Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 997 pasujących obiektów:
Dzień Nauczyciela to okazja, aby uhonorować pracę i docenić osiągnięcia nauczycieli i dyrektorów szkół. W poniedziałek, 15 października w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa 244 pracowników oświaty, w tym 67 osób sprawujących funkcje kierownicze i 177 nauczycieli, odebrało Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Dyskusja panelowa, konferencja i debata – tak Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 24-25 października będzie świętował 20 lat swojego istnienia. Patronat nad wydarzeniem objął Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa.
W Krakowie powstała Mapa Bezpieczeństwa. Jest to narzędzie analityczne, pozwalające na zobrazowanie i analizę danych w obszarze bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
„We wrześniu na terenie krakowskiej huty doszło do kilku zdarzeń emisyjnych. Część z nich była związana z pracami modernizacyjnymi trwającymi w elektrociepłowni TAMEH Polska. Zakład z wyprzedzeniem poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) i Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) przy Urzędzie Miasta Krakowa, że w drugiej połowie września może wystąpić hałas. Jak się okazało, prace udało się przeprowadzić bez nadmiernego hałasu, ale pojawiły się krótkotrwałe emisje do powietrza. Przepraszamy mieszkańców Krakowa za te sytuację, jednak proces rozruchu modernizowanych instalacji czasem niesie ze sobą nieprzewidziane emisje, których ze względów technologicznych nie da się uniknąć ”– pisze w liście do prezydenta Krakowa Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland SA.
Straż Miejska Miasta Krakowa otrzymała pierwszy elektryczny samochód, spełniający wymogi ustawy o elektromobilności. Samochód będzie służył do przewozu specjalistycznego sprzętu do kontroli środowiskowej. Dzięki urządzeniom stanowiącym jego wyposażenie, będzie możliwe prowadzenie pomiarów jakości powietrza w Krakowie, w tym pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10. Zakup samochodu został sfinansowany przez miasto z rezerwy budżetowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.
Prezydent Krakowa reaguje w sprawie emisji zanieczyszczeń z krakowskiej huty ArcelorMittal. „W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie sytuacjami, w których mieszkańcy Krakowa zgłaszają uciążliwości dotyczące emisji zanieczyszczeń pyłowych z terenu kombinatu ArcelorMittal zwracam się do Państwa o pilne spotkanie w tej sprawie” – czytamy w liście prezydenta Jacka Majchrowskiego do władz przedsiębiorstwa.
We wtorek, 16 października w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się otwarta konferencja poświęcona zarządzaniu różnorodnością w biznesie – „It’s complicated. Gender balance in leadership”. To wydarzenie skierowane do przedstawicieli biznesu, uczelni oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w tworzenie polityki równych szans w miejscu pracy. W programie przewidziano panele dyskusyjne, warsztaty, seminaria i prezentacje dobrych praktyk.
Wstydliwe, pomijane w dyskursie, zamiatane pod dywan - tematy kobiecej profilaktyki zdrowotnej oraz wirusa HPV wciąż noszą znamiona tabu. Na ratunek krakowiankom przybywa jesienna odsłona kampanii edukacyjnej Go Healthy Girl, której celem jest popularyzacja rzetelnej wiedzy na temat profilaktyki, przebiegu oraz leczenia kobiecych schorzeń intymnych. Swój udział w akcji zadeklarowały największe krakowskie uczelnie, a hasztag #SheCare podbija media społecznościowe.
Już 30 października ukaże się najnowsza książka Edyty Świętek pt. „Nowe czasy. Nie pora na łzy”. To epicka powieść mocno osadzona na płaszczyźnie społeczno-obyczajowej.
Korzystając z Komunikacji Miejskiej w Krakowie najlepiej kupić bilet okresowy. To najtańszy sposób podróżowania. Najwygodniej taki bilet można nabyć w automatach Krakowskiej Karty Miejskiej lub zapisać go w telefonie korzystając ze strony internetowej m.kkm.krakow.pl .