Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

ogłoszenie o przetargu

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1.      Pierwszy przetarg na sprzedaż garażu Nr G-101, położonego w budynku w os. Słonecznym Nr 16, o powierzchni użytkowej 25,69 m² wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 6 sierpnia 2103 r. udziału wynoszącego 8/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 89 o powierzchni 0,0886 ha, położonej w obrębie 45, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00076573/5.

 • Cena wywoławcza wynosi 35 900,00 zł, w tym:
 • cena garażu wynosi 32 037,00 zł,
 • cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 3 863,00 zł.
 • Wadium wynosi 3 600,00 zł

Garaż Nr G-101 znajduje się w piwnicy budynku Nr 16 w os. Słonecznym. Lokal składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni użytkowej 25,69 m2. Dojście do niego możliwe jest z ulicy Rydza-Śmigłego lub Alei Róż po chodniku urządzonym wzdłuż budynku, a następnie pochylnią betonową znajdującą się z boku budynku. Brama wjazdowa do garażu jest dwuskrzydłowa, drewniana, obita blachą. Posadzka jest betonowa. Ściany i sufit są tynkowane, malowane farbą emulsyjną. W garażu nie ma okien. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. Z uwagi na wymiary lokalu, bramy wjazdowej oraz pochylni prowadzącej do lokalu, nie nadaje się on do przechowywania samochodu, a jedynie mniejszych pojazdów. Lokal wymaga remontu.

Opisana wyżej nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Osoby zainteresowane nabyciem ww. garażu mogą go obejrzeć w dniu 27 kwietnia 2012 r. w godz. 14.00-15.00.

2.      Pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Centrum A Nr 5, oznaczonego Nr U5 o powierzchni użytkowej 56,78 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 27 sierpnia 2103 r. udziału wynoszącego 12/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 12 o powierzchni 0,1435 ha, położonej w obrębie 47, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00078414/7.

 • Cena wywoławcza wynosi 113 900,00 zł, w tym:
 • cena lokalu użytkowego wynosi 104 515,00 zł,
 • cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 9 385,00 zł.
 • Wadium wynosi 11 400,00 zł

Lokal użytkowy oznaczony nr U5 stanowi pustostan. Wymieniony wyżej lokal użytkowy jest dwupoziomowy - znajduje się na parterze i w piwnicy budynku. Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie 1 o powierzchni 21,70 m2, pomieszczenie 2 (korytarz) o powierzchni 9,15 m2 oraz wc o powierzchni 2,34 m2, z pomieszczenia 2 odbywa się zejście schodami do piwnicy, która ma powierzchnię 23,59 m2. Wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio z podwórza budynku. Drzwi do lokalu znajdują się obok wejścia do klatki 5. Drzwi wejściowe są podwójne – pierwsze drzwi są płycinowe obite płytą metalową, otwierane na zewnątrz, drugie są przeszklone, otwierane do wewnątrz. Posadzki w lokalu są betonowe, a w pomieszczeniu 1 na parterze częściowo położony jest parkiet. Ściany i sufity pomalowane są farbą emulsyjną, a w pomieszczeniach na parterze częściowo pomalowane farbą olejną. W pomieszczeniu 1 znajdują się 3 okna drewniane. W wc na podłodze i na ścianach do wys. ok. 1,5 m położone są płytki. W wc znajduje się muszla klozetowa i umywalka. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (w lokalu zamontowane są kaloryfery żeberkowe). Przez pomieszczenie w piwnicy przechodzi rura centralnego ogrzewania. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie udostępnić lokal odpowiednim służbom w celu konserwacji sieci i usunięcia awarii. Opisany wyżej lokal użytkowy wymaga przeprowadzenia remontu.

Dojazd i dojście do lokalu możliwy jest z ulicy Gajocha po drogach wewnętrznych osiedlowych urządzonych na działce na 2/1 obr. 47 Nowa Huta stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.

Lokal wolny jest od obciążeń.

Osoby zainteresowane nabyciem ww. lokalu użytkowego mogą go obejrzeć w dniu 24 kwietnia 2012 r. w godz. 13.00-14.00.

 3.      Pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Centrum A Nr 11, oznaczonego Nr U3 o powierzchni użytkowej 16,37 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17 września 2103 r. udziału wynoszącego 4/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 6 o powierzchni 0,1168 ha, położonej w obrębie 47, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00078101/0.

 • Cena wywoławcza wynosi 22 300,00 zł, w tym:
 • cena lokalu użytkowego wynosi 20 436,00 zł,
 • cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 1 864,00 zł.
 • Wadium wynosi 2 300,00 zł

Przedmiotowy lokal użytkowy znajduje się w piwnicy budynku, składa się z  pomieszczenia 1 o powierzchni 15,47 m2 oraz wc o powierzchni 0,90 m2. Komunikacja odbywa się z podwórza przez klatkę nr III, następnie z parteru klatki schodowej prowadzi wejście do piwnicy, które zabezpieczone jest drzwiami zamykanymi na klucz, a następnie z korytarza piwnicy do przedmiotowego lokalu użytkowego. Drzwi do lokalu są płycinowe. Posadzka w lokalu jest betonowa. Na środku znajduje się otwór kanalizacyjny. Ściany i sufit pomalowane są farbą emulsyjną. Lokal wyposażony jest w umywalkę, kaloryfer żeberkowy i betonowy piec służący dawniej do gotowania wody do prania. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Przez lokal przechodzą rury centralnego ogrzewania i wody oraz pion kanalizacyjny. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie udostępnić lokal odpowiednim służbom w celu konserwacji sieci i usunięcia awarii. Opisany wyżej lokal użytkowy wymaga przeprowadzenia remontu.

Dojazd i dojście do budynku możliwy jest od Alei Jana Pawła II po drogach wewnętrznych osiedlowych urządzonych na działce na 2/1 obr. 47 Nowa Huta stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Osoby zainteresowane nabyciem ww. lokalu użytkowego mogą go obejrzeć w dniu 24 kwietnia 2012 r. w godz. 14.00-15.00.

 4.      Pierwszy przetarg na sprzedaż garażu Nr 2, położonego w budynku w os. Centrum D Nr 6 o powierzchni użytkowej 54,59 m² wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 29 grudnia 2102 r. udziału wynoszącego 14/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 93 o powierzchni 0,1346 ha, położonej w obrębie 51, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00076083/3.

 • Cena wywoławcza wynosi 100 700,00 zł, w tym:
 • cena garażu wynosi 90 952,00 zł,
 • cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 9 748,00 zł.
 • Wadium wynosi 10 000,00 zł.

Garaż Nr 2 znajduje się w przyziemiu budynku Nr 6 w os. Centrum D. Lokal ma powierzchnię użytkową 54,59 m2. W garażu znajdują się cztery wydzielone boksy. Dojazd do lokalu odbywa się z Alei Jana Pawła II po drodze asfaltowej stanowiącej drogę osiedlową wzdłuż budynków oznaczonych nr 7 i 8 w os. Centrum D. Bezpośrednie wejście do lokalu odbywa się po chodniku betonowym. Brama wjazdowa do garażu jest dwuskrzydłowa, drewniana, o szerokości ok. 1,60 m. Posadzka w lokalu jest betonowa. Ściany i sufit są tynkowane. W garażu znajdują się dwa okna. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz centralnego ogrzewania (z kaloryferem żeberkowym). W garażu znajduje się kran czerpalny, ale nie ma odprowadzenia ścieków. Przez lokal przechodzą rury wodociągowe i pion kanalizacyjny. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie udostępnić lokal odpowiednim służbom w celu konserwacji sieci i usunięcia awarii. Z uwagi na wymiary bramy wjazdowej garaż nie nadaje się on do przechowywania samochodu, a jedynie mniejszych pojazdów. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Osoby zainteresowane nabyciem ww. garażu mogą go obejrzeć w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. 14.00-15.00.

 5. Piąty przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0250 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 263/385 o powierzchni 0,0242 ha i nr 263/388 o powierzchni 0,0008 ha, położonej w obrębie 69, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Kostrzewskiego, objętej KW KR1P/00290541/8.

 • Cena wywoławcza wynosi 66 550,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.
 • Wadium wynosi  6 700,00 zł

Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 27 listopada 2009 r. na wniosek Gminy Miejskiej Kraków wydana została decyzja nr AU-2/7331/3524/09 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą opisana wyżej nieruchomość może zostać zabudowana pawilonem handlowo - usługowym. Decyzja jest ostateczna. Można się nią zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 pok. 413. IV p.Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 – z późniejszymi zmianami) decyzja o ustaleniu warunków zabudowy może zostać przeniesiona na rzecz nabywcy nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.

Nieruchomość posiada kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach 25x10 m, położona jest w terenie płaskim. Porośnięta jest trawą. Od wschodu działka przylega do pasa drogowego ul. Kostrzewskiego, od północy do pasa drogowego ul. Mączyńskiego, od południa sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną stacją trafo. Przedmiotowe działki zostały częściowo ogrodzone przez właściciela nieruchomości sąsiedniej, który dzierżawił przedmiotowy teren. Były dzierżawca jest zainteresowany nabyciem nieruchomości. Złożył oświadczenie, iż w przypadku nie wygrania przetargu zobowiązuje się do usunięcia ogrodzenia w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu.

W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz kościół. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. Przez nieruchomość przebiegają sieci energetyczne niskiego i średniego napięcia, natomiast wzdłuż północnej i wschodniej granicy nieruchomości przebiega sieć gazowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Kostrzewskiego. Działy III i IV KWKR1P/00290541/8 nie zawierają wpisów. Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 7 grudnia 2010 r., drugi w dniu 22 marca 2011 r.,  trzeci w dniu 28 czerwca 2011 r., a czwarty w dniu 17 listopada 2012 r.

Przetargi odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 15 maja 2012 r. w sali konferencyjnej, pok. nr 19

 • poz. 1  godz.    9.00
 • poz. 2  godz.  10.00
 • poz. 3  godz.  11.00
 • poz. 4  godz.  12.00
 • poz. 5  godz.  12.30

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

 • przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 10 maja 2012 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.
 • w gotówce wpłacane w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 - parter najpóźniej do dnia 10 maja 2012 r. Kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 -15.00.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć ponadto do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia następnego po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym przetargu, w sposób wskazany przez uczestnika.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż garaży i lokali użytkowych zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kostrzewskiego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 %.

Ze sprzedażą lokali użytkowych i garaży, wiąże się oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej na której położone są budynki. Cena udziału w nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości.

Rozliczenie ceny lokali użytkowych i garaży wraz z ceną udziału w nieruchomości gruntowej po przetargu następuje z zachowaniem proporcji ustalonej w cenie wywoławczej.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 25 % ceny udziału ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości wynoszą 3% ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Pierwsza opłata i opłaty roczne opodatkowane są według stawki 23% podatku VAT. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa.

Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Cena nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT (poz. 5) oraz ceny lokali użytkowych i garaży wraz z pierwszą opłatą z tytułu oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste (dot. poz. 1 - 4) z należnym podatkiem VAT, płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl  /Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/Przetargi Na Nieruchomości.

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF KODURA
Podmiot publikujący: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Data publikacji: 2012-04-13
Data aktualizacji: 2012-04-13
Powrót