Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Czy znasz nazwę swojej dzielnicy?

2 września odbyło się II posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. Forum Przyszłości Dzielnic. Zastanawiano się m.in. nad tym, jak zwiększyć identyfikację mieszkańców z dzielnicą, w której mieszkają.

Fot. RMK
RMK

Dyrektor Biura ds. Dzielnic Natasza Kucharska przedstawiła wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w tematyce dzielnic Krakowa - „Co mieszkańcy sądzą o dzielnicach”. Oparła się na wynikach trzech badań. Pierwsze - „Dzielnice i Rady Dzielnic w opiniach mieszkańców Krakowa” - opracowane przez VRG Strategia – Instytut Badań Marketingowych i Społecznych w Krakowie w marcu 2005 r. Badaniem objęto dorosłych mieszkańców Krakowa w wieku 18 lat i więcej. Próbę pobrano losując po 100 mieszkańców dla każdej z 18 dzielnic. Drugie badanie - „Diagnoza Krakowskich Dzielnic 2016 – Potencjały i wyzwania rozwojowe” – opracowane przez Michała A. Chrzanowskiego oraz dr Annę Strzebońską z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2016 r. Badaniem objęto dorosłych mieszkańców Krakowa w wieku 18 lat i więcej. Zebrano odpowiedzi 3222 dorosłych mieszkańców Krakowa. Trzecie badanie - „Ekspertyzy naukowe dotyczące problematyki jednostek pomocniczych Miasta Krakowa na przykładzie Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice” – opracowane zostało przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w 2017 r. Badaniem ankietowym objęto mieszkańców Krakowa w wieku 15 lat i więcej z terenu Dzielnic: VIII, IX i X. Po weryfikacji formularzy analizie poddano odpowiedzi udzielone przez 1433 mieszkańców.

- Ciekawe jest badanie przeprowadzone w 2016 r. Wzięła w nim udział spora grupa respondentów – 3222 osoby. Będę wnioskował, by w przyszłym roku przeprowadzono kolejne badanie na jak największej grupie badawczej. Cieszy mnie natomiast, że trend rozpoznawalności dzielnic jest dodatni – mówił Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec. W 2005 roku tylko około 33 proc. mieszkańców Krakowa potrafiło poprawnie podać numer dzielnicy w której mieszka, natomiast w 2016 już 53 proc. mieszkańców. – W 2005 roku mieszkańcy identyfikowali się ze starym podziałem Krakowa na cztery dzielnice, w 2016 roku bardziej posługują się nazwami zwyczajowymi. One mają mocną konotację historyczną. Dołożenie tych nazw do numerów dzielnic było dobrym ruchem – tłumaczył Dominik Jaśkowiec.

Wyniki badań z 2017 r. wskazują także, że mieszkańcy mają problem z rozpoznaniem granic dzielnic, w których mieszkają, a także ze wskazaniem nazw dzielnic sąsiadujących.

Piotr Brodziński z Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin” zwracał uwagę, że historyczne oznakowania na budynkach mogą wpływać na trudności w rozpoznawaniu aktualnych nazw dzielnic wśród mieszkańców. Sugerował, że problem z identyfikacją granic można rozwiązać m.in. organizując wycieczki po dzielnicach, podczas których wyjaśniano by nazwy historyczne oraz pokazywano by punkty graniczne z sąsiednimi dzielnicami.

Z badań wynika także, że mieszkańcy mają trudności z rozróżnieniem kompetencji rad dzielnic i Urzędu Miasta Krakowa.

- Idziemy we właściwym kierunku. Im mniej się dokonuje zmian w podziale dzielnic, tym bardziej obecny podział ugruntowuje się w świadomości mieszkańców. Powinniśmy rozwijać to co mamy, wyraźnie zaznaczyć i wytłumaczyć mieszkańcom, gdzie się zaczynają i kończą zadania dzielnicy i czego mogą oczekiwać do miasta, ponieważ większość osób nie widzi dzielnicy, widzi natomiast Urząd – mówił Antoni Fryczek, Sekretarz Miasta Krakowa, pełniący również funkcję zastępcy przewodniczącego Zespołu Zadaniowego ds. Forum Przyszłości Dzielnic.

Forum Przyszłości Dzielnic powstało w trakcie trwania poprzedniej, VII kadencji, Rady Miasta Krakowa. Do życia powołali je: ówczesny Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, radni miejscy i dzielnicowi oraz grupa organizacji pozarządowych – Biuro Inicjatyw Społecznych, Fundacja Stańczyka, Pracownia Obywatelska. Miało na celu przede wszystkim stworzenie grupy dyskusyjnej do wymiany doświadczeń i wiedzy. Jednak zebrane w ten sposób doświadczenia i informacje nie doczekały się opracowania końcowego, a żadne z zaproponowanych rozwiązań nie znalazło zastosowania w działaniu i organizacji rad dzielnic. Dlatego Rada Miasta Krakowa w czerwcu 2019 r. podjęła uchwałę kierunkową do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego. W ten sposób powstał obecnie funkcjonujący zespół. Wśród członków Forum Przyszłości Dzielnic są radni miejscy, przewodniczący bądź wiceprzewodniczący rad dzielnic, aktywiści – przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędnicy. Zespołowi przewodniczy Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-09-03
Data aktualizacji: 2021-09-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat