Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zdalna praca dzielnic - wywiad z radnym Tomaszem Darosem

O ważnych zmianach w statutach rad dzielnic i ich pracy w czasie pandemii z radnym miasta i przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto Tomaszem Darosem rozmawia Katarzyna Maleta-Madejska.

Fot. Jan Graczyński
Jan Graczyński

Niedawno zakończyły się konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego zmiany statutów rad dzielnic. Jaka była przyczyna proponowanych zmian?

Tomasz Daros: Rady dzielnic w okresie pandemii zostały postawione przed bardzo trudnym zadaniem zachowania ciągłości pracy. Zmuszeni byliśmy do tego, aby przebywać w swoich domach, a spotykanie się na sesjach w dużych grupach zostało zakazane. Jedynym rozwiązaniem, jakie mogło pozwolić na uczestnictwo w sesjach mimo obowiązujących zakazów, było przeprowadzenie sesji zdalnych. Wydawało się, że przy wykorzystaniu dzisiejszej techniki i powszechnym dostępie do internetu będzie to proste do zrobienia. Obecne dostępne komunikatory pozwalają na jednoczesną rozmowę wielu osób. Niestety, dotychczasowe przepisy statutu były przyczyną pewnych problemów z przeprowadzeniem sesji zdalnych, m.in. dotyczyło to potwierdzenia obecności za pomocą podpisu na liście obecności, głosowań, które obligatoryjnie muszą zostać przeprowadzone w trybie tajnym, składania wniosków formalnych oraz jawności sesji.  Dlatego wraz z radcą prawnym Janem Hoffmanem przygotowaliśmy projekt zmian, który stał się podstawą do dyskusji nad wprowadzaną nowelizacją.

Kto pracował nad zaproponowanym projektem uchwały?

TD: W przygotowanie projektu uchwały zaangażowało się wiele osób. W spotkaniach, które służyły wypracowaniu najlepszego brzmienia tych przepisów, uczestniczyli przewodniczący rad dzielnic oraz radni miasta Krakowa. Bardzo cenna okazała się również pomoc Biura ds. Dzielnic Miasta Krakowa oraz Sekretarza Miasta Krakowa. Wydawałoby się, że wprowadzenie w statucie zmian dotyczących pracy zdalnej będzie łatwe i szybkie. Jednak przy przygotowywaniu projektu uchwały okazało się, że należy rozwiązać inne problemy, które wiązały się z prowadzeniem sesji na odległość.

Czy mieszkańcy Krakowa mają wpływ na kształt zmian w statutach rad dzielnic?

TD: Tak, oczywiście. Niedawno zakończyły się konsultacje tych dokumentów. Każdy mieszkaniec mógł wziąć udział w spotkaniach otwartych w Urzędzie Miasta Krakowa, zgłosić swoje uwagi i postulaty. Zostały przeprowadzone dwa spotkania oraz trzy dyżury telefoniczne, w czasie których odpowiadaliśmy na pytania związane z proponowanymi zmianami. Istniała również możliwość zadawania pytań mailem. Było to dla nas niezwykle ważne, aby w czasie konsultacji rozwiać wszystkie wątpliwości oraz poszukać jeszcze lepszych zapisów, które mogłyby zostać ujęte w projekcie uchwały.

Kiedy możemy się spodziewać ostatecznego kształtu uchwały?

TD: Czekamy jeszcze na opinie rad dzielnic, które również przedstawią swoje stanowiska. Ważne jest, by wszystkie dzielnice zapoznały się ze zmianami i wypowiedziały się na ich temat w formie uchwały. Nie można przeprowadzać takich zmian bez zgody zainteresowanych podmiotów. Mam nadzieję, że już we wrześniu poznamy wyniki konsultacji oraz ostateczny projekt uchwały Rady Miasta Krakowa. Wtedy pozostanie tylko przegłosować te zmiany. Istotne jest to, że pierwotny projekt, który został poddany konsultacjom, został przegłosowany jednomyślnie przez wszystkich członków RMK. Świadczy to o tym, że w tej materii nie ma konfliktu i niejasności.

Kiedy pierwsza sesja zdalna?

TD: Mam nadzieję, że z przepisów, które teraz procedujemy, nie będzie trzeba nigdy korzystać, bo to by świadczyło o tym, że pandemia nadal trwa. Niestety, wskaźnik zachorowań pokazuje, że tej jesieni możemy się spodziewać naprawdę trudnej sytuacji. Z tego powodu prace nad zmianami są prowadzone bardzo szybko, by zdążyć przed jesienią. Do tego czasu Rada Miasta powinna przegłosować ostateczny ich kształt. Mam również nadzieję, że pierwsza sesja zdalna, zgodna z przepisami statutów, będzie mogła się odbyć w październiku. Jest to bardzo szybki proces, biorąc pod uwagę, że wprowadzenie zmian w tak ważnym dokumencie nie jest proste i wymaga analizy z perspektywy prawnej i praktycznej.


Tomasz Daros

radny miasta Krakowa, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto, przewodniczący Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa. Pracuje również w komisjach: Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych, Kultury i Ochrony Zabytków, Infrastruktury, Sportu i Kultury Fizycznej, Rewizyjnej. Z wykształcenia i zawodu prawnik, dla samorządu działa już 10 lat.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat