Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków - działania w zakresie ochrony przed PEM

Władze Krakowa od kilku lat podejmują działania w zakresie ochrony mieszkańców przed nadmiernym zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi.

Rezolucje PEM

W 2012, 2014, 2015 i 2019 roku Rada Miasta Krakowa wystosowała Rezolucje w tej sprawie do najwyższych władz
w państwie:

 

Mapa PEM

W 2015 r., na wniosek RMK, powstała mapa narażenia mieszkańców na PEM od stacji bazowych telefonii komórkowych. Mieszkańcy Krakowa mogą z niej samodzielnie skorzystać  wchodząc na stronę portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Mapa jest interaktywna i zawiera dużo szczegółów dotyczących m.in. operatora oraz mocy, kierunków i kątów pochylenia anten.

Aby uzyskać potrzebne informacje, po lewej stronie należy kliknąć "Kształtowanie i ochrona środowiska", potem "z listy warstw" - po prawej  stronie, zaznaczyć "stacje bazowe telefonii komórkowej" i powiększyć skalę, aby zobaczyć kierunki rozchodzenia się głównych osi PEM. Klikając na ikonę „Wyszukiwanie” można wpisać nazwę ulicy oraz numer budynku i sprawdzić lokalizacje najbliższych stacji bazowych telefonii komórkowych w okolicy.

Pomiary PEM

Na ochronę przed polami elektromagnetycznymi w 2016 r. przewidziano w budżecie miasta 450tyś złotych. Z tych środków zrealizowano zakup nowoczesnych narzędzi pomiarowych:

  • 1 zestawu selektywnego pomiaru PEM, tzw. Analizatora widma, jako dodatkowego narzędzia do weryfikacji pól elektromagnetycznych dla WKŚ oraz WIOŚ;
  • 2 osobistych ekspozymetrów rejestrujących ekspozycję na PEM skorelowaną z lokalizacją GPS;
  • 1 oprogramowania do symulacji 3D przestrzennego rozkładu PEM w zdefiniowanej przestrzeni miejskiej.

Do końca listopada 2016 r. zakończono procedury przetargowe, a w połowie grudnia urządzenia zostały dostarczone do Urzędu Miasta Krakowa. Dzięki nim, Wydział Kształtowania Środowiska oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska od roku 2017 będą mogli lepiej i skuteczniej realizować swoje ustawowe zadania w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi, a w szczególności dotyczące wydawania decyzji środowiskowych i weryfikacji poprawności zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne oraz kontroli poziomów natężenia pól elektromagnetycznych w środowisku. Ponadto każdy mieszkaniec będzie mógł niezależnie zweryfikować poziom narażania na PEM za pomocą indywidualnych ekspozymetrów PEM.

Zestaw selektywnego pomiaru PEM

Urząd Miasta Krakowa zakupił jeden analizator widma firmy NARDA - model SMR-3006 z anteną 450 MHz do 6 GHz  (obejmującą pomiary wszystkich systemów telefonii komórkowej oraz systemów Internetu bezprzewodowego, czyli: GSM, UMTS i LTE w pasmach 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz oraz Wi-Fi 2G i 5G). Dodatkowo zestaw wyposażono w oprogramowanie do demodulacji sygnału UMTS i LTE, dzięki czemu pomiar pozwoli na określenie maksymalnej wartości natężenia pola niezależnie od aktualnego ruchu telekomunikacyjnego w sieci.wartości natężenia pola niezależnie od aktualnego ruchu telekomunikacyjnego w sieci.

NARDA SMR 3006

Narda SRM 3006

Ekspozymetry PEM

Urząd Miasta Krakowa zakupił dwa ekspozymetry rejestrujące indywidualną ekspozycję na pola elektromagnetyczne (PEM) skorelowaną z lokalizacją GPS – model EME Spy. Zakres częstotliwości PEM, jaki jest mierzony wynosi od 80 MHz do 6 GHz, co oznacza, że ekspozymetr wykonuje pomiary 20 używanych systemów, w tym: FM, TV3, Tetra, GSM, DCS, DECT, UMTS, LTE, Wi-Fi2G , WiMAX, Wi-Fi 5G. Dodatkowo ekspozymetr posiada opcję skorelowania wyników pomiarów PEM na dowolnej mapie cyfrowej z lokalizacją GPS.

EME Spy

DozymetrTabela - dozymetr

Oprogramowanie do symulacji 3D przestrzennego rozkładu PEM w zdefiniowanej przestrzeni miejskiej

Urząd Miasta Krakowa zakupił oprogramowanie do symulacji 3D przestrzennego rozkładu PEM – model EMF-Visual – wersję na jedno stanowisko komputerowe. Oprogramowanie to umożliwia tworzenie wizualizacji 3D rozkładu pól elektromagnetycznych w definiowalnej przestrzeni miejskiej przez definiowanie obiektów 3D oraz ewentualne importowanie ich z bazy danych programu (rodzaju terenu, budynków, domów, wieży, masztów itp.). Ponadto umożliwia ono zdefiniowanie i uwzględnienie rodzaju materiałów, które mogą wchodzić w interakcję z polami elektromagnetycznymi (czyli uwzględnienie kumulacji oraz odbić fal elektromagnetycznych) oraz ma możliwość wyboru z bazy danych lub indywidualnego definiowania charakterystyki poszczególnych anten, w tym w zakresach wykorzystywanych częstotliwości radiowych w zakresie 2G, 3G, 4G. Dodatkowym atutem programu jest  możliwość tworzenia wizualizacji 3D z map 2D dostępnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

EMF Visual

Program EMF Visual 01Program EMF Visual

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2016-09-13
Data aktualizacji: 2019-10-17
Powrót