Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

ogłoszenie o przetargu

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1.      drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego Nr S1, o powierzchni użytkowej 108,70 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00439856/6, położonego w budynku mieszkalnym Nr 10 przy ul. Długosza w Krakowie, wraz z udziałem wynoszącym 281/1000 części we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 225 o powierzchni 0,0264 ha, położonej w obrębie 12, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00199200/8.

 •  Cena wywoławcza wynosi 256 000,00 zł.
 • Wadium wynosi 26 000,00 zł.

 Budynek położony przy ul. Długosza Nr 10 jest budynkiem podpiwniczonym, o dwóch kondygnacjach naziemnych. Wzniesiony został w latach trzydziestych XX wieku w technologii tradycyjnej. Kryty jest dachem dwuspadowym prostym o konstrukcji drewnianej, pokrytym dachówką. Budynek od strony północno-zachodniej przylega do budynku przy ul. Długosza 12. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, natomiast figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto budynek położony jest w granicach historycznego zespołu miasta Krakowa uznanego za pomnik historii Zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r. oraz w obrębie układu urbanistycznego Podgórza, który jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-608 decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26.10.1981 r. Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W opisanym wyżej budynku został wyodrębniony samodzielny lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne – strych oznaczony Nr S1. Przedmiotowy lokal odpowiada wymogom określonym przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U z 2000 r Nr 80, poz. 903 z późniejszymi zmianami). Lokal ten stanowi pustostan.

Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku (nad drugą kondygnacją naziemną) przy ul. Długosza. Wejście na strych odbywa się z ul. Długosza do budynku, a następnie klatką schodową na trzecią kondygnację. Strych ma 2 wejścia – drzwi drewniane dwuskrzydłowe położone naprzeciwko siebie. Posadzka w lokalu jest betonowa. Ściany są z cegły. Więźba dachowa jest drewniana, dach wykonany jest z dachówki. W lokalu jest instalacja elektryczna.

Dla potrzeb adaptacji strychu wykonana została ekspertyza konstrukcyjno–budowlana. Dokumentacja ta została opracowana w grudniu 2007 r. przez Pana Andrzeja Rokosza – będącego rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W opracowaniu stwierdzono, że stan techniczny budynku oraz jego usytuowanie pozwalają na zaadoptowanie strychu dla celów mieszkalnych. Wykonanie adaptacji wymaga wykonania standardowych czynności związanych z procesem projektowania i uzyskania stosownych pozwoleń. Przy okazji adaptacji należy wykonać naprawę zawilgoconej ściany szczytowej w części kominowej. Z ekspertyzą można się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pok. 413 IV p. Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 3.04.2012 r. Przedmiotowy strych wolny jest od obciążeń.

 Osoby zainteresowane oglądaniem strychu winny się skontaktować w tej sprawie z Biurem Obsługi Mieszkańców Nr 3 w Krakowie przy ul. Limanowskiego 16 tel. 12 656-22-01.

 2.      drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S1, o powierzchni użytkowej 20,75 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00460345/7, położonego w budynku wielomieszkaniowym Nr 4 przy ul. Jaxy Gryfity w Krakowie, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 43/1000 części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 52/2 o powierzchni 0,0351 ha, położonej w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00435766/0.

 • Cena wywoławcza wynosi 65 840,00 zł.
 • Wadium wynosi 7 000,00 zł.

Budynek mieszkalny przy ul. Jaxy Gryfity 4 jest 3 kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, wzniesiony w 1934 r w technologii tradycyjnej. Ścianami szczytowymi przylega do budynków zlokalizowanych na nieruchomościach sąsiednich. Budynek wyposażony jest instalacje wodno – kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telefoniczną, centralnego ogrzewania, wentylację grawitacyjną. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, jest natomiast ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W opisanym wyżej budynku został wyodrębniony samodzielny lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne – strych oznaczony symbolem S1. Przedmiotowy lokal odpowiada wymogom określonym przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U z 2000 r Nr 80, poz. 903 z późniejszymi zmianami). Lokal ten stanowi pustostan. Dojście do lokalu odbywa się z klatki schodowej. Drzwi wejściowe są metalowe. Posadzka jest betonowa, ściany są murowane, strop o konstrukcji żelbetowej, więźba dachowa krokwiowo – płatwinowa. Dach pokryty jest blachą płaską na deskach. W lokalu znajduje się jedyne wejście na dach, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wykonania nowego włazu na dach z wejściem z części wspólnej budynku. Pozostała część przestrzeni na tej kondygnacji została zagospodarowana jako dwa lokale mieszkalne oraz klatka schodowa.

Dla potrzeb adaptacji strychu w marcu 2008 r. opracowana została opinia konstrukcyjno – budowlana odnośnie możliwości wykonania adaptacji strychu, z której wynika, iż przestrzeń obecnego strychu w obrębie połaci dachowej i ścianek kolankowych stwarza funkcjonalną możliwość przekształcenia go w poddasze mieszkalne po odpowiedniej zabudowie. Elementy konstrukcyjne zabudowy poddasza nie powinny obciążać dodatkowo elementów konstrukcyjnych więźby dachowej. Z opinią można się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pok. 413 IV p. Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 3.04.2012 r. Działy III i IV KR1P/00460345/7 i KW KR1P/00435766/0 nie zawierają wpisów.

 Osoby zainteresowane oglądaniem lokalu winny się skontaktować w tej sprawie z Biurem Obsługi Mieszkańców nr 2 w Krakowie przy ul. Łobzowskiej  48 tel. 12 634-38-35.

3.  czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne – lokalu użytkowego położonego w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Na Wzgórzach Nr 9, oznaczonego Nr U1 o powierzchni użytkowej 50,21 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 9 września 2102 r. udziału wynoszącego 24/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 289 o powierzchni 0,0701 ha, położonej w obrębie 10, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00076468/6.

 •   Cena wywoławcza wynosi 50 520,00 zł, w tym:
  • - cena lokalu użytkowego wynosi 46 746,00 zł
  • - cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 3 774,00 zł
 •   Wadium wynosi 5 000,00 zł.

Lokal użytkowy oznaczony nr U-1 stanowi pustostan. Położony jest w piwnicy budynku. Posiada dwa wejścia. Jedno znajduje się z boku budynku; dojście odbywa się z poziomu terenu pochylnią betonową, drugie z klatki schodowej w piwnicy. Lokal składa się z trzech pomieszczeń użytkowych o powierzchniach 32,52 m2, 10,43 m2 i 7,26 m2. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 50,21 m2.

W lokalu posadzka wyłożona jest terakotą i mozaiką. Ściany i sufit malowane są farbą emulsyjną, wymagają oczyszczenia i odmalowania. Drzwi wejściowe z zewnątrz stalowe przeszklone. Lokal posiada okna drewniane. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Nabywca lokalu będzie zobowiązany udostępnić lokal odpowiednim służbom w celu ich konserwacji lub naprawy. Przez lokal przebiegają rury centralnego ogrzewania. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Jarzębiny. Opisany wyżej lokal użytkowy wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal wolny jest od obciążeń.

Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 8 listopada, a drugi w dniu 19 stycznia 2012 r. trzeci w dniu 29.03.2012 r.

 Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniu  25 maja 2012 r. w godz. 14.00-15.00.

 4. czwarty przetarg na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne – lokalu użytkowego oznaczonego Nr U1 o powierzchni użytkowej 42,37 m2, położonego w budynku Nr 29 przy ul. Chopina w Krakowie, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 11 lipca 2101 r.  udziału wynoszącego 76/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 530 o powierzchni 0,0388 ha, położonej w obrębie 4, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00153309/8.

 •  Cena wywoławcza wynosi 57 600,00 zł, w tym:
  • - cena lokalu użytkowego wynosi 38 511,00 zł
  • - cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 19 089,00 zł
 •   Wadium wynosi 6 000,00 zł.

 Budynek przy ul. Chopina Nr 29 jest budynkiem wielomieszkaniowym o czterech kondygnacjach nadziemnych, w całości jest podpiwniczony. Budynek został wzniesiony w latach pięćdziesiątych XX w. w technologii tradycyjnej. W budynku jest 9 lokali mieszkalnych, z których 8 zostało wyodrębnionych i sprzedanych na rzecz najemców i 1 lokal użytkowy, położony w piwnicy. Budynek przy ul. Chopina Nr 29 nie jest wpisany do rejestru zabytków, jest natomiast ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Lokal użytkowy Nr U1 znajduje się w piwnicy budynku przy ul. Chopina Nr 29. Wejście do piwnicy znajduje się
na parterze wspólnej klatki schodowej, a następnie z korytarza piwnicy jest wejście do lokalu. Lokal składa się z 1 pomieszczenia, w którym wydzielone jest małe pomieszczenie wc. Posadzka w lokalu jest betonowa. Ściany są tynkowane, malowane farbą emulsyjną. W lokalu są 2 małe okna dwuskrzydłowe wykonane z pcv. Na środku głównego pomieszczenia lokalu znajduje się filar, a od ściany północnej do filara przebiega belka stalowa (dwuteownik) na wys ok. 2 m. W lokalu znajduje się zlew 2-komorowy z szafką pod zlewem. Przez lokal przebiega rura wodna i pion kanalizacyjny. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan. i wentylację. Lokal wymaga remontu. Przedmiotowy lokal był w przeszłości wykorzystywany jako pracownia twórcza, w chwili obecnej jest pustostanem. Lokal wolny jest od obciążeń. Na wniosek właścicieli lokali mieszkalnych, którzy są jednocześnie użytkownikami wieczystymi udziału w nieruchomości gruntowej wszczęte zostało postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. (Obecnie zawieszone na wniosek stron).

Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 8 listopada, a drugi w dniu 19 stycznia 2012 r. trzeci w dniu 29.03.2012 r.

 Osoby zainteresowane oglądaniem lokalu winny się skontaktować w tej sprawie z Biurem Obsługi Mieszkańców nr 2 w Krakowie przy ul. Łobzowskiej  48 tel. 

12 634-38-35.

 Przetargi odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 14 czerwca 2012 r. w sali konferencyjnej, pok. nr 19

 • poz. 1  godz.   9.00
 • poz. 2  godz. 10.00
 • poz. 3  godz. 11.00
 • poz. 4  godz. 12.00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

 • przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 czerwca 2012 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.
 • w gotówce wpłacane w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 - parter najpóźniej do dnia 11 czerwca 2012 r. Kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 -15.00.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć ponadto do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia następnego po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym przetargu, w sposób wskazany przez uczestnika.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż strychów oraz lokali użytkowych zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ze sprzedażą lokalu użytkowych położonych w os. Na Wzgórzach 9 i przy ul. Chopina 29 wiąże się oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej na której położone są budynki. Cena udziału w nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości.

Rozliczenie ceny lokali wraz z ceną udziału w nieruchomości gruntowej po przetargu następuje z zachowaniem proporcji ustalonej w cenie wywoławczej.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 25 % ceny udziału ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości wynoszą 3% ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Pierwsza opłata i opłaty roczne opodatkowane są według stawki 23% podatku VAT. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa.

Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Cena nabycia strychów i lokali użytkowych oraz pierwsza opłata z tytułu oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste (dot. poz. 3 i 4) wraz z należnym podatkiem VAT, płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl  /Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/Przetargi Na Nieruchomości.

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF KODURA
Podmiot publikujący: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Data publikacji: 2012-05-14
Data aktualizacji: 2012-05-14
Powrót