Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 129 pasujących obiektów:
Zwiększenie skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej to podstawowe założenia podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Norweskim Instytutem Badań Powietrza. To kolejne działania, które mają się przyczynić do poprawy jakości powietrza w mieście. 
Przekroczony został dopuszczalny poziom normy stężenia pyłu PM10 - informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego UMK. Wartość stężenia pyłów PM10 liczona według średniej siedmiogodzinnej (w godzinach nocnych i wczesnoporannych) wyniosła 278 µg/m 3 . Z prognozy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 (200 µg/m 3 ) oraz benzo(a)pirenu na terenach powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego i wielickiego.
Dziś istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia poziomu 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 (200 µg/m3) oraz benzo(a)pirenu na obszarze miasta - wynika z prognozy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Ze względu na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m 3 na stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, wprowadza się usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej) na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. Co istotne, dokument nie musi być wystawiony imiennie na osobę, która się nim legitymuje w trakcie kontroli biletów. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje komunikacja MPK), które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Darmowa komunikacja zostaje wprowadzona w dniu 12 stycznia 2017 r., w godzinach 0:00-24:00.
Przekroczony został dopuszczalny poziom normy stężenia pyłu PM10 - informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego UMK. Wartość stężenia pyłów PM10 liczona według średniej siedmiogodzinnej (w godzinach nocnych i wczesnoporannych) wyniosła 161 µg/m 3 .
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Ostrzeżenie dotyczy północnej części Małopolski.
Dziś w godzinach porannych został przekroczony dopuszczalny poziom dobowej normy stężenia pyłu PM10 - informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa. Wartość stężenia pyłów PM10 liczonych wg średniej 7-godzinnej (w godzinach nocnych i wczesnoporannych) wyniosła 177 µg/m3.
Dziś w godzinach porannych został przekroczony dopuszczalny poziom dobowej normy stężenia pyłu PM10 - informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa. Wartość stężenia pyłów PM10 liczonych wg średniej 7-godzinnej (w godzinach nocnych i wczesnoporannych) wyniosła 165 µg/m3.
Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o prawdopodobieństwie znacznego przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia pyłu PM10 w Krakowie w czwartek, 22 grudnia.
Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o prawdopodobieństwie znacznego przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia pyłu PM10 w Krakowie w środę, 21 grudnia.