+plus Zieleń miejska FAQ - SMOG

aktualności

widok:
Kraków już nie w grupie miast z największym zapyleniem

W najnowszym raporcie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

W najnowszym raporcie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim – raport wojewódzki za Rok 2020”, zamieszczono ocenę jakości powietrza na podstawie badań przeprowadzonych w roku 2020 i analiz wykonanych na poziomie wojewódzkim i krajowym. Badania przeprowadzano w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, dotyczącego stanu zanieczyszczenia powietrza na obszarze województwa małopolskiego oraz stopnia dotrzymania obowiązujących kryteriów jakości powietrza.

600 dni dla czystego powietrza

Do wejścia w życie uchwały antysmogowej na terenie całego województwa małopolskiego, poza...

Do wejścia w życie uchwały antysmogowej na terenie całego województwa małopolskiego, poza Krakowem, pozostało niespełna 600 dni. Władze Krakowa, czternastu gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska oraz Polski Alarm Smogowy, podjęły wspólną inicjatywę, której celem jest znaczące przyspieszenie wymiany starych źródeł ciepła i pełne wdrożenie uchwały antysmogowej. Uchwała ta zakazuje użytkowania pozaklasowych urządzeń spalających węgiel i drewno od 1 stycznia 2023 r. 

Kraków zieloną stolicą Europy 2023?

Kraków znalazł się w gronie 16 miast, które zakwalifikowały się do konkursu o tytuł...

Kraków znalazł się w gronie 16 miast, które zakwalifikowały się do konkursu o tytuł „Zielonej stolicy Europy 2023”. Wśród nich znajdują się również: Belgrad, Cagliari, Dublin, Gaziantep, Gdańsk, Helsingborg, İzmir, Koszyce, Logroño, Rzeszów, Skopje, Sofia, Tallinn, Warszawa, Zagrzeb.

Dostęp do terenów zielonych sprawdzisz na mapie

Od 2015 r. miasto pozyskało 105 hektarów działek z przeznaczeniem pod zieleń za kwotę ponad...

Od 2015 r. miasto pozyskało 105 hektarów działek z przeznaczeniem pod zieleń za kwotę ponad 135 mln zł. Zarząd Zieleni Miejskiej jest w trakcie procedowania kolejnych 943 wniosków o wykup działek. Celem miasta na kolejne lata jest pozyskiwanie działek z przeznaczeniem pod zieleń tam, gdzie jest jej niewiele. Założenie jest takie, by każdy krakowianin mógł znaleźć się w parku, na skwerze lub łące w krótkim czasie od wyjścia z domu czy mieszkania.

StartujeMY o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2023

Kraków ponownie ubiega się o tytuł „Zielonej Stolicy Europy”. Europejskie miasta, które...

Kraków ponownie ubiega się o tytuł „Zielonej Stolicy Europy”. Europejskie miasta, które złożą aplikację w konkursie, zostaną ocenione w dwunastu kategoriach. Kraków w swoim wniosku wskaże plany na najbliższe lata, skupiające się na dążeniu do bycia miastem ekologicznym i przyjaznym dla mieszkańców.

Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków