Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Skorzystaj z dotacji na OZE przed zmianą przepisów

Kończy się nabór wniosków o dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii. Dokumenty o dotację montażu pompy ciepła, kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej można składać tylko jeszcze dziś.

pixabay.com

Obecnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, którego zapisy od 1 kwietnia 2022 r. likwidują system opustów i wprowadzają tzw. net billing (system sprzedażowy), w związku z tym zdecydowano o uruchomieniu nowego naboru w Programie Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii.

– Wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać do 17 grudnia, natomiast realizacja zadań musi odbyć się w 2022 r. – mówi Jan Urbańczyk, dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK. – Chcemy w ten sposób umożliwić mieszkańcom rozliczenie inwestycji na korzystniejszych warunkach, przed możliwym wejściem w życie nowelizacji – dodaje.

W ramach Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków można otrzymać dotację na instalacje odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych) w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach lokalowych zlokalizowanych na terenie Krakowa, w których nie jest: zarejestrowana działalność gospodarcza przedsiębiorcy lub siedziba przedsiębiorcy lub prowadzona działalność gospodarcza przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji wynosi maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

 • 18 tys. zł przy zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła
 • 33 tys. zł przy zakupie i montażu gruntowej pompy ciepła
 • 7,5 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych
 • 15 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Jeden wniosek dotyczy maksymalnie jednej instalacji odnawialnego źródła energii. W przypadku chęci ubiegania się o dotację na więcej niż jedną instalację odnawialnego źródła energii, należy złożyć odrębne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

W tym naborze aktualne pozostają obowiązujące w 2021 r. kryteria decydujące o kolejności przyznawania dotacji:

 • kryterium daty dziennej – oznacza, że rozpatrywanie wniosków następować będzie według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Krakowa, przy czym decyduje data dzienna wpływu wniosku (kryterium daty dziennej należy przez to rozumieć datę wpływu do Urzędu Miasta Krakowa z zastrzeżeniem, że wszystkie wnioski które wpłynęły w tym samym dniu w okresie trwania naboru traktowane są tak jakby wpłynęły w tym samym czasie)
 • kryterium powierzchni użytkowej – oznacza, że w przypadku braku wystarczających środków z tą samą datą dzienną, o kolejności udzielenia dotacji decydować będzie powierzchnia użytkowa nieruchomości wskazana w aktualnej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, na który/którą został złożony wniosek o udzielenie dotacji. O kolejności udzielania dotacji decydować będzie jak najmniejsza powierzchnia użytkowa.

Z uwagi na trwającą pandemię i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wnioski przyjmowane są:

 • w wersji papierowej:
  • w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 (pok. 8)
  • pocztą tradycyjną na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza (Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków).
 • w wersji elektronicznej:
  • opatrzone podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP
  • podpisane podpisem kwalifikowanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się na adres mailowy Wydziału ds. Jakości Powietrza jp.umk@um.krakow.pl.

Wzory wniosków wraz z wykazem wymaganych załączników dostępne są:

 • na stronie BIP
 • w Wydziale ds. Jakości Powietrza UMK, Rynek Podgórski 1 przy wejściu na specjalnym stojaku.

Więcej informacji o naborach znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej lub uzyskać pod numerem infolinii Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: 12 616 88 48.

pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-11-29
Data aktualizacji: 2021-12-17
Powrót

Zobacz także