Jak ratować Wisłę?

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetowej radni spotkali się z władzami Wisły Kraków S.A. Tematem rozmów były długi klubu wobec miasta.

Jak ratować Wisłę?
Fot. Jan Graczyński

Jak na wstępie powiedział Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec, radni chcą zrobić wszystko, żeby znaleźć rozwiązanie, które pozwoli nie tylko spłacić Wiśle długi, ale również sprawi, że klub będzie mógł z powodzeniem rywalizować o najwyższe cele.

Tomasz Jażdżyński, który wraz z Kubą Błaszczykowskim oraz Jarosławem Wróblewskim, udzielili klubowi pożyczki, przedstawił radnym obecną sytuację klubu. Mówił, że klub został uratowany przed bankructwem. Obiecał także inną politykę wobec miasta od tej prowadzonej przez poprzedni zarząd. Zapewnił, że klub całkowicie odciął się od wpływów „Wisła Sharks”, czyli grupy pseudokibiców.

Do sprawy finansów przeszedł natomiast Tomasz Obidziński, pełnomocnik zarządu Wisły ds. restrukturyzacji. Dług klubu wobec miasta to 4,8 mln zł. Obidziński przedstawił nowe propozycje dotyczące jego spłaty. Zaproponował, by zobowiązanie rozliczyć w zamian za pakiet reklamowy wyceniony na 7,3 mln zł albo wykup obligacji przez gminę lub jedną z miejskich spółek. Wisła zamieszczałaby reklamy Gminy Miejskiej Kraków na koszulkach piłkarzy czy banerach. - Taki pakiet reklamowy miałby łączną wartość ponad 7 mln zł – przekonywał Obidziński. Kolejny pomysł to nabycie przez gminę 15-letnich obligacji z możliwością zamiany ich na akcje Wisły Kraków.

Zarówno radni, jak i Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig mieli wątpliwości co do korzyści dla miasta płynących z takich rozwiązań. Ustalono, że wszelkie rozwiązania wchodzą w grę, ale trzeba będzie nad nimi jeszcze dyskutować. Radni zobowiązali się do przygotowania uchwały kierunkowej do Prezydenta o zwiększenie środków na promocję miasta poprzez kluby sportowe.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także