Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kraków ma Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

Kraków jest jedynym miastem Małopolski, które zostało wyłonione przez Ośrodek Rozwoju Edukacji do stworzenia Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Nowy ośrodek rozpoczął działalność w wakacje. Jego pracownicy będą wspierać nauczycieli w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, prowadząc m.in. konsultacje, superwizje i zajęcia modelowe.

Fot. pixabay.com

Jedną z pierwszych inicjatyw zorganizowanych w ramach pilotażowego przedsięwzięcia były spotkania z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w trakcie których omawiano harmonogram prac na najbliższe dwa lata. Celem było także poznanie oczekiwań dyrektorów i nauczycieli z krakowskich jednostek co do roli nowo powstałego Centrum, jak i działań, które powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności.

Lider SCWEW podpisał deklarację współpracy z dyrektorami krakowskich poradni psychologiczno-pedagogicznych nr 1, nr 2 i nr 4 oraz z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dyrektor MCDN zadeklarował pomoc w zakresie realizacji potrzeb szkoleniowych oraz utworzenia sieci współpracy i wsparcia dla nauczycieli.

We wrześniu odbyły się spotkania z radami pedagogicznymi przedszkola i szkół objętych wsparciem w celu zapoznania nauczycieli z projektem i przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych oraz klimatu sprzyjającego tworzeniu warunków do nauki dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Przeprowadzono też pierwsze konsultacje eksperckie w wybranych placówkach.

Nauczyciele i specjaliści będą mogli korzystać z szerokiej oferty centrum: specjalistycznej pomocy, superwizji, zajęć modelowych i innych metod wsparcia. Dzięki dofinansowaniu zakupiony zostanie profesjonalny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Tworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą powierzono Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie – placówce obejmującej całościowym oddziaływaniem terapeutyczno-edukacyjnym uczniów z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nowe zadania będzie wykonywać kadra specjalistów przygotowana do pracy z uczniami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, którzy będą wspomagani przez zewnętrznych ekspertów z poszczególnych dziedzin.

Przy realizacji projektu placówka będzie współpracować z pięcioma samorządowymi przedszkolami i szkołami – Samorządowym Przedszkolem nr 9, Szkołą Podstawową nr 58, Szkołą Podstawową nr 104, XXXI Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum Elektrycznym nr 8 (wchodzącym w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2).

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej centrum-autyzmu.pl. Niebawem uruchomiona zostanie strona internetowa scwewkrakow.pl, do korzystania z której już teraz serdecznie zachęcamy.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-10-15
Data aktualizacji: 2021-10-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź