+plus Zieleń miejska FAQ - SMOG
Komunikat archiwalny

Miasto Kraków zainteresowane zakupem Lasu Borkowskiego

– Otrzymałem już od rzeczoznawcy wycenę Lasu Borkowskiego, dlatego zgodnie z obietnicą złożoną właścicielom, wystąpiłem do nich z propozycją zakupu przez miasto tego terenu. Przed nami negocjacje, ale mam nadzieję, że tym razem dojdzie do porozumienia w tej sprawie – powiedział dzisiaj prezydent Jacek Majchrowski.

Miasto Kraków zainteresowane zakupem Lasu Borkowskiego
Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Prezydent Jacek Majchrowski spotkał się z właścicielami lasu we wrześniu tego roku. Uzgodniono wówczas, że miasto złoży ofertę wykupu lasu niezwłocznie po otrzymaniu zamówionego operatu szacunkowego.

Teren Lasu Borkowskiego, czyli ok. 16 ha obszaru zalesionego, należy do prywatnych właścicieli. Rozmowy na temat wykupu lasu miasto toczy od kilku lat. Z wnioskiem o wykup na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości położonych u zbiegu ulic Żywieckiej i Zawiłej, w przeważającej części porośniętej lasem, wielokrotnie występowali jej właściciele. Właściciele tego terenu zaproponowali sprzedaż za sumę 16 mln. Takiej kwoty miasto nie mogło zaakceptować, znacznie bowiem przewyższała wycenę zawartą w operacie szacunkowym – 10 mln zł. Operat został jednak zakwestionowany przez komisję rzeczoznawców z Warszawy, miasto zleciło więc przygotowanie drugiej wyceny.

Sprawa przekwalifikowania gruntów Lasu Borkowskiego rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy na wniosek jednego z właścicieli kilkunastu działek zostało wszczęte postępowanie, mające na celu ustalenie klasyfikacji gruntów. Teren wówczas nie podlegał ustaleniom żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast obecnie nieruchomości porośnięte lasem u zbiegu ulic Żywieckiej i Zawiłej położone są na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polana Żywiecka”. W lipcu 2017 roku zapadła decyzja, dzięki której Las Borkowski przestał być lasem jedynie z nazwy. W większości znajduje się w terenie zieleni urządzonej – o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną wysoką i niską.

Wyślij

Udostępnij
  • pokaż metkę
    Autor: MARGERITA KRASNOWOLSKA
    Osoba publikująca: Tomasz Róg
    Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków