Komunikat archiwalny

Zmiany w rejestracji firmy w CEIDG

Wszystkie wnioski składane w Urzędzie Miasta Krakowa w zakresie spraw związanych z wpisami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostaną zrealizowane w późniejszym termie. Powodem zmian jest brak możliwości potwierdzenia tożsamości składającego wniosek do CEIDG – obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Zmiany w rejestracji firmy w CEIDG
Fot. Magiczny Kraków

Ponadto wniosek można złożyć:

  1. on-line za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG i podpisania go za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego. Szczegóły tutaj.
  2. wysłać tradycyjną pocztą do Urzędu Miasta Krakowa, w tym przypadku własnoręczność podpisu powinien poświadczyć  notariusz.

Dodatkowo Wydział Spraw Administracyjnych informuje, że zgłoszenie zmiany, zawieszenia, wznowienia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorca będzie mógł dokonać w dowolnym terminie (nawet z datą wsteczną) tak, aby wpis zawierał dane zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także