Komunikat archiwalny

Zostań strażnikiem miejskim

Straż Miejska Miasta Krakowa prowadzi nabór na stanowisko strażnika miejskiego. Do obsadzenia jest 25 etatów. Oferty można składać do wtorku, 31 marca do godziny 12.00 w siedzibie SMMK przy ulicy Dobrego Pasterza 116, pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej na adres kadry@strazmiejska.krakow.pl.

Zostań strażnikiem miejskim
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Wymogi formalne dla przyszłych strażników to między innymi obywatelstwo polskie, ukończony 21 rok życia, wykształcenie co najmniej średnie, nienaganna opinia i uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 205, na stronie internetowej Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata można otrzymać w siedzibie SMMK przy ulicy Dobrego Pasterza 116.

Chętni do pracy muszą posiadać wiedzę teoretyczną oraz znać zagadnienia związane z działalnością straży. Postępowanie karne, prawo administracyjne, zasady działania samorządu terytorialnego – to pojęcia, których znajomość jest niezbędna w profesjonalnym pełnieniu służby na rzecz społeczności lokalnej Krakowa. Przyszli funkcjonariusze będą się uczyć sposobów podejmowania interwencji, wezmą również udział w szkoleniu psychologicznym.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także