Biznes rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nabór wniosków o dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych

Podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, zatrudniające dziennych opiekunów lub dzienni opiekunowie prowadzący działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków mogą już ubiegać się o dotacje celowe na przyszły rok. Wnioski są przyjmowane do czwartku, 20 grudnia.

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

Miejska dotacja dla niepublicznych miejsc prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 ma przede wszystkim odciążyć rodzicielskie budżety – dzięki tym środom miesięczny koszt pobytu dziecka w innym niż gminny żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką dziennego opiekuna jest dużo niższy.

Dotacja udzielana jest maksymalnie do 10 godzin opieki dziennie.

Jej wysokość wyniesie:

  • 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem zamieszkałym na terenie miasta Krakowa (dotacja przyznawana na wszystkie dzieci objęte opieką).
  • 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkałym na terenie miasta Krakowa (dotacja dodatkowa przyznawana na dzieci niepełnosprawne objęte opieką).

Za miesiąc pobytu w niepublicznej placówce z wyżywieniem trzeba zapłacić obecnie ok. 1 300 (opieka bez wyżywienia to koszt ok. 1050 zł). Miejskie wsparcie pozwala obniżyć tę kwotę o 357 zł (przy założeniu, że dziecko spędza w placówce 10 godzin dziennie).  

Dotacja będzie udzielania w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Warunkiem jej otrzymania jest prowadzenie placówki zarejestrowanej w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub w wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz złożenie w formie pisemnej prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę wniosku o udzielenie dotacji w sekretariacie w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 pok. 213 w terminie do 20 grudnia 2018 roku do godz. 15.30.

Miasto Kraków dofinansowuje inne niż gminne podmioty świadczące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 nieprzerwanie od 2012 roku. Z roku na rok rośnie też kwota, jaką przeznacza na ten cel. W 2015 roku Gmina Miejska Kraków udzielała dotacji dla 1179 dzieci na kwotę 5 089 984 zł, rok później kwota wzrosła do 8 186 248 zł za 2799 maluchów. W 2017 roku środki w wysokości 10 460 950,85 zł pozwoliły na dofinansowanie pobytu 3542 dzieciom, a w tym roku dotacja w wysokości 17 948 842 zł objęła 4513 miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Na przyszły rok na dotacje przeznaczono kwotę 20 252 730 zł.

W Krakowie aktualnie jest 8814 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - w 2350 w publicznych żłobkach i 6464 w innych niż gminne żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. 

Dodatkowych informacji na temat składania wniosków udziela Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, tel. 12 616 92 84, 12 616 92 27.

pokaż metkę
Autor: GRAŻYNA ROKITA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat