Regulamin Newslettera biuletynu „Kraków.PL”

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnionego przez portal www.krakow.pl, zwanego dalej Newsletterem.
 1. Wydawcą Newslettera „Kraków.PL” jest Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa, zwany dalej gminą.
 2. Newsletter „Kraków.PL” jest wysyłany przez gminę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo w formie listu elektronicznego (e-mail).
 3. Newsletter ma charakter bezpłatny i jest dostępny dla każdego użytkownika poczty e-mail, który potwierdzi chęć otrzymywania Newslettera.
 4. Newsletter zawiera między innymi aktualności i informacje z Krakowa.
 5. Zamówienie i potwierdzenie chęci subskrypcji Newslettera przez użytkownika następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na:
  1. wprowadzenie swojego adresu e-mail na stronie internetowej www.krakow.pl,
  2. zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu.
 6. Przesłanie przez użytkownika adresu e-mail jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zrozumienia oraz zaakceptowania zasad określonych w regulaminie.
 7. Po wykonaniu tych czynności użytkownik staje się subskrybentem Newslettera.
 8. Rezygnacja subskrybenta z usługi Newslettera następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link w Newsletterze, obecnego w stopce każdej wiadomości.
 9. Zamówienie przez subskrybenta Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) przez gminę.
 10. Dane osobowe oraz adres e-mail podane przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będą publikowane na stronach serwisu ani też ujawniane osobom trzecim.
 11. Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu świadczenia usługi Newslettera. W przypadku dokonania zmiany regulaminu gmina poinformuje o tym fakcie subskrybentów e-mailem.
Powrót
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA