Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków - działania w zakresie ochrony przed PEM

Władze Krakowa od kilku lat podejmują działania w zakresie ochrony mieszkańców przed nadmiernym zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi.

Rezolucje PEM

W 2012, 2014, 2015 i 2019 roku Rada Miasta Krakowa wystosowała Rezolucje w tej sprawie do najwyższych władz
w państwie:

 

Mapa PEM

W 2015 r., na wniosek RMK, powstała mapa narażenia mieszkańców na PEM od stacji bazowych telefonii komórkowych. Mieszkańcy Krakowa mogą z niej samodzielnie skorzystać  wchodząc na stronę portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Mapa jest interaktywna i zawiera dużo szczegółów dotyczących m.in. operatora oraz mocy, kierunków i kątów pochylenia anten.

Aby uzyskać potrzebne informacje, po lewej stronie należy kliknąć "Kształtowanie i ochrona środowiska", potem "z listy warstw" - po prawej  stronie, zaznaczyć "stacje bazowe telefonii komórkowej" i powiększyć skalę, aby zobaczyć kierunki rozchodzenia się głównych osi PEM. Klikając na ikonę „Wyszukiwanie” można wpisać nazwę ulicy oraz numer budynku i sprawdzić lokalizacje najbliższych stacji bazowych telefonii komórkowych w okolicy.

Pomiary PEM

Na ochronę przed polami elektromagnetycznymi w 2016 r. przewidziano w budżecie miasta 450 tys. złotych. Z tych środków zrealizowano zakup nowoczesnych narzędzi pomiarowych:

  • 1 zestawu selektywnego pomiaru PEM, tzw. Analizatora widma, jako dodatkowego narzędzia do weryfikacji pól elektromagnetycznych - użyczonego do GIOŚ;
  • 2 osobistych ekspozymetrów rejestrujących ekspozycję na PEM skorelowaną z lokalizacją GPS;
  • 1 oprogramowania do symulacji 3D przestrzennego rozkładu PEM w zdefiniowanej przestrzeni miejskiej.

Dzięki nim, Wydział Kształtowania Środowiska oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska mogą lepiej i skuteczniej realizować swoje ustawowe zadania w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi, a w szczególności dotyczące wydawania decyzji środowiskowych i weryfikacji poprawności zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne oraz kontroli poziomów natężenia pól elektromagnetycznych w środowisku. Ponadto każdy mieszkaniec może niezależnie zweryfikować poziom narażania na PEM za pomocą indywidualnych ekspozymetrów PEM.

Zestaw selektywnego pomiaru PEM

Urząd Miasta Krakowa zakupił jeden analizator widma firmy NARDA - model SMR-3006 z anteną 450 MHz do 6 GHz  (obejmującą pomiary wszystkich systemów telefonii komórkowej oraz systemów Internetu bezprzewodowego, czyli: GSM, UMTS i LTE w pasmach 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz oraz Wi-Fi 2G i 5G). Dodatkowo zestaw wyposażono w oprogramowanie do demodulacji sygnału UMTS i LTE, dzięki czemu pomiar pozwoli na określenie maksymalnej wartości natężenia pola niezależnie od aktualnego ruchu telekomunikacyjnego w sieci.

NARDA SMR 3006

Narda SRM 3006

Ekspozymetry PEM

Urząd Miasta Krakowa obecnie jest w posiadaniu dwóch ekspozymetrów rejestrujących indywidualną ekspozycję na pola elektromagnetyczne (PEM) - model EME Spy 200. Zakres częstotliwości PEM, jaki jest mierzony wynosi od 80 MHz do 6 GHz, co oznacza, że ekspozymetr wykonuje pomiary 20 używanych systemów, w tym: FM, TV3, Tetra, GSM, DCS, DECT, UMTS, LTE, Wi-Fi2G , WiMAX, Wi-Fi 5G.

EME Spy

DozymetrTabela - dozymetr

System monitoringu pól elektromagnetycznych w Krakowie

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wraz z Katedrą Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie rozpoczął w 2019 r. współpracę w zakresie budowy pierwszego w Polsce systemu monitoringu pól elektromagnetycznych (PEM) przy użyciu dwóch stacji pomiarowych Narda AMS-8061 oraz miernika Narda AMB-8059, zakupionych przez Gminę Miejską Kraków w 2017 r.

Głównym założeniem systemu jest prowadzenie całodobowego monitoringu pól elektromagnetycznych pochodzących od instalacji wytwarzających PEM w punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa, a docelowymi miejscami do wykonania okresowych pomiarów są lokalizacje o dużym zagęszczeniu ludności oraz miejsca związane ze stałym pobytem dzieci i młodzieży (szkoły i przedszkola), w pobliżu których znajdują się stacje bazowe telefonii komórkowej.

Narda AMS-8061

ams8061
Źródło: https://www.narda-sts.com/de/selektiv-emf/ams-8061/
pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2021-07-14
Data aktualizacji: 2021-07-14
Powrót