Ustawa o własności lokali – konferencja na UEK

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Izba Notarialna w Krakowie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda” organizowaną z okazji 25-lecia obowiązywania tejże ustawy. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2020 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Ustawa o własności lokali – konferencja na UEK
Fot. pixabay.com

Geneza konferencji

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, weszła w życie w dniu 1 stycznia 1995 r. Rok 2020, w którym mija 25 lat jej obowiązywania, skłania do refleksji nad jej teraźniejszym i przyszłym kształtem. W szczególności ten ostatni wydaje się być istotnym przedmiotem dyskusji i płaszczyzną do sformułowania postulatów de lege ferenda. Od początku bowiem obowiązywania ustawy o własności lokali, zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie, zwraca się uwagę na niejasność przepisów i brak przemyślanych konstrukcji prawnych wprowadzonych do tej ustawy. Regulacje w niej zawarte, stanowią przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych, a chaos interpretacyjny przepisów ustawy o własności lokali, który nieprzerwanie trwa od jej wejścia w życie, kładzie cień na możliwość bezkonfliktowego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Aktualny stan prawny, któremu towarzyszy mnogość wykluczających się wzajemnie interpretacji niewątpliwie zatem wymaga zmiany.  

Konferencja stanowić ma forum pogłębionej dyskusji przedstawicieli nauki i praktyki prawa na temat regulacji zawartych w ustawie o własności lokali oraz kierunków ich zmiany. Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie jej uczestników nie tylko do identyfikacji regulacji ustawy o własności lokali, które to stanowią podstawę do zbyt szerokiej płaszczyzny sprzecznych ze sobą interpretacji, ale też właśnie do sformułowania propozycji ewentualnych ich zmian czy też doprecyzowania tych regulacji.

Konferencja jest adresowana zarówno do przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa, a także wszystkich, których refleksja przyczynić się może do wzbogacenia konstruktywnych wniosków pokonferencyjnych.

Rejestracja i kontakt

Szczegółowe informacje, warunki uczestnictwa, rejestracja i program dostępne są na stronie internetowej konferencji.

Wszelkie pytania i uwagi w sprawie konferencji organizatorzy przyjmują pod adresem e-mail: konferencjanieruchomosci@gmail.com

Adres:
ul. Rakowicka 27, Kraków

Pokaż metkę
Autor: Mirosław Paluchowski
Osoba publikująca: MIROSŁAW PALUCHOWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także