+plus Zieleń miejska FAQ - SMOG

aktualności

widok:
Zobacz, jaki wpływ na Twoje życie mają krakowskie drzewa

Serwis Life Urbangreen jest już dostępny. Na przygotowanym w ramach unijnego projektu portalu,...

Serwis Life Urbangreen jest już dostępny. Na przygotowanym w ramach unijnego projektu portalu, mieszkańcy Krakowa mogą znaleźć informację na temat krakowskich terenów zieleni oraz konkretnych korzyści jakie przynoszą środowisku – informuje Zarząd Zieleni Miejskiej.

Bez przyłączy gazowych wymiana palenisk nie przyspieszy

Gminy Metropolii Krakowskiej apelują do premiera o zwiększenie środków finansowych dla...

Gminy Metropolii Krakowskiej apelują do premiera o zwiększenie środków finansowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa na budowę przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych. Ich brak znacząco zahamuje tempo wymiany kotłów bezklasowych oraz przekreśli szansę na poprawę jakości powietrza w regionie.

Straż miejska podsumowała kontrole pieców w IV kwartale 2021 r.

1760 kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej przeprowadzili strażnicy miejscy...

1760 kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej przeprowadzili strażnicy miejscy w pierwszych trzech miesiącach sezonu grzewczego 2021 r. Ujawnili 31 wykroczeń, nałożyli 19 mandatów karnych, sporządzili siedem wniosków o ukaranie do sądu oraz pouczyli pięć osób.

W tym roku w Krakowie powstanie Strefa Czystego Transportu

Strefa Czystego Transportu to dobrze znane na świecie, ale nowe w Polsce narzędzie regulacji...

Strefa Czystego Transportu to dobrze znane na świecie, ale nowe w Polsce narzędzie regulacji jazdy samochodem w wybranych obszarach miasta. Pod koniec 2022 roku, w związku z Wojewódzkim Programem Ochrony Powietrza dla Małopolski, taka strefa zostanie wprowadzona również w Krakowie.

Podsumowanie pierwszej połowy sezonu grzewczego

Dwa pierwsze miesiące sezonu grzewczego, tj. październik i listopad, odznaczyły się w...

Dwa pierwsze miesiące sezonu grzewczego, tj. październik i listopad, odznaczyły się w przeważającym stopniu dobrym i bardzo dobrym poziomem jakości powietrza, nie przekraczającym dopuszczalnych wartości średniodobowych dla pyłu zawieszonego PM10. W grudniu, z uwagi na mniej korzystne warunki meteorologiczne oraz wzmożone ogrzewanie paliwami stałymi w gminach sąsiednich, nastąpił w Krakowie wzrost stężeń w stosunku do października i listopada.

Kraków w programie „Stop smog”

Miasto przystąpiło do programu „Stop smog” – porozumienia o współfinansowaniu...

Miasto przystąpiło do programu „Stop smog” – porozumienia o współfinansowaniu przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Na jego realizację w latach 2022–2024 przeznaczone jest 50 mln zł, z czego 15,5 mln zł stanowią środki własne Gminy Miejskiej Kraków.

Prezydent apeluje o intensyfikację działań antysmogowych wokół Krakowa

Wtorek, 14 grudnia, ze znacznie przekroczonymi normami pyłów zawieszonych na terenie miasta...

Wtorek, 14 grudnia, ze znacznie przekroczonymi normami pyłów zawieszonych na terenie miasta pokazał, że potrzebne jest zdecydowane – takie jak w Krakowie – zaangażowanie gmin ościennych w walce ze smogiem, skupionych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska.

Kiedy wprowadzana jest bezpłatna komunikacja w czasie smogu?

Bezpłatna komunikacja w czasie smogu obejmuje wszystkie osoby korzystające z komunikacji...

Bezpłatna komunikacja w czasie smogu obejmuje wszystkie osoby korzystające z komunikacji miejskiej w Krakowie. Informacje o jej wprowadzeniu, w związku z przekroczeniem norm stężenia pyłu zawieszonego PM10, są publikowane na stronach internetowych: krakow.pl, mpk.krakow.pl, a także w aplikacji mobilnej Powietrze Kraków oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez miasto i miejskie jednostki.

więcej
Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków