Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dlaczego Kraków?

Gospodarcze centrum regionu

Kraków zamieszkuje obecnie około 760 tys. stałych mieszkańców, ale każdego roku jest on również domem dla kilkudziesięciu tysięcy osób zamieszkałych tu czasowo, głównie studentów. Kraków to drugie co do wielkości miasto Polski. To nie tylko centrum administracyjne województwa małopolskiego, ale ponadregionalny ośrodek naukowy i gospodarczy - wartościowy partner dla inwestorów. Miasto jest siedzibą międzynarodowych banków, stowarzyszeń wspierających działalność biznesową oraz izb handlowych (m.in. Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, Amerykańskiej Izby Handlowej, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej czy Izby Przemysłowo- Handlowej). Jego pozycję potwierdzają wysokie oceny wiarygodności kredytowej.

Ekonomiczne znaczenie Krakowa wzmacniane jest przez potencjał demograficzny regionu - w promieniu 100 km od miasta mieszka około 8 milionów ludzi. Stanowi to chłonny potencjalny rynek zbytu. Dodatkowym atutem jest fakt, iż 60% mieszkańców naszego miasta to osoby poniżej 45 roku życia.

 

Kraków w sercu Europy

Niewątpliwym atutem Krakowa jest jego dogodne położenie geograficzne, na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych, blisko aglomeracji śląskiej i południowej granicy Polski. Dostępność komunikacyjna miasta jest stale wzmacniana przez realizowane inwestycje infrastrukturalne. Autostrada A4 zapewnia szybkie i wygodne połączenie ze Śląskiem oraz Niemcami, a w przyszłości także - Lwowem (Ukraina).

Otwarciu Krakowa na świat sprzyja również nowoczesny i stale rozbudowywany Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach, drugi pod względem wielkości w kraju, który zapewnia bezpośrednie połączenia krajowe oraz międzynarodowe z wieloma miastami Europy i innych kontynentów.

Rozbudowana sieć połączeń kolejowych umożliwia szybką i komfortową podróż pociągami - do Warszawy można dotrzeć w 2,5 godziny, a do Gdańska w 6 godzin. W ciągu kilku godzin można się znaleźć w Wiedniu, Pradze, Bratysławie, Berlinie i Budapeszcie.

Sukcesywnie modernizowana sieć połączeń autobusowych zapewnia sprawną komunikację w regionie, z miejscowościami w kraju oraz z większymi miastami za zagranicą.

 


Nasz potencjał to ludzie

Kraków to prężny ośrodek naukowy. Liczba uczelni wyższych, studentów, różnorodność kierunków studiów stanowią ważny miernik potencjału naukowego. Intelektualny potencjał Krakowa to 23 wyższe uczelnie, liczba osób zatrudnionych w uczelniach 22 037 (w tym około 1 427 profesorów) oraz 212 015 studentów (liczba studentów wraz z uczącymi się na studiach podyplomowych, doktoranckich i eksternistycznych). Kraków dysponuje liczną grupą wysoko wykwalifikowanych kadr dla wszystkich nowoczesnych sektorów gospodarki i przyciąga inwestorów reprezentujących różne branże. To w Krakowie mają siedzibę dwa największe polskie portale internetowe - ONET i INTERIA, a także wielu dostawców usług sieciowych. To w Krakowie powstała i działa jedna z najbardziej dynamicznych polskich spółek sektora IT - COMARCH SA.
Nasi studenci są nie tylko wszechstronnie wykształceni, co ważne, znają też języki obce. W Krakowie działa m.in. Kolegium Europejskie, w skład którego wchodzą: Międzynarodowa Prywatna Szkoła Podstawowa, Europejskie Prywatne Liceum Ogólnokształcące (posiadające uprawnienia do prowadzenia klas przygotowujących do międzynarodowej matury - International Baccalaureate) oraz Europejskie Prywatne Gimnazjum. Ponadto, w kilku liceach działają klasy dwujęzyczne, w których nauka wybranych przedmiotów prowadzona jest w języku obcym.


W Krakowie, oprócz licznych szkół językowych, działają także organizacje, których celem jest promocja kultury innych państw, nauka języka czy też promowanie ich dorobku kulturalnego (np. instytut hiszpański, włoski, niemiecki, austriacki czy też centrum sztuki i techniki japońskiej Manggha). Dobre relacje Urzędu Miasta z tymi organizacjami mogą ułatwić inwestorowi rekrutację osób znających m.in. języki krajów Europy Środkowej i Wschodniej.


To właśnie Kraków, stał się swoistą platformą współpracy nauki, biznesu i samorządu. Przykładem działań, służących budowaniu sieci takiej współpracy są klastry. Do których możemy zaliczyć m. in:

  • klaster „Strefa Dizajnu”

Powstał w 2009 roku. Klaster Krakowska Strefa Dizajnu jest wspólną inicjatywą około 20 biur projektowych i architektonicznych, krakowskich uczelni (Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska), Krakowskiego Parku Technologicznego, Miasta Kraków, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Do porozumienia przystąpiła także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Małopolski Instytut Kultury. Strefa będzie wspierać rozwój przedsiębiorczości, budować nowe marki, produkty oraz innowacyjne wzory i technologie.

  • klaster „Life Science”

Powstał w roku 2006.Stworzenie sieci współpracy w obszarze LifeScience, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w tymże obszarze oraz tworzenia warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych oraz ich efektywnego wykorzystywania w rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Koordynator Klastra: Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

  • klaster „Europejskie Centrum Gier”

Powstał w roku 2008.Cel: Stworzenie nowoczesnego ośrodka technologii gier video w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr z zapewnieniem wzajemnych transferów wiedzy, środków i technologii. Koordynator Klastra: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

  • klaster „Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych”

Powstał w roku 2006 Stworzenie w województwie nowoczesnego środowiska technologii informacyjnych w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr z zapewnieniem wzajemnych transferów wiedzy, środków i technologii. Misją Klastra jest: „Wspieranie rozwoju IT, poprzez stworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu”. Koordynator Klastra: Akademia Górniczo-Hutnicza.

 

Miasto nowoczesnej gospodarki

Liczne jednostki naukowo-badawcze pracujące na potrzeby nowoczesnego przemysłu, zrealizowane inwestycje oraz wykwalifikowana siła robocza to atuty, dzięki którym Kraków postrzegany jest jako odpowiednie miejsce do prowadzenia działalności inwestycyjnej i gospodarczej. Strategia rozwoju miasta sprzyja aranżowaniu współpracy najszerszego spektrum podmiotów, instytucji i środowisk wokół lokalnych (na szczeblu miasta, gmin sąsiadujących oraz regionu) inicjatyw proinwestycyjnych, w tym działaniom promocyjnym. Jednym z istotnych wyznaczników atrakcyjności inwestycyjnej Krakowa jest funkcjonująca w naszym mieście specjalna strefa ekonomiczna oferująca szereg zachęt inwestycyjnych. Stale rozwija się zaplecze konferencyjne, które umożliwia organizację wszelkiego typu spotkań, zjazdów i sympozjów. Zostało utworzone specjalne biuro kongresów którego głównym celem jest promocja miasta jako interesującego miejsca dla spotkań biznesowych, kongresów i konferencji, a także imprez motywacyjnych.

 

 

Kraków po godzinach

Magię miasta tworzy unikalny zespół architektury, sztuki i kultury (ponad 25% zasobów polskich dzieł sztuki zgromadzono właśnie w Krakowie). Dzięki temu dziedzictwu w 2000 r. miasto zostało uhonorowane tytułem Europejskiej Stolicy Kultury. Dziś Kraków - dawna stolica Polski - jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych i turystycznych kraju, siedzibą wielu instytucji kulturalnych, teatrów, kin, muzeów, filharmonii, umilających życie mieszkańcom oraz ponad 7 milionom turystów, odwiedzającym co roku nasze miasto. Nigdzie w Polsce nie ma tak bogatej oferty imprez kulturalnych i artystycznych - w Krakowie rocznie odbywa się ponad 40 festiwali, m.in. Międzynarodowy Festiwal Kultury Żydowskiej, Triennale Grafiki, Festiwal Sacrum Profanum czy Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych. Każdego roku odbywa się tutaj ponad 2,5 tysiąca spektakli i koncertów. Kraków jest miejscem wyjątkowym, które niczym magnes przyciąga ludzi kultury i sztuki, czerpiących inspirację z atmosfery i bogatej przeszłości miasta; mieszkają tu między innymi Wisława Szymborska - poetka i laureatka nagrody Nobla, Sławomir Mrożek - pisarz, Krzysztof Penderecki -kompozytor, Andrzej Wajda - reżyser, Jerzy Nowosielski - malarz, rysownik i scenograf, i wielu innych znanych i cenionych twórców.

W Krakowie jest wiele terenów zielonych umożliwiających rekreację i aktywny wypoczynek, w tym Ogród Botaniczny, należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Ogród Zoologiczny, położony w Lasku Wolskim, kompleksie leśnym będącym tradycyjnym miejscem wypoczynku mieszkańców. Bogata i stale rozbudowywana baza rekreacyjna (lodowisko, pływalnie, w tym Park Wodny, korty tenisowe, systematycznie powiększana sieć ścieżek rowerowych) i inne obiekty zachęcają do sportów i spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

 


Witamy w Krakowie


Dziś, w dobie swobodnego przepływu kapitału, Kraków stał się atrakcyjnym miejscem lokowania wielu inwestycji. Atrakcyjne tereny, bogata oferta rynku nieruchomości wraz z rozwiniętym sektorem usług dla biznesu i zapleczem naukowo-badawczym, to niektóre z argumentów przemawiających za wyborem Krakowa jako miejsca do inwestowania. Witamy w Krakowie - mieście, gdzie tradycja harmonijnie łączy się ze współczesnością. Gdzie dbałości o wielowiekowe dziedzictwo towarzyszy rozwój nowoczesnych technologii oraz twórcza inwencja mieszkających i pracujących tu ludzi, a bogata oferta spędzenia czasu wolnego i genius loci Krakowa sprawiają, że jest on miastem, w którym dobrze się mieszka i pracuje.

 

 

 

 

 

Inni już tu są. Zobaczcie dlaczego wybrali Kraków.

„Utworzenie środkowoeuropejskiego centrum księgowego to szansa na ciekawą pracę dla ambitnych, niebojących się wyzwań, dobrze wykształconych, młodych ludzi, których w takim mieście jak Kraków, na pewno nie brakuje.”

Dariusz Procyk, Dyrektor Ahold Back Office Services

źródło: Rzeczpospolita

 

„Wzorowa współpraca z lokalnymi władzami, dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz stale poprawiająca się infrastruktura przekonały nas, że Polska jest atrakcyjnym partnerem do realizacji dużych projektów.”

Hans Straberg, Dyrektor Generalny Electrolux AB

źródło: PAIiIZ

 

„Zakres operacji wykonywanych przez centra finansowo-księgowe Shell wymaga ich lokalizacji w środowiskach zasobnych w wykształcone, znające języki i mobilne kadry. Inwestycja w Krakowie to realizacja tych założeń.”

Pierre-Yves Fargeas, Prezes Shell Polska

źródło: PAIiIZ

 

„Wybraliśmy Kraków ze względu na mnogość talentów i bogactwo wiedzy, jakimi to miasto dysponuje.”

Kristof Kloeckner, Wiceprezes IBM Software Group

podczas uroczystości inauguracji działalności firmy w Krakowie

 

„W przypadku krakowskiego ośrodka Delphi, oprócz wielu ważnych kryteriów, które zazwyczaj rozważa inwestor przy podejmowaniu decyzji, kluczowym było pozyskanie najlepszej kadry. Dziś nie musimy już udowadniać, że warto było przenieść prace badawczo-rozwojowe do Polski.”

Marek Adamiak, Prezes Delphi w Polsce

źródło: PAIiZ

 

„Widzimy cel otwierania podobnych centrów w miejscach, gdzie jest szansa na zatrudnienie najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach. Taką lokalizacją jest Kraków.”

Artur Waliszewski, Dyrektor Google Polska, o otwarciu centrum badawczo-rozwojowego w Krakowie

źródło: Gazeta Wyborcza

 

„Do Krakowa przekonało nas przede wszystkim jego atrakcyjne położenie, potencjał naukowy i dobrze przygotowana i wykwalifikowana kadra. Nie bez znaczenia było wsparcie, jakiego udzieliło nam Miasto Kraków na poszczególnych etapach naszego projektu.”

Vittorio Cavirani, współudziałowiec i Dyrektor Operacyjny Elettric 80

źródło: oficjalny komunikat wydany przez firmę.

 

„Wybór Krakowa na siedzibę polskiego oddziału był strzałem w dziesiątkę. Miasto oraz marka naszej firmy są na tyle atrakcyjne, że o pracę u nas starają się osoby z całej Polski, a nawet spoza kraju.”

Jakub Dębski, dyrektor polskiego oddziału Research & Development firmy ESET

źródło: serwis wp.pl

 

„Chcemy rozwijać naszą działalność w Krakowie, bo to miasto daje dostęp do świetnie wykształconych absolwentów szkół wyższych, a równocześnie ze względu na swój charakter i rozwijający się rynek pracy przyciąga też osoby z innych miast, a nawet z zagranicy.”

Eoin McCoy, Dyrektor Zarządzający biznesem outsourcingowym w Hewitt

źródło: www.hewitt.com/kariera.

pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA DRAPIK
Podmiot publikujący: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Data publikacji: 2010-11-17
Data aktualizacji: 2010-11-17
Powrót