Biznes rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

„Mój pierwszy biznes” – zgłoś plan do 30 września

Jesteś uczniem krakowskiej szkoły ponadpodstawowej i chcesz odnieść sukces w świecie biznesu? Przekuj swój pomysł w biznesplan i zgłoś go do konkursu „Mój pierwszy biznes”, organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków i ABSL. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności gospodarczej oraz kształtowanie postaw biznesowych. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu biznesplanu prezentującego przedsięwzięcie gospodarcze – można to zrobić indywidualnie lub zespołowo. Zgłoszone prace oceni kapituła, składająca się z osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie biznesowe. Główne kryteria oceny to: innowacyjność pomysłu, oryginalność pracy oraz umiejętność zastosowania różnych technik prezentacji zgłoszonego pomysłu.

Termin nadsyłania biznesplanów mija w środę, 30 września.

Konkurs ma dwa etapy. W pierwszym, który zaplanowano na 14 października, przeprowadza się merytoryczną ocenę biznesplanów i wyłania najlepsze. W drugim etapie uczestnicy prezentują swoje propozycje przed kapitułą oraz konfrontują się z opinią specjalistów – ten etap odbędzie się 20 listopada.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe ufundowane przez Gminę Miejską Kraków, Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie, ABSL oraz innych sponsorów pozyskanych przez organizatora.

  • nagroda główna: 5000 zł
  • drugie miejsce: 3500 zł
  • trzecie miejsce: 2000 zł
  • nagroda dla opiekuna merytorycznego zwycięskiego zespołu: 1500 zł
  • nagroda w kategorii Najbardziej Innowacyjny Biznes Plan: 3000 zł
  • nagroda w kategorii Młody Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie: 3000 zł

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla szkół, z których wywodzić się będą finaliści. Dodatkowo finaliści konkursu i ich szkoły będą prezentowane w lokalnych mediach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej koordynatora konkursu – Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie.

Uwaga! Jeżeli obowiązujące przepisy prawa uniemożliwią przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej, to odbędzie się on przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat