Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Regulamin Newslettera „Kraków.PL”

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnionego przez portal www.krakow.pl, zwanego dalej Newsletterem.
 1. Wydawcą Newslettera „Kraków.PL” jest Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa, zwany dalej gminą. Administratorem danych osobowych subskrybenta jest Prezydent Miasta Krakowa, z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Odbiorcą danych osobowych jest Miejska Platforma Internetowa „Magiczny Kraków”.
 2. Subskrybent ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, zażądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.
 3. Subskrybent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak dostępu do Newslettera.
 5. Newsletter „Kraków.PL” jest wysyłany przez gminę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo w formie listu elektronicznego (e-mail).
 6. Newsletter ma charakter bezpłatny i jest dostępny dla każdego użytkownika poczty e-mail, który potwierdzi chęć otrzymywania Newslettera.
 7. Newsletter zawiera między innymi aktualności i informacje z Krakowa.
 8. Zamówienie i potwierdzenie chęci subskrypcji Newslettera przez użytkownika następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na:
  1. wprowadzenie swojego adresu e-mail na stronie internetowej www.krakow.pl,
  2. zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu.
 9. Przesłanie przez użytkownika adresu e-mail jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zrozumienia oraz zaakceptowania zasad określonych w regulaminie.
 10. Po wykonaniu tych czynności użytkownik staje się subskrybentem Newslettera.
 11. Rezygnacja subskrybenta z usługi Newslettera następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link w Newsletterze, obecnego w stopce każdej wiadomości.
 12. Zamówienie przez subskrybenta Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, s. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie zgody subskrybenta.
 13. Dane osobowe subskrybenta nie będą profilowane.
 14. Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu świadczenia usługi Newslettera. W przypadku dokonania zmiany regulaminu gmina poinformuje o tym fakcie subskrybentów e-mailem.
Powrót