Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wynagrodzenie dla rodzin specjalistycznych

Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa zajęli się opiniowaniem wykazu lokali mieszkalnych oraz projektu uchwały w sprawie wynagradzania rodzin zastępczych.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Projekt uchwały dotyczy zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na podstawie umów zawartych z Gminą Miejską Kraków w trybie art. 55 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmiany dotyczą m.in. uwzględnienia wynagrodzenia dla rodzin specjalistycznych z liczbą dzieci nie mniejszą niż trójka oraz uaktualnienie zapisu wysokości otrzymanego wynagrodzenia za pełnienie funkcji rodziny pomocowej, którego wysokość to 35% otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie. – Dotychczas funkcjonował zapis o wysokości nie niższej niż 35 proc. wynagrodzenia miesięcznie. Praktyka pokazuje brak wykorzystania takiego zapisu – mówił Witold Kramarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie Gmina Miejska Kraków prowadzi 3 rodzinne domy dziecka i 53 zawodowe rodziny zastępcze, w tym: 37 pogotowi rodzinnych, 14 rodzin specjalistycznych i 2 zawodowe rodziny zastępcze. W 2020 r. planowane jest zawarcie kolejnych umów z rodzinami zawodowymi, w tym z rodziną specjalistyczną dla 3 dzieci. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w tej sprawie.

Również pozytywnie radni zaopiniowali wykaz lokali mieszkalnych przy ul. Bolesława Limanowskiego 4.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat