Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1010 pasujących obiektów:
W sobotę, 22 września ruszają prace związane z przebudową ul. Sławkowskiej. Ulica zostanie przebudowana na całej długości. Inwestycja będzie kosztowała ok. 12,5 mln zł.
Bardzo długo zastanawiałem się, jak w tym felietonie uciec od kampanii wyborczej, bo bardzo wyraźnie staram się oddzielać to, co robię jako urzędujący prezydent, od moich propozycji jako kandydata, a czytelnicy dwutygodnika – jak wiemy z docierających do redakcji sygnałów – doceniają fakt, że skupia się on na informowaniu o sprawach miasta i nie okrasza tego żadną polityką. Nie da się jedna uciec od rozmowy o mieście i o pomysłach, lepszych lub gorszych, na jego funkcjonowanie. Gdy podawane informacje wprowadzają w błąd mieszkańców, uważam, że jako urzędujący prezydent mam wręcz obowiązek podać kilka faktów. Jacek Majchrowski
Oto druga część albumu „Kraków – miasto zmian”. Tym razem został podzielony na rozdziały poświęcone ochronie i kształtowaniu środowiska, transportowi, zdrowiu, pomocy, integracji społecznej i rodzinie, mieszkalnictwu, oświacie i wychowaniu, sportowi i rekreacji, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, a także administracji i finansom – zarządzaniu miastem.
Bardzo długo zastanawiałem się jak w tym felietonie uciec od kampanii wyborczej, bo bardzo jasno staram się oddzielać to, co robię jako urzędujący prezydent od moich propozycji jako kandydata. Nie da się jednak uciec od rozmowy o mieście i o pomysłach, lepszych lub gorszych, na jego funkcjonowanie. Szczególnie, gdy podawane informacje wprowadzą w błąd mieszkańców, uważam, że jako urzędujący prezydent mam wręcz obowiązek podać kilka faktów.
W czwartek, 13 września, podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowę zaplecza Klubu Sportowego Wróblowianka. W uroczystości wziął udział prezydent Jacek Majchrowski.
Siedziba krakowskiej policji przy ul. Zamoyskiego to ponad 120-letni budynek, w którym kiedyś mieściły się koszary armii austriackiej. Najwyższa więc pora na zmianę. Budową nowej siedziby policji oraz innymi inwestycjami zajęto się podczas posiedzenia Komisji Praworządności.
Od wtorku, 11 września, przy ul. Senatorskiej 9 funkcjonuje zintegrowane Centrum Obsługi Mieszkańców Wodociągów Miasta Krakowa. Nowoczesny system obsługi umożliwia sprawne i szybkie załatwienie spraw związanych m.in. z zawarciem umów o świadczenie usług, uzyskaniem informacji technicznej, czy uzgodnieniem dokumentacji projektowej. Działalność Centrum zainaugurował prezydent Jacek Majchrowski.
Komitet Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu, Ogólnopolski Komitet Obchodów 335. Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej oraz Komitet Polonijny 335. Rocznicy Obchodów Odsieczy Wiedeńskiej zapraszają do Wiednia, na uroczystości przypadającej w środę, 12 września, rocznicy zwycięstwa nad wielką armią Imperium Osmańskiego przez armie sprzymierzone dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego.
O działaniach, jakie podejmuje Miasto w walce o poprawę jakości powietrza w stolicy Małopolski, rozmawiałem z Kamilem Popielą.
W Krakowie poprawia się stan torowisk tramwajowych, z kolei przez PKP SA prowadzone są inwestycje rozwijające kolej w mieście. Dzięki tym pracom w ciągu kilku lat krakowianie skorzystają ze sprawnie funkcjonującego systemu transportu miejskiego i kolejowego, a co za tym idzie, będą mieli do wyboru różne warianty podróżowania po mieście.