Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 815 pasujących obiektów:
Zwiększenie skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej to podstawowe założenia podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Norweskim Instytutem Badań Powietrza. To kolejne działania, które mają się przyczynić do poprawy jakości powietrza w mieście. 
4200 pieców i kotłów węglowych na łączną kwotę 63 mln zł zlikwidowali mieszkańcy Krakowa w 2016 roku dzięki udzielonym dotacjom w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Udzielono również 770 dotacji (na kwotę 16,5 mln zł) na realizację inwestycji w 2017 roku, co odpowiada likwidacji ok. 1200 palenisk węglowych.
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski   14:00 – Briefing po podpisaniu porozumienia o współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza pomiędzy GMK, AGH a Norweskim Instytutem Badań Powietrza, hol prezydencki
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski   14:00 – Briefing po podpisaniu porozumienia o współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza pomiędzy GMK, AGH a Norweskim Instytutem Badań Powietrza, hol prezydencki
Piętnaście 8,5-metrowych autobusów midi, wyprodukowanych przez firmę Autosan wyjechało na linie miejskie i aglomeracyjne komunikacji miejskiej. Pojazdy są wyposażone w silniki Euro 6, spełniające najwyższe europejskie normy ochrony środowiska.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na czwartkowy wieczór i piątkowy poranek wystąpienie gołoledzi. Władze miasta apelują do kierowców i pieszych o szczególną uwagę i zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach.
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel  15:00 – Przekazanie do eksploatacji 15 autobusów midi o długości 8,5 metra, wyposażonych w silniki spełniające normę Euro 6, wyprodukowanych przez firmę Autosan sp. z o.o., pętla autobusowa Osiedle Podwawelskie Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Koterba  18:00 – 13. Debata Forum na Rzecz Czystego Powietrza, Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10  
Przekroczony został dopuszczalny poziom normy stężenia pyłu PM10 - informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego UMK. Wartość stężenia pyłów PM10 liczona według średniej siedmiogodzinnej (w godzinach nocnych i wczesnoporannych) wyniosła 278 µg/m 3 . Z prognozy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 (200 µg/m 3 ) oraz benzo(a)pirenu na terenach powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego i wielickiego.
Dziś istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia poziomu 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 (200 µg/m3) oraz benzo(a)pirenu na obszarze miasta - wynika z prognozy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.