Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dotacje dla żłobków

Podczas sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się w środę, 7 listopada, radni przyjęli projekt uchwały dotyczącej wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w 2019 r. Podstawowym celem udzielania dotacji jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców za opiekę nad dziećmi w podmiotach innych niż gminne. Udzielanie dotacji ww. podmiotom ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech.

Fot. Agata Madej
Agata Madej

Uchwała zakłada dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką na poziomie 1,70 zł za godzinę opieki (przy 10 godz. opieki dziennie średnio ok. 357 zł miesięcznie). Całość dofinansowania przeznaczona będzie na zmniejszenie kosztów ponoszonej przez rodziców za objęcie dziecka opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna (średni miesięczny koszt opieki i wyżywienia w żłobku innym niż gminny to ok. 1 300 zł).

Podmioty świadczące opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech będą również otrzymywać dodatkową dotację na dzieci niepełnosprawne objęte opieką w wysokości 2,40 zł za godzinę opieki (przy 10 godz. opieki dziennie średnio ok. 504 zł miesięcznie). Dotacja przeznaczona będzie na zrekompensowanie podmiotom prowadzącym placówki części dodatkowych kosztów związanych z objęciem opieką dziecka niepełnosprawnego.          

Uchwała zakłada, że dotacje będą udzielane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Zakłada się, że w roku 2019 dotowanych będzie ok. 6 400 miejsc.

Miasto Kraków dofinansowuje inne niż gminne podmioty świadczące opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech nieprzerwanie od 2012 roku. W tym czasie liczba dotowanych miejsc wzrosła z 230 w roku 2012 do 4 513 w roku 2018.  

Udzielanie dotacji podmiotom prowadzącym żłobki, kluby dziecięce i zatrudniającym dziennych opiekunów istotnie zwiększa liczbę placówek oraz miejsc opieki (miasto Kraków ma jeden z najwyższych spośród gmin metropolitalnych wskaźników udziału liczby miejsc opieki w stosunku do populacji dzieci do lat 3 wynoszący powyżej 31%). W Krakowie przyrost miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w stosunku rok do roku przekracza 1 000 rocznie. 

Według stanu na dzień 6 listopada w Krakowie funkcjonują 22 żłobki gminne dysponujące 2350 miejscami oraz 194 żłobki i kluby dziecięce inne niż gminne dysponujące 5 930 miejscami. Ponadto zarejestrowanych jest 26 dziennych opiekunów mogących świadczyć opiekę nad maksymalnie 130 dziećmi oraz 346 niań. 

Razem w Krakowie aktualnie jest 8 756 miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech.

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat