Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Relacja z IV Międzynarodowego Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Zasada Ostrożności

zdjecie1
Źródło: UMK

23 września 2019 roku, w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się konferencja pt. „IV Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi”. Krakowskie spotkanie tym razem poświęcone było odpowiedzialności dzisiejszego pokolenia za przyszłość i jakość życia przyszłych pokoleń. Tematem dyskusji była „zasada ostrożności”, która zakłada, że istnieje odpowiedzialność za ochronę społeczeństwa przed narażeniem na krzywdę, gdy badania naukowe wskazują na możliwe ryzyko. Jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej i wdrażania bezprzewodowej technologii 5G, której wpływ na nasze zdrowie i bezpieczeństwo nie został wcześniej dostatecznie zweryfikowany. Choć Unia Europejska promuje jej wprowadzenie, to nowy raport jest niepokojący w kontekście potencjalnego, znacznie większego niż przewidywane narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne.

zdjecie2
Źródło: UMK

Prof. Andrzej Kulig, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej podczas otwarcia forum zwrócił uwagę, że rozwój cywilizacyjny jest rzeczą pożądaną, bo zmienia otoczenie i wpływa na nasze życie, ale nie da się ukryć, że niesie ze sobą także szereg skutków ubocznych i nie do końca zbadanych niebezpieczeństw. Mówi się nawet o chorobach cywilizacyjnych. Dlatego należy zadać sobie pytanie o granice postępu technologii. Władze samorządowe często spotykają się z pytaniami zaniepokojonych o swoje zdrowie mieszkańców. Tym cenniejsze są dyskusje i wymiana doświadczeń podczas konferencji, bo bezpieczeństwo krakowian jest dla władz Krakowa celem nadrzędnym.

Marta Patena, społeczny doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki bioelektromagnetycznej, w swoim przemówieniu nie tylko tłumaczyła „zasadę ostrożności”, ale podała szereg przykładów ze świata, dotyczących podejścia lokalnych władz i społeczności do sieci 5G oraz informowała, na jakim etapie wdrażania jest ten temat w Polsce.

Materiał wideo w języku polskim:

„Otwarcie IV Międzynarodowego Forum Ochrony Środowiska Przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Zasada Ostrożności”

Video in English:

”Openinig of The 4th International Forum Of Protection From Electromagnetic Envionmental Pollution. Precautionary Principle”

 

Dr Stella Canna-Michaelido, prezes Narodowego Komitetu Ochrony Środowiska i Zdrowia Dzieci na Cyprze, wystąpiła z wykładem pt. „Zasada ostrożności w praktyce – działania Cypru w zakresie ochrony przez zanieczyszczenie polem elektromagnetycznym”. Podkreśliła, że Cypr, jako pierwszy kraj na świecie, prowadzi od kilu lat profesjonalną i ogólnokrajową kampanię edukacyjną skierowaną do dzieci, rodziców i kobiet w ciąży na temat negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych i sposobów jego ograniczania.

Materiał wideo w języku polskim:

Dr Stella Canna-Michaelido „Zasada ostrożności w praktyce – działania Cypru w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem polem elektromagnetycznym”

Video in English:

PhD Stella Canna-Michaelido, ”Precautionary principle in practice – actions of Cyprus in ensuring protection from electromagnetic pollution”

 

Dr Priyanka Bandara z Australii – ekspert ds. Zdrowia środowiskowego, członek zarządu Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association – zaprezentowała wykład pt. „Narażenie na środowiskowe antropogeniczne promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej i jego wpływ na zdrowie”. Pani doktor jest współautorem publikacji w prestiżowym czasopiśmie medycznym The Lancet, który ukazał się pod koniec 2018 roku na temat poziomów i skutków oddziaływania sztucznych pól elektromagnetycznych. 

Materiał wideo w języku polskim: 

Dr Priyanka Bandara, „Narażenie na środowiskowe antropogeniczne promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej i jego wpływ na zdrowie”

Video in English:

PhD Priyanka Bandara, ”Exposure to environmental anthropogenic radiofrequency electromagnetic radiation and health impacts”

 

Polscy prelegenci z Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, czyli prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, kierownik Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii oraz prof. dr hab. Marek Zmyślony, kierownik Zakładu Ochrony Radiologicznej, wygłosili wykład pt. „Zasada ostrożności przy wdrażaniu nowej generacji transmisji bezprzewodowych – 5G". Są oni współautorami raportu zleconego przez Ministerstwo Zdrowia na temat oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej.

Materiały wideo w języku polskim:

Prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz „Zasada ostrożności przy wdrażaniu nowej generacji transmisji bezprzewodowych – 5G”

Prof. dr hab. Marek Zmyślony „Zasada ostrożności przy wdrażaniu nowej generacji transmisji bezprzewodowych – 5G”

Video in English:

Prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz ”Precautionary principle in implementing the new generation of wireless transmission – 5G”

Prof. dr hab. Marek Zmyślony ”Precautionary principle in implementing the new generation of wireless transmission – 5G”

 

Mgr inż. Anna Skucha i mgr inż. Dariusz Kapustka z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Centralnego Laboratorium Badawczego Oddziału w Krakowie, zaprezentowali jak wygląda pierwsza w kraju współpraca pomiędzy organami inspekcji ochrony środowiska a samorządem lokalnym z zakresie dostarczania mieszkańcom rzetelnych informacji na temat poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku miejskim.

Materiał wideo w języku polskim:

mgr inż. Dariusz Kapustka „Współpraca organów samorządowych z Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed PEM – przykład Krakowa”

Video in English:

MSc Dariusz Kapustka ”Cooperation of the self-government authorities with Environmental Protection Inspectorate on the protection from EMF – the example of Krakow”

 

Wyniki pomiarów PEM z wykorzystaniem osobistych ekspozymetrów przedstawiła dr Barbara Gałdzińska-Calik z Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa realizującego zadania miasta w tym zakresie.

Materiał wideo w języku polskim:

Dr Barbara Gałdzińska-Calik „Wyniki pomiarów PEM w Krakowie z wykorzystaniem osobistych ekspozymetrów”

Video in English:

PhD Barbara Gałdzińska-Calik ”Results of EMF measurements including the results obtained from personal exposimeters in Krakow”

 

Podczas Forum głos zabrał również Prof. Olle Johansson.

Materiał wideo w języku polskim:

Prof. Olle Johansson „Niekorzystne skutki działania sztucznych pól elektromagnetycznych generowanych przez telefony komórkowe i routery Wi-Fi oraz różne zasady ostrożności”

zdjecie3
Źródło: UMK

Video in English:

Prof. Olle Johansson ”Adverse health effects of artificial electromagnetics fields, such as from cel phones nad Wi-Fi routers and the various precautionary pinciples”

 

Na zakończenie konferencji, Marta Patena, Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Problematyki Bioelektromagnetycznej, przedstawiła podsumowanie Międzynarodowego Dnia Elektrowrażliwości zorganizowanego podczas Dni Magistratu w czerwcu 2019 roku.

Po raz kolejny działaniom Krakowa w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi towarzyszyły grafiki Pawła Kuczyńskiego, wybitnego polskiego artysty. Jego grafiki rozpoznawalne na całym świecie dają widzowi satyryczne spojrzenie na niektóre trudne aspekty cyfrowej rzeczywistości. Pokazują, jak rozwój cywilizacji informacyjnej opartej na technologii mobilnej przybliża do siebie ludzi, ale często też oddala. Jak jest katalizatorem rozpowszechniania wiedzy, ale i dezinformacji oraz plotek. Tym razem na zaproszeniu IV Forum PEM, znalazła się grafika, która symbolizuje temat czwartej konferencji - „Zasada Ostrożności”.

Mamy nadzieję, że kolejne forum było okazją do wymiany międzynarodowych opinii i doświadczeń oraz inspiracją do innowacyjnych działań usprawniających komunikację w XXI wieku, a zarazem poprawiających stan środowiska, w którym żyjemy.

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2019-12-24
Data aktualizacji: 2019-12-24
Powrót