Ekolekcje

logo-ekolekcje

Projekt ekologiczny Miasta Krakowa Współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Projekt skierowany do uczniów i dzieci z krakowskich szkół ponadpodstawowych oraz przedszkoli.

Uczestnicy projektu:

ok. 120 uczniów z 24 liceów ogólnokształcących i techników

ok. 600 dzieci z 24 przedszkoli

 

Termin realizacji: wrzesień – październik 2017 r.

Łączna wartość projektu: 77 602,46 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW: 61 675,18 zł

 

 

Projekt dotyczy działań z zakresu edukacji ekologicznej, a jego główne cele to:

  • Budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży
  • Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów
  • Promowanie informacji i działań dotyczących ochrony elementów ekosystemu, w tym powietrza w mieście

Projekt składa się z następujących elementów:

  1. Wykłady, warsztaty i laboratoria odbywać się będą w Zespole Szkół Chemicznych, swoim zakresem obejmą tematykę: zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody oraz sposoby ich ochrony, gry dydaktyczne z zastosowaniem TIK, laboratoryjne badanie jakości elementów ekosystemu, przygotowanie pracy konkursowej – szkolnego filmu/gry edukacyjnej o tematyce projektu.
  2. Zajęcia terenowe w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie - zajęcia będą połączone z uczestnictwem w ścieżce ekologicznej dotyczącej prawidłowej gospodarki odpadami, segregacji śmieci, skutków oddziaływania w tym zakresie na środowisko naturalne.
  3. Edukacja ekologiczna przez zabawę dla dzieci przedszkolnych - m.in. mini doświadczenia: wulkan chemiczny, baloniki samonadmuchujące się, magiczne obrazki, zasada działania płuc – proces oddychania itp.
  4. Kampania informacyjno – promocyjna - mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zainteresowanie tematyką ochrony i poprawy jakości elementów ekosystemu, aktywizację działań i postaw proekologicznych.

Szerzej o działaniach Miasta Krakowa podejmowanych w zakresie ochrony powietrza, a także szczegółowym SYSTEMIE PROGNOZOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA prowadzonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla Krakowa i województwa Małopolskiego, można przeczytać na stronie: www.ekocentrum.krakow.pl/599,a,ochrona-powietrza.htm

 

KONKURSY W RAMACH PROJEKTU „EKO-LEKCJE”

WYNIKI KONKURSÓW - PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

 

 

ekolekcje-rekrutacja

ekolekcje-warsztaty

ekolekcje-edukacja przez zabawe

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: GRZEGORZ GULAREK
Podmiot publikujący: Wydział Edukacji