Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Likwidacja szkoły specjalnej

Likwidacja Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Edukacji. Powodem takiej decyzji jest obecność dwóch placówek tego typu Krakowie i brak potrzeby utrzymania jednakowych placówek edukacyjnych.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

W Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie (ul. Górka Narodowa 116) funkcjonują dwie placówki:

  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie społeczne, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna nr 59, która prowadzi klasy gimnazjalne dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 59;
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 – dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13, która prowadzi klasy gimnazjalne dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 85.

Zgodnie z zapisem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. istnieje możliwość funkcjonowania tylko jednej szkoły tego samego typu, w której tworzy się odrębne oddziały dla uczniów niedostosowanych społecznie albo zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przypadku połączenia młodzieżowego ośrodka wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii w zespół placówek. Zgodnie z Prawem oświatowym szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na 30 września 2017 r., do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 uczęszczało 27 uczniów w 4 oddziałach. Uczniowie likwidowanej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 od 1 września 2018 r. będą mieli zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym wchodzącej w skład tego samego Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie w dotychczasowej lokalizacji. W szkole zostaną utworzone oddzielne oddziały dla wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali Miejski Program Rewitalizacji Krakowa oraz wyznaczyli przedstawicieli Rady Miasta Krakowa, którzy będą brać udział w pracach komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz specjalnych.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat