Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa

Młodzieżowi radni Krakowa rozpoczęli VIII kadencję i podczas pierwszej, inaugurującej sesji złożyli ślubowanie.

Fot. Magdalena Bartlewicz
Magdalena Bartlewicz

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec życzył młodym radnym powodzenia i wytrwałości w realizacji celów, zamierzeń i pomysłów. - Będąc młodzieżowymi radnymi macie szansę na zaprezentowanie swoich poglądów oraz zaproponowanie różnych ciekawych rozwiązań z zakresu funkcjonowania samorządów lokalnych – mówił do młodych radnych Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący RMK.

W MRK VIII kadencji zasiada 38 radnych. VIII kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa potrwa do czerwca 2021 r. Przewodniczącą MRK została Julia Malik z III LO im. Jana Kochanowskiego. Wiceprzewodniczącymi MRK wybrani zostali: Jadwiga Mizerska z XLIV LO im. Stanisława Konarskiego, Sonia Stelmach z VIII Prywatnego Akademickiego LO im. Fryderyka Chopina oraz Patryk Golba-Zawadzki z IX LO im. Zygmunta Wróblewskiego. Sekretarzem MRK jest Martyna Chlipała z Zespołu Szkół nr 1 im. Rafała Kalinowskiego.

Podczas pierwszej sesji młodzieżowym radnym oprócz Przewodniczącego RMK Dominika Jaśkowca oraz wiceprzewodniczącego RMK Sławomira Pietrzyka, którzy współprowadzili obrady - towarzyszyli radni: Dominik Homa oraz Łukasz Sęk.

– Samorząd może powoływać organy pomocnicze terytorialne i społeczne. Organem pomocniczym społecznym jest m.in. Młodzieżowa Rada Krakowa. Dzięki jednostkom pomocniczym, takim jak młodzieżowa rada czy rada seniorów, samorząd może pełniej i lepiej wykonywać swoje obowiązki – wyjaśniał rolę MRK Dominik Jaśkowiec.

Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Krakowa została powołana uchwałą Rady Miasta Krakowa z 19 lutego 2014 r. w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.  Zgodnie z podjętą uchwałą misją Młodzieżowej Rady Krakowa jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych, organizację aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie Krakowa.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat