Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Okrągły stół w sprawie zatrudniania cudzoziemców

Spotkanie robocze w formule okrągłego stołu w sprawie zatrudniania cudzoziemców odbyło się w piątek, 6 września, w Urzędzie Miasta Krakowa. Obrady zakończyło podpisanie przez uczestników memorandum, które przekazane zostanie stronie rządowej.

Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

Inicjatywa podjęta została wobec stale rosnącego zjawiska braku rąk do pracy, które jest spowodowane zmianami demograficznymi, obniżeniem wieku emerytalnego, starzeniem się społeczeństwa oraz obserwowaną od lat emigracją zarobkową Polaków w wieku produkcyjnym. Lukę na rynku pracy, zdaniem ekspertów i pracodawców, mogą doraźnie uzupełnić tylko pracownicy zza granicy. W Krakowie oficjalnie mieszka i pracuje około 25 tysięcy cudzoziemców, w tym 20 tysięcy Ukraińców. Płacą oni podatki i ZUS. To oznacza, że do krakowskiego budżetu wpływa z tytułu oficjalnego zatrudnienia cudzoziemców około 60 mln zł.  

– Realnie szacuje się, że jest to nawet 60 do 100 tysięcy cudzoziemców, którzy w Krakowie uczą się, pracują, płacą za  zakupy, mieszkanie, transport. Nie mówimy o emigrantach, ale o wykwalifikowanych pracownikach, którzy uzupełniają rynek pracy. Zmniejszenie ilości zatrudnionych cudzoziemców to będzie duży problem dla przedsiębiorców i samorządów – mówił patronujący konferencji zastępca prezydenta Krakowa Bogusław Kośmider. Dlatego ważne jest, aby procedury i mechanizmy stosowane do umiarkowanego napływu cudzoziemców, dostosować do aktualnych zwiększonych potrzeb rynku pracy. Odczuwalny brak rąk do pracy występujący szczególnie w dużych ośrodkach miejskich, zaczyna być poważnym problemem gospodarczym.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie opracowała jednolity projekt memorandum, zawierającego propozycje konkretnych rozwiązań, zmian w przepisach prawa, usprawnień w procedurze oraz zestaw dobrych praktyk, które mają przyczynić się do poprawy obecnego stanu rzeczy. Proponowane rozwiązania odnoszą się m.in. do wydłużenia okresu, na jaki rejestrowane jest oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy, rozszerzenie listy krajów, których obywatele mogą korzystać z uproszczonej procedury legalizacji pracy, a także zmiany kompetencyjne w zakresie urzędów, które zajmujących się legalizacją pracy cudzoziemców w Polsce.

Inicjatorami wydarzenia zorganizowanego przez Urząd Miasta Krakowa i Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie byli ASPIRE, ABSL, Business Centre Club, Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, American Chamber of Commerce in Poland oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza.

Zaproszenie na konferencję przyjęły samorządy największych miast, samorządy gospodarcze pracodawców, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Zaproszona została również strona rządowa.

Memorandum [PDF]

 

 

 

 

Okrągły stół w sprawie zatrudniania cudzoziemców

 

 

dsc_4659 — kopia01.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4661 — kopia02.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4663 — kopia03.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4677 — kopia06.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4678 — kopia07.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4685 — kopia08.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4693 — kopia11.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4699 — kopia12.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4708 — kopia13.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4720 — kopia16.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4715 — kopia15.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4689 — kopia10.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4722 — kopia17.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4727 — kopia18.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4732 — kopia19.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4734 — kopia20.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4737 — kopia21.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4744 — kopia22.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4756 — kopia23.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
DSC_4765 — KOPIA01.jpg
W. Majka
dsc_4770 — kopia24.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4779 — kopia25.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
W. Majka
dsc_4659 — kopia01.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4661 — kopia02.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4663 — kopia03.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4677 — kopia06.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4678 — kopia07.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4685 — kopia08.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4693 — kopia11.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4699 — kopia12.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4708 — kopia13.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4720 — kopia16.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4715 — kopia15.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4689 — kopia10.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4722 — kopia17.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4727 — kopia18.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4732 — kopia19.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4734 — kopia20.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4737 — kopia21.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4744 — kopia22.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4756 — kopia23.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
DSC_4765 — KOPIA01.jpg
dsc_4770 — kopia24.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
dsc_4779 — kopia25.jpg-Okrągły Stół nt. zatrudniania cudzoziemców
pokaż metkę
Autor: DOMINIKA JAŹWIECKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-09-06
Data aktualizacji: 2019-09-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź