Komunikacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Rozbudowa al. 29 Listopada: wszczęto postępowanie o ZRID

Małopolski Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy al. 29 Listopada. Uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie tej ważnej dla mieszkańców inwestycji planowane jest na wiosnę 2020 roku.

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich

Wszczęcie procedury administracyjnej oznacza, że wniosek o wydanie decyzji ZRID złożony pod koniec maja przez wykonawcę zadania został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. Teraz analizowane przez Urząd Wojewódzki będą kwestie techniczne, konieczna będzie np. ponowna ocena przedsięwzięcia na środowisko. Przewidywany termin wydania pozwolenia na rozpoczęcie tej ważnej dla mieszkańców inwestycji to wiosna 2020 roku.

Przypomnijmy: pierwszy wniosek o ZRID dla rozbudowy al. 29 Listopada został złożony w styczniu tego roku. Po dwóch miesiącach Małopolski Urząd Wojewódzki postanowił o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Powodem były kwestie związane z uregulowaniem stanu prawnego i podziałem działek, przez które przebiegać będzie rozbudowana al. 29 Listopada.

Rozbudowa al. 29 Listopada od ul. Woronicza do granic miasta to druga co do wielkości inwestycja infrastrukturalna Miasta w północnej części Krakowa. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejące drogi krajowej nr 7 na Warszawę na odcinku ok. 2,6 km wraz z modernizacją obiektów inżynierskich oraz rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia. Jednym z elementów zadania jest rozbudowa dwóch przecinających się z al. 29 Listopada wiaduktów kolejowych.

Celem rozbudowy al. 29 Listopada jest poprawa warunków i płynności ruchu w północnej części Krakowa. Dzięki poszerzeniu al. 29 Listopada do co najmniej dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każda stronę, przebudowie wiaduktów kolejowych, a także – w perspektywie czasu – połączeniu nowej al. 29 Listopada z planowanymi do realizacji inwestycjami komunikacyjnymi, m.in. budową północnej obwodnicy, linii tramwajowej do Górki Narodowej, ulic Iwaszki oraz Felińskiego, wyjazd z Krakowa w kierunku północnym będzie znacznie łatwiejszy i szybszy.

Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą jest Konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Lider), STRABAG Sp. z o.o. (Partner). Wartość kontraktu to 94.897.131,26 PLN.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-09-04
Data aktualizacji: 2019-09-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź