Nasze miasto rozwiń menu
Archiwum rozwiń
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

23-09-2013 czat z Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Miasta Krakowa

Prezydent_Miasta: Dzień dobry Państwu! Przepraszam, że zaczynamy sześć minut później, ale za to będziemy sześć minut dłużej.

krav: Jak Pan ocenia pierwsze miesiące nowej ustawy śmieciowej? Dlaczego nie udało się uniknąć bałaganu z wywozem śmieci, z terminami, z kontenerami na śmieci?

Prezydent_Miasta: Problem jest dość złożony, po pierwsze – ustawa obowiązuje od 1 lipca br., natomiast wszystkie rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy wraz ze zmianą ustawy zostały wydane na przełomie lutego i marca. Pozostały więc 3-4 miesiące na przeprowadzenie całej operacji związanej z przetargiem. Uważam, że na tle innych miast wyszliśmy z tej operacji zwycięsko. Po drugie – zamierzaliśmy podzielić miasto na trzy strefy wywozu. Rada Miasta zmieniła tę liczbę na pięć, co wymagało pewnego przeorganizowania. Po trzecie – w trzech strefach wygrała firma miejska – MPGO i tam nie było żadnych problemów z odbiorem śmieci. Pojawiły się one w dwóch pozostałych strefach, gdzie przetarg wygrało konsorcjum składające się z czterech firm. Okazało się w praktyce, ze nie są one w pełni przygotowane do przeprowadzenia tak dużej operacji. Sądzę, że w tych dwóch strefach będzie konieczna zmiana operatora.

Odnośnie do pojemników – problem polega na tym, ze zmiana systemu odbioru odpadów była wprowadzona równolegle w całej Polsce. Okazało się więc, ze jest zbyt mała liczba pojemników i zaszła konieczność zamówienia nowych. Firmy produkujące nie nadążały z ich wykonaniem. W tej chwili sytuacja jest już unormowana.

rezydent: Czy zakłada Pan, że ceny za wywóz odpadów zostaną obniżone? Kiedy to może nastąpić?

Prezydent_Miasta: Z naszych wstępnych wyliczeń wynika, ze prawdopodobnie ceny odpadów zostaną obniżone w granicach ok. 15 proc. Chcemy, aby nastąpiło to od 1 stycznia. Problem polega na tym, iż zmiana ceny opłaty wiązałaby się z koniecznością powtórnego wypełnienia wszystkich deklaracji (na dziś jest ich 51 tys.). Zgłosiliśmy wniosek do posłów z naszego okręgu, ale także ministrowi ochrony środowiska, o konieczności zmiany ustawy tak, aby można było obniżyć opłaty bez powtórnego wypełniania deklaracji. Mamy obietnicę, ze zostanie to zrobione w najbliższym czasie.

Marek: Panie Prezydencie, dlaczego Miasto po raz kolejny będzie musiało dopłacić do budowanej hali w Czyżynach? Czy to będzie ostateczna kwota tej inwestycji?

Prezydent_Miasta: Wzrost kosztów hali w Czyżynach wynika z dwóch problemów – po pierwsze zmieniły się warunki bezpieczeństwa, a zwłaszcza warunki ppoż i należy do nich halę dostosować, po drugie zaszła konieczność wzmocnienia dachu tak, aby był w stanie udźwignąć całą aparaturę związaną z oświetleniem. Jest to jedyna i ostatnia zmiana w kosztach budowy. Przypominam, ze hala była projektowana w 2008 r.

Hela Bertz: Czy potwierdza Pan, że działki przy Karmelickiej nie zostaną wystawione w przetargu, przynajmniej do czasu, aż nie zostanie tam uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodny z zapisami nowego "Studium" oraz, że te dwa dokumenty powstaną przy udziale mieszkańców?

Prezydent_Miasta: Potwierdzam.

kazimierz: Witam! W czerwcu 2016 r. ma przyjechać do Krakowa na tydzień papież Franciszek, i z nim ok. 3 miliony Jego wiernych. Czy miasto będzie gotowe na przyjęcie takiej ilości ludzi ? Jak ich ulokować i czy będzie odpowiednia infrastruktura, transport i drogi dojazdowe z lotniska na Błonia?

Prezydent_Miasta: Wizyta Ojca Świętego będzie miała miejsce prawdopodobnie w ostatnich dniach lipca 2016 r. Do tego czasu będą przygotowane wszystkie kwestie związane z przyjęciem pielgrzymów.

Paweł_990: Czy Miasto ma wpływ (i jaki) na podłączanie bloków do Ciepłej Wody Użytkowej?

Prezydent_Miasta: Decyduje o tym MPEC.

Paulina_Kraków: Panie Prezydencie, jaki wpływ na rozwój miasta będzie miało otwarcie Centrum Kongresowego na rondzie Grunwaldzkim? Czy nie uważa Pan, że promocja Krakowa jest zbyt słaba i mało spójna? Warszawa rozwija się od nas znacznie szybciej. Czy potencjał Krakowa jest wykorzystany?

Prezydent_Miasta: Warszawa jest po pierwsze stolicą, a więc ma z tego powodu pewne fory. Czy rozwija sie szybciej, dyskutowałbym. W tym momencie mamy ponad 9 mln turystów rocznie i takiego wzrostu nie ma żadne miasto w Polsce. Centrum Kongresowe, podobnie jak i hala w Czyżynach, będzie miało znaczący wpływ na rozwój turystyki. Od wielu lat operatorzy wielkich kongresów rozbijali sie w Krakowie o brak odpowiedniego miejsca do ich ulokowania.

wwa: Panie Prezydencie, kiedy Kraków w końcu zrezygnuje z wielkich, nierentownych inwestycji na rzecz usprawnienia komunikacji w mieście?

Prezydent_Miasta: Pragnę przypomnieć, ze według badań niezależnych organizacji zajmujących się komunikacją miejską, mamy najlepszą w Polsce komunikację. Mam pełną świadomość, że przed nami inwestycje poprawiające sytuację komunikacyjną na północy Krakowa.

Przypomnę, że w ostatnim czasie oddaliśmy wielkie ciągi komunikacyjne w kierunku Małego Płaszowa i kampusu Uniwersytetu. Nie wiem natomiast, o których nierentownych inwestycjach Pan/Pani mówi, albowiem wbrew temu, co można wyczytać w prasie, jesteśmy np. jedynym miastem, które nie dopłaca do użytkowania stadionów. Wszystkie pozostałe miasta – Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk – dopłacają do ich utrzymania.

Kubaa: Czy w Krakowie nastąpi deregulacja zawodu taksówkarza? Kiedy Rada Miasta zajmie się tym tematem? Czy Pan Prezydent jest za uwolnieniem zawodu taksówkarza czy uważa, że obniżyłoby to jakość usług w mieście?

Prezydent_Miasta: Uważam, że wszelka deregulacja zawodów jest bezsensowna. Każdy, kto wykonuje swój zawód, powinien mieć do tego odpowiednie kwalifikacje. Taksówkarze też.

Moni: Czy Miasto będzie realizować w najbliższym czasie inwestycje komunalne jak ta na ul. Działkowej? Ile mieszkań udałoby się pozyskać w ten sposób?

Prezydent_Miasta: Tak, mamy przygotowane trzy koncepcje na ok 700 mieszkań w trzech lokalizacjach. Dyskutujemy też nad osobnym rozwiązaniem zaproponowanym przez jedną z firm, która wydała na przestrzeni trzech lat 1800 mieszkań. Ta sprawa wymaga jednak szerszych opinii, zwłaszcza dotyczących kwestii finansowych.

KrakowskieNiedasie: Co sądzi Pan o przedstawionym niedawno projekcie Studium? Liczba uwag świadczy chyba o rażąco niedostatecznym skonsultowaniu tego projektu. Przy okazji prosiłbym o komentarz nt. słów p. Szatanika na temat organizatorów maratonów pisania uwag.

Prezydent_Miasta: Do Studium zgłoszono 8,5 tys. uwag, przy czym, aby była jasność, połowa z nich jest pisana przez te sama grupę osób. Studium jest tego typu dokumentem, który nigdy wszystkich nie zadowoli i musimy mieć tego pełną świadomość. Zawsze będzie konflikt między tymi, którzy chcą budować, a tymi, którzy chcą, aby pozostała zieleń. Sądzę, ze wspomniana wyżej kwestia terenu przy ul. Karmelickiej jest tego najlepszym przykładem.

echooo: Czy podejmie Pan kroki w celu uregulowania kwestii budynku hotelu Cracovia, czy dojdzie do porozumienia z Echo Investment? Czy prywatnie jest Pan za wyburzeniem hotelu?

Prezydent_Miasta: Rozmowy trwają. Gdy idzie o kwestię wyburzenia, jestem zaskoczony opinią projektanta tego budynku, który najpierw starał się, aby wpisać go do rejestru zabytków, a następnie wygłosił opinię, iż można go swobodnie zburzyć.

vettipl: Panie Prezydencie, jak miasto poradzi sobie z coraz częstszymi napadami na ludzi, przykład: choćby ostatnie zabójstwo mężczyzny, który stanął w obronie koleżanki?

Prezydent_Miasta: Chcę bardzo wyraźnie po raz kolejny podkreślić, ze za bezpieczeństwo w mieście odpowiadą policja i MSW. Po drugie, chciałbym dodać, że wszystkie zabójstwa, które zostały dokonane w Krakowie w ostatnich kilkunastu miesiącach (za wyjątkiem tego ostatniego), były zabójstwami celowanymi i dotyczyły rozrachunków pomiędzy gangami. Po trzecie, aczkolwiek nie jest to żadnym usprawiedliwieniem, w ten sam dzień w Polsce w dużych miastach dokonano siedmiu innych zabójstw, o których nic nie pisano.

Pragnę dodać, iż od wielu lat miasto wspomaga policję nie tylko finansowo (współfinansując budowę komisariatów, zakupy samochodów i innego sprzętu), ale także współfinansując dodatkowe patrole. Będziemy czynić to nadal.

Jola_ola: Jak się panu podoba pomysł przedszkoli za 1 grosz?

Prezydent_Miasta: Sam pomysł podoba mi się bardzo pod warunkiem, ze jego autorzy wskażą miejsce, z którego należy wziąć pieniądze na zapłatę za przedszkola. Czy należy zdjąć te pieniądze z opieki społecznej, szpitali, edukacji, czy może z innych źródeł? Proszę pamiętać, że nic nie ma za darmo i wszystko kosztuje. Jedna godzina dziecka w przedszkolu kosztuje ok. 5 zl.

krav: Czy miasto nic nie jest w stanie zrobić z głupim pomysłem rządu zakazującym zajęć dodatkowych w przedszkolach?

Prezydent_Miasta: Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, iż rząd w ramach swej dobroci przerzuca całą masę zadań, zwłaszcza tych, które wymagają finansowania, na samorządy.

Maciej: Panie prezydencie, w ciągu ostatnich lat zauważyłem diametralny wzrost liczby klubów ze striptizem w rynku, a co się z tym wiąże, ogromną liczbę „naganiaczy" do tych klubów. Jestem zniesmaczony, wydaje mi się, iż miasto powinno ograniczyć tego typu działalność przynajmniej w najbardziej reprezentacyjnej części.

Prezydent_Miasta: Osobiście nie liczyłem klubów, natomiast wszystkie budynki, w których znajdują się te kluby, są własnością prywatną. Miasto nie ma możliwości wskazania właścicielowi, na jakie cele winien wynajmować budynek.

Witold: Czy wskazałby Pan po jednym radnym z każdego klubu, który jest merytoryczny i pracowity?

Prezydent_Miasta: Nawet po dwóch.

KrakowskieNiedasie: Czy pat pomiędzy Miastem a Sejmikiem w sprawie zakazu palenia węglem ma szanse na szybkie rozwiązanie? Czy ma Pan jakieś inne pomysły/plany na walkę ze smogiem?

Prezydent_Miasta: Sądzę, ze problem walki ze smogiem jest w tej chwili w centrum uwagi wszystkich tych, którzy sie tym problemem zajmują. Uważam, że mimo pewnych dziwnych zachowań niektórych osób, problem ten w najbliższym czasie będzie rozwiązany, aczkolwiek pragnę zwrócić uwagę, że nie odbędzie się to błyskawicznie. Sam proces wymiany palenisk jest procesem długim i wymaga zgody wszystkich posiadaczy lokali w danej kamienicy, a to jest dosyć trudne do uzyskania. Dodam, ze w tym roku mamy absolutnie wystarczającą ilość pieniędzy, aby zrealizować wszystkie zgłoszenia w tej sprawie.

Antoni: Czy wystąpił Pan do ministra spraw wewnętrznych o przydzielenie dodatkowych etatów policyjnych?

Prezydent_Miasta: Występowałem w tej sprawie chyba do wszystkich ministrów w przeciągu 10 lat.

Jasiu_i_Ala: Szanowny Panie Prezydencie, czy nie da się przyspieszyć w naszym mieście budowy sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia? W końcu Kraków słynie na całym świecie z wybitnych osobistości muzyki klasycznej. Miasta takie jak Bydgoszcz czy Rzeszów mają porządne filharmonie – a my?

Prezydent_Miasta: Centrum koncertowo-kongresowe jest właśnie miejscem, gdzie będzie taka sala na 1800 osób. Na marginesie chciałbym dodać, ze filharmonia należy do Urzędu Marszałkowskiego.

agata.bloswick: Panie Prezydencie, jeśli obywatel chce się włączyć w działanie miasta, ma pomysły, jak co można poprawić, i doświadczenie w zarządzaniu, i świeże oko, gdzie może się zgłosić ze swoim zapałem?

Prezydent_Miasta: Zależy, czego dotyczą pomysły – proponuję resortowych zastępców prezydenta lub jednostki miejskie. W razie oporów – do mnie.

Qaromi: Kiedy możemy się spodziewać zakazu wielkoformatowych reklam w Krakowie? Proszę spojrzeć na okolice budowanego Centrum Kongresowego, to wygląda jak Bangladesz. I druga sprawa – Park Kulturowy w całym Śródmieściu, Podgórzu i na Kazimierzu – czy są podejmowane jakieś działania w tym kierunku?

Prezydent_Miasta: W tej chwili są podejmowane wstępne badania dotyczące wprowadzenia parku kulturowego na terenie Kazimierza i w starym Podgórzu. Jest to jednak proces kilkuletni, albowiem trzeba dokonać inwentaryzacji wszystkich budynków i budowli znajdujących się na terenie objętym parkiem, a następnie uchwalić plan miejscowy.

vettipl: Po co miastu kolejna galeria handlowa w Bronowicach? Nie uważa Pan, że w Krakowie jest wystarczająco dużo takich miejsc, Bonarka, Czyżyny, Zakopianka, Plaza, M1? Nie lepiej pieniądze te przeznaczyć na np. komunikację miejską czy szkoły?

Prezydent_Miasta: Galerie handlowe budowane są przez prywatne firmy. One decydują, czy im sie to opłaca, czy nie. Wątpię, aby zechciały przeznaczyć te pieniądze na szkoły lub komunikację miejską.

Kraków i JA: Jak wygląda sprawa z krakowskim metrem? Czy Kraków stara się o jakieś zezwolenia lub zamierza?

Prezydent_Miasta: Jest przygotowywana koncepcja premetra, tzn. szybkiego tramwaju, który jedzie fragmentami pod ziemią. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem budowy metra. Po pierwsze dlatego, że w Krakowie budowa ta byłaby bardzo uciążliwa i wątpię, czy przeszlibyśmy przez archeologów. Po drugie – koszty utrzymania metra byłyby bardzo znaczne i obciążałyby finanse miasta. Wynika to z faktu, iż po to, aby metro było opłacalne, muszą istnieć odpowiednie potoki ludzkie. W Krakowie takich nie ma.

user: Jak się panu podoba pomysł „Dziennika Polskiego", żeby zrobić dni otwarte dla mieszkańców na budowie hali w Czyżynach i centrum kongresowego? Byłoby na pewno wielu chętnych.

Prezydent_Miasta: Bardzo mi się podoba i juz prosiłem, aby tego typu rzecz zorganizować.

Kamil: Co Pan sądzi o inicjatywie Pana radnego Mirosława G., który chce zaistnieć i chce Pana odwołać (inicjator referendum)?

Prezydent_Miasta: Pan radny G. chce także sam siebie odwołać. Oceniając jego działalność, ja go rozumiem.

Chciałbym natomiast bardzo wyraźnie powiedzieć, iż przedstawiane tam argumenty są absolutnie bezzasadne, a sam pan radny G., podając jako jeden z argumentów zadłużenie miasta, zapomina, że dzięki temu zadłużeniu wybudowaliśmy parę linii tramwajowych, kilka ulic, zakupiliśmy kilkadziesiąt nowoczesnych tramwajów. Zwracam także uwagę, ze pan radny G. głosował kilkakrotnie za udzieleniem miastu kredytów.

Paweł: Czy Miasto zmusi wreszcie ZIKiT do częstszego (niż 2-krotnego) koszenia trawników na krakowskich osiedlach?

Prezydent_Miasta: W przyszłym roku koszenia będą odbywały się cztery razy w roku. Nie dotyczy to terenów, które nie są w zarządzie miasta. Używając terminu "krakowskie osiedla", miał Pan prawdopodobnie na myśli osiedla spółdzielcze. To należy do zadań spółdzielni.

jk195: Panie prezydencie, kiedy będzie jakaś poprawa jeśli chodzi o nawierzchnię naszych ulic krakowskich?

Prezydent_Miasta: W tym roku zrobiliśmy tzw. nakładki asfaltowe na kilkudziesięciu ulicach. W przyszłym roku ta akcja ma mieć znacznie szerszy zasięg. Cały czas podkreślam, ze większość krakowskich ulic budowana była w latach, kiedy był znacznie mniejszy ruch samochodowy, a także nie jeździły po Krakowie tak ciężkie samochody. W momencie wybudowania kolejnego odcinka S7 znaczna część tranzytowych tirów ominie Kraków.

vettipl: Co Pan sądzi o ostatniej spektakularnej ucieczce z sądu? Jak to możliwe, że uciekinier nie został złapany w ciągu 1–2h?

Prezydent_Miasta: To jest pytanie do służb porządkowych sądu oraz policji. Z tego, co się orientuję, policjanci pilnujący byli podlegli Warszawie.

hgrdrogi: Co z remontem ul. Mogilskiej, miał się rozpocząć we wrześniu, miesiąc się kończy i cisza? Podobno w październiku ale znowu „podobno"...!

Prezydent_Miasta: Niestety, jak Państwo wiedzą, każda inwestycja wymaga całego szeregu decyzji, w tym decyzji dot. ochrony środowiska. Od każdej zaś decyzji przysługuje odwołanie. I jesteśmy tego właśnie świadkami.

miszkanka dzielnica1: Szanowny Panie Prezydencie, chciałabym, aby skomentował Pan ostatnie wydarzenia związane z konfliktem Wojewody Millera i Zielonego Dołu. Nie mogłam się doszukać w mediach Pańskiej opinii na ten temat. Czy Miasto zamierza jakoś pomóc Zielonemu Dołowi, a przede wszystkim jego byłym pracownikom? Jak?

Prezydent_Miasta: Z tego, co wiem – osoby pracujące w Zielonym Dole mają tam znaleźć nadal zatrudnienie.

Hela Bertz: Czy zamierza Pan zacząć prace nad wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego w Krakowie? Jeśli tak, to w skali całego miasta czy dzielnic? Proszę podać Pana założenia.

Prezydent_Miasta: System przedstawicielski polega na tym, ze mieszkańcy wybierają radnych, którzy ich reprezentują. Jeżeli pominiemy radnych miejskich, z których każdy pochodzi z konkretnego okręgu wyborczego i reprezentuje mieszkańców tegoż okręgu, mamy także Rady Dzielnic, które są jeszcze bliżej mieszkańców. Jeżeli ci mieszkańcy mają potrzebę inicjowania pewnych kwestii do budżetu, winni to czynić poprzez swoich przedstawicieli w tychże radach.

W tym roku niektóre z Rad Dzielnic podjęły kwestię budżetu partycypacyjnego i przyjęły postulaty mieszkańców (sądziłem, ze tak zawsze powinny robić). Jeżeli to sie sprawdzi, Uważam, że jeżeli to się sprawdzi, można będzie rozszerzyć to na cale miasto, ale wtedy mamy pytanie, po co rady dzielnic?

Gabriel: Co Pan Prezydent sądzi o wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele po godzinie 12.00?

Prezydent_Miasta: Jestem przeciw.

vettipl: Czy Kraków dalej będzie się starał o organizacje Zimowych Igrzysk Olimpijskich? Jakie jest Pana zdanie na ten temat?

Prezydent_Miasta: Uważam, że jest to bardzo dobra propozycja. Będziemy podejmować starania, uzależniając je od gwarancji rządowych.

Moni: Naprawdę podoba się Panu projekt pomnika Jana Matejki?

Prezydent_Miasta: Naprawdę. Prace cały czas trwają.

Paweł: Czy w Krakowie nie jest za dużo dzielnic?

Prezydent_Miasta: Jest.

Kubaa: Jak pan ocenia ostatnie derby Krakowa? Był Pan meczu?

Prezydent_Miasta: Niestety, byłem poza Krakowem. Bardzo się cieszę, że przebiegły w dobrej atmosferze.

Weronika: Ile zadań zostało narzuconych miastu, a powinny je wykonać władze centralne?

Prezydent_Miasta: Bardzo wiele. Począwszy od zadań związanych z edukacją, która jest zadaniem rządowym, poprzez zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Administracyjnych, a skończywszy na kwestiach, które przerzucono na nas np. z urzędów skarbowych (obecnie zajmujemy się m.in. ściąganiem alimentów).

Moderator: To już ostatnie pytanie do Prezydenta.

KrakowskieNiedasie: Wiem, że to nie od Pana zależy, ale czy p. Grzegorz Stawowy powinien jednocześnie zasiadać w Komisji Infrastruktury RMK i pozostawać dyrektorem AMW?

Prezydent_Miasta: Ma Pan rację – to nie zależy ode mnie .

Prezydent_Miasta: Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia w październiku.

pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2013-09-24
Data aktualizacji: 2013-09-24
Powrót