Zadaniowego ds. Forum Przyszłości Dzielnic oraz współpraca dzielnic z Grodzkim Urzędem Pracy – m.in. te tematy zajęły uczestników Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.

Fot. Małgorzata Kubowicz

Decyzją Konwentu skład Zespołu Zadaniowego ds. Forum Przyszłości Dzielnic uzupełnili: Mieczysław Czytajło z Dzielnicy II Grzegórzki oraz Szymon Toboła z Dzielnicy XIII Podgórze. Forum Przyszłości Dzielnic powstało w trakcie trwania poprzedniej, VII kadencji Rady Miasta Krakowa. Miało na celu stworzenie grupy dyskusyjnej do wymiany doświadczeń i wiedzy. Zebrane w ten sposób doświadczenia i informacje nie doczekały się jednak opracowania końcowego. Dlatego Rada Miasta Krakowa w czerwcu 2019 r. podjęła uchwałę kierunkową do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego. Wśród członków Forum Przyszłości Dzielnic są radni miejscy, przewodniczący bądź wiceprzewodniczący rad dzielnic, aktywiści – przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędnicy. Zespołowi przewodniczy Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Zmiany w składzie Rady BO

Radnym przedstawiona została propozycja Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca zmian w składzie Rady Budżetu Obywatelskiego. Jak informował zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Mateusz Płoskonka - po analizie frekwencji obecnej rady, jej składu oraz tego, jak tego typu ciała dialogu działają w innych miastach - Prezydent Miasta Krakowa podjął decyzję o zmniejszeniu składu Rady Budżetu Obywatelskiego. Propozycja dotyczy ograniczenia rady do czterech przedstawicieli Rady Miasta Krakowa, czterech przedstawicieli rad dzielnic, czterech przedstawicieli strony społecznej (wybieranych w naborze otwartym spośród wszystkich wnioskodawców zwycięskich projektów na dwuletnią kadencję) oraz dwóch przedstawicieli urzędu. Obecnie Rada Budżetu Obywatelskiego liczy 35 osób, po zmianach składałyby się z 14 osób.

Radny Szymon Toboła z Dzielnicy XIII Podgórze zwracał uwagę, że dyskusja na temat składu Rady BO już się odbyła na posiedzeniu Konwentu. Podjęto wtedy decyzję, że każda rada dzielnicy będzie miała swojego przedstawiciela w Radzie BO, przy czym prawo głosu przez pierwszą połowę kadencji miało 9 radnych z dzielnic nieparzystych, a od listopada 2021 r. miała nastąpić zmiana i prawo głosu nabyłoby kolejnych 9 radnych, tym razem z dzielnic parzystych.

– Dokonano ewaluacji, przeanalizowano wady i zalety Rady BO. Zmiana nie jest złym pomysłem, potrzebujemy jednak czasu na decyzję – mówił Tomasz Daros Przewodniczący Dzielnicy I Stare Miasto.

Pojawił się także wniosek, by przedstawiciele dzielnic mieli w nowym składzie Rady BO sześciu przedstawicieli, natomiast Rada Miasta Krakowa dwóch, a także by radnych zarówno dzielnic, jak i RMK objęła dwuletnia kadencja.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec przychylił się do tych propozycji, dodał, że dwóch przedstawicieli RMK mogłaby wskazywać Komisja Główna Rady Miasta Krakowa. Konwent przegłosował wniosek, by przygotować uchwałę do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie uwzględnienia propozycji Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic w zakresie składu Rady Budżetu Obywatelskiego.

Grodzki Urząd Pracy bliżej mieszkańców

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Bogusław Kośmider oraz przedstawiciele Grodzkiego Urzędu Pracy przedstawili radnym dzielnicowym ofertę usług GUP. Konwent miał także okazję zapoznać się z najnowszym wydaniem Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Przedstawiciele GUP tłumaczyli także, że przedstawiciele rad dzielnic są najbliżej mieszkańców i najlepiej znają ich problemy, dlatego zwrócili się z propozycją do przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, by rozważyli pośredniczenie w kontaktach z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami w ramach realizacji projektu Dzielnicowy Pakiet Wsparcia Rynku Pracy.  

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: Marcin Smolski
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-10-28
Data aktualizacji: 2021-11-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź