Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miasto dofinansuje studia i kursy kolejnym nauczycielom

Ponad 5 mln zł – to kwota, którą Kraków zaplanował w tegorocznym budżecie na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z tej puli pokrywane są m.in. opłaty za studia i kursy nadające kwalifikacje do pracy dydaktycznej w szkole. Na niektórych kierunkach refundacja wynosi do 95 proc. kosztów nauki. Wydział Edukacji UMK przyjmuje wnioski do 30 kwietnia.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Krakowscy nauczyciele mogą liczyć na wysokie dofinansowanie do opłat za kursy kwalifikacyjne, studia licencjackie dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, studia magisterskie (jednolite i uzupełniające), studia podyplomowe, studia doktoranckie, a także inne formy nadające kwalifikacje. W 2019 r. pozytywnie rozpatrzono 572 wnioski na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

Tegoroczne zasady podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym wysokość dofinansowania na poszczególnych typach i kierunkach kształcenia, określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 576/2020 z 5 marca 2020 r. Wysokość refundacji jest zróżnicowana: może wynosić do 60 proc., 70 proc., 80 proc., a na kierunkach uznawanych za priorytetowe – nawet do 95 proc. Wszystko zależy od kierunków polityki oświatowej państwa oraz aktualnych priorytetów edukacyjnych miasta. Te z kolei wynikają z wnikliwej obserwacji zjawisk zachodzących w oświacie.

W Krakowie na liście priorytetowych kierunków znajduje się 20 pozycji – na wszystkich poziom refundacji jest taki sam i wynosi do 95 proc. (to nowość, bo w poprzednich latach na niektórych obowiązywało 85 proc.). Na maksymalne dofinansowanie mogą więc liczyć osoby, które podejmą kształcenie w zakresie m.in.: stosowania w nauczaniu narzędzi informatycznych, w tym e-learningu; technik programowania i kodowania; nauczania języka obcego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej; nauczania języka polskiego jako obcego; realizacji zajęć z preorientacji zawodowej w przedszkolach czy nauczania pływania na etapie szkoły podstawowej (tylko wuefiści).

W tym roku – z uwagi na zagrożenie epidemiczne i związane z nim obostrzenia w poruszaniu się – nauczyciele mogą przesłać podpisany wniosek oraz wymagane dokumenty pocztą elektroniczną w formie skanów lub czytelnych zdjęć na adres Wydziału Edukacji UMK: ek.umk@um.krakow.pl. Złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów w formie papierowej będzie konieczne, ale można z tym poczekać, nie dłużej jednak niż do 30 kwietnia. Uwaga: Niezłożenie wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej może skutkować brakiem przyznania dofinansowania.

Warto wiedzieć, że środki przeznaczane na dofinansowanie do opłat za studia czy kursy nadające kwalifikacje nauczycielom są tylko jednym z wielu działań realizowanych przez miasto mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników pedagogicznych. Środki z puli na doskonalenie zawodowe nauczycieli są także przeznaczane na szkolenia i wspomaganie rozwoju nauczycieli realizowane bezpośrednio przez szkoły oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-03-31
Data aktualizacji: 2020-04-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat