Nasze miasto rozwiń menu
Archiwum rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Czat 10.03.2011

Z Prezydentem Miasta Krakowa
Jackiem Majchrowskim
10 marca 2011 r.

Prezydent_Miasta: Witam serdecznie Państwa

Piotrek: Czy miasto planuje jakieś działania w celu zwiększenia ilości miejsc w przedszkolach i żłobkach?
Prezydent_Miasta: Jesteśmy miastem, które z wielkich miast ma największy procent zabezpieczenia miejsc w przedszkolach.
W tej chwili, biorąc pod uwagę przedszkola samorządowe oraz prywatne, jest to ok. 90% miejsc. Mając na względzie, iż w tej chwili trwa akcja zapisywania 6latków do klas pierwszych, będziemy mieli jasność, czy osiągnęliśmy prawie 100%, czy też jeszcze nie. Oczywiście mam świadomość, że w różnych dzielnicach miasta różnie to wygląda.
Ze żłobkami sytuacja jest gorsza, tutaj do pełnego zabezpieczenia brakuje sporo. Jesteśmy w trakcie prowadzenia rozmów z podmiotami prywatnymi, m.in. zakładami pracy, aby otwierały własne zakładowe żłobki i przedszkola m.in. z tego co wiem Alcerol Mittal Steal zamierza to w najbliższym czasie zrobić.

Adam: Dzień dobry dlaczego miasto chce zmienić taryfy biletowe? Bez sensu, czy robiono jakieś badania, konsultacje, ze ludzie tak chcą?
Prezydent_Miasta: Z tytułu wprowadzonego przez radnych 5 grudnia biletu dla seniora po 2 miesiącach sprzedaży zaobserwowano spadek wpływów dochodów miasta wskazujący na ok. 14 mln braku na pokrycie oferty przewozowej. Jednocześnie w pierwszych miesiącach 2011 roku, zgodnie z umową zawartą z głównym przewoźnikiem, jakim jest MPK, przeprowadzono negocjacje dot. wysokości waloryzacji zagwarantowanej w umowie. Wynegocjowana stawka wymaga zabezpieczenia dodatkowo 11,5 mln zł. Tak więc tylko z tych dwóch powodów dla zapewnienia na dotychczasowym poziomie przewozów zabrakło ok. 25,5 mln zł. Nie wspominam tutaj o szeregu ulg, jakie wprowadzone były przez radnych w poprzednich latach, m.in. 15 minutowy bilet, i ulg, które są zapewnione ustawowo, na które samorząd nie ma wpływu. Jednym z rozwiązań dla możliwości zapewnienia optymalnej oferty przewozowej, jest urealnienie cen biletów, które od 2004 roku nie uległy zmianie. Od tego czasu, w samym tylko roku 2010, nastąpił wzrost cen paliwa o 11%, a w całym tym okresie, od 2004 roku, ok. 60%. Nie tanieje również energia elektryczna. A tu warto przypomnieć, że zgodnie z zawartą umową stawka waloryzowana jest również o wskaźnik inflacji według GUS, który przez okres ostatnich 6 lat sięgnął 18%. Jednocześnie Kraków, jako jedyne miasto, posiadał bardzo zróżnicowaną taryfę biletową, Ilość rodzajów biletów - 91 - powoduje, że planowanie podróży jest bardzo uciążliwe ze względu na możliwość jej wariantowania, nie tylko dla turystów, ale też dla mieszkańców. Taryfa jest nieczytelna, i pasażerowie mają problemy z wybraniem właściwego biletu. Proponowana modyfikacja taryfy jest ukierunkowana na nowy sposób rozwiązań komunikacyjnych, czyli ułatwienie przesiadek. W tej taryfie proponuje się 21 biletów normalnych, rezygnuje się z dwóch ulg - gminnej i ustawowej - na rzecz jednej ulgi, rezygnuje się z biletu jednoprzejazdowego, który dla części podróżujących był biletem wygodnym, w przypadku długiej trasy jednej linii. W przypadku skorzystania z dwóch linii na tej trasie konieczne było zakupienie biletu ponownie. Dziś bilet ten zastąpiony zostanie szerokim wachlarzem biletów czasowych. Bilety czasowe umożliwią podróżowanie na całej trasie bez względu na ilość przesiadek bez konieczności dokupowania następnego biletu. Projekt taryfy został do konsultacji przesłany radnym, którzy w drodze uchwały Rady Miasta podejmą decyzję o wprowadzeniu lub też nie wprowadzeniu nowej taryfy.

jaskier90: Na co jako Prezydent chciałby mieć Pan wpływ, a nie ma?
Prezydent_Miasta: Chciałbym uproszczenia struktury administracyjnej państwa, która spowodowałaby, że nie muszę większości decyzji administracyjnych konsultować i uzgadniać z innymi organami.

herbaciarz: Został Pan wiceprezesem Związku Miast Polskich. Co Kraków będzie z tego miał?
Prezydent_Miasta: Uważam, że bardziej istotną rzeczą jest fakt, iż wszedłem do komisji wspólnej rządu i samorządu, albowiem to członkowstwo daje znacznie szersze możliwości oddziaływania na kształt ustaw i rozporządzeń wydawanych przez rząd.

xxx: Kładka Bernadka doczekała się nagrody . Czy ma pan satysfakcję, bo kładka była skopana w mediach
Prezydent_Miasta: Wiem, że niektórzy dziennikarze mają swój bardzo subtelny gust. Nie będę z nim polemizował, ale stanowisko zarówno kompetentnych gremiów, które oceniały ową kładkę jak i mieszkańców którzy z niej korzystają jest zupełnie odwrotne niż stanowisko niektórych mediów.

grozny: Czy strefa płatnego parkowania będzie rozszerzana?
Prezydent_Miasta: Decyzje o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania podejmują radni miasta, z reguły na wniosek mieszkańców lub rad dzielnic. Jak pokazuje doświadczenie, radni zachowują się tutaj dość chimerycznie. W ostatnich latach wielokrotnie składałem na wniosek mieszkańców projekt uchwały pod obrady Rady Miasta dotyczący rozszerzenia strefy w miejscu, w którym jest znaczny deficyt miejsc parkingowych, tj. wokół dworca RDA. Projekt odrzucono dwukrotnie po to, aby zaraz przed wyborami przegłosować rozszerzenie strefy nie tylko o ten teren,ale też o teren Kazimierza. Polityka transportowa miasta jasno określa, że dalsze ograniczanie możliwości parkowania musi zostać poprzedzone stworzeniem miejsc parkingowych. Dzisiaj trwają negocjacje z partnerami dotyczące budowy parkingów podziemnych. Mam nadzieję, że zakończą się one pozytywnie.
zippo: Kościuszko został znowu ambasadorem Krakowa. Czy jakieś inne znane sportowe nazwiska będą promować nasze miasto?
Prezydent_Miasta: Dwa tygodnie temu zmienił się manager sióstr Radwańskich, czekamy na kontakt czy chcą przedłużyć także tą promocje. Jak Państwo mogą zaobserwować, siostry Radwańskie grają z logo Krakowa na koszulkach. Chcemy rozszerzyć promocje także na inne dziedziny, w tej chwili trwają konsultacje, aby wyjść także poza sport.

sonrox: Czy jest już jakaś wstępna data rozpoczęcia budowy spalarni śmieci ?
Prezydent_Miasta: Nie. Trwa cały czas procedura. Jako, że stowarzyszenie Zielona Mogiła wykorzystuje wszelkie tryby odwoławcze.

marecki: Mam takie pytanie kiedy skończy sie remont ronda Ofiar Katynia i kiedy w Krakowie zostaną naprawione drogi w obrębie Miasta Bronowice Wielki.
Prezydent_Miasta: Rondo Ofiar Katynia całkowicie ukończone zostanie w lipcu tego roku. Jeszcze w kwietniu, o ile warunki atmosferyczne to umożliwią, uruchomiony zostanie poziom 0.Być może równolegle uda się uruchomić tunel. Uzależnione to jest jednak od warunków atmosferycznych. Do tej pory zdecydowano przy realizacji inwestycji, że priorytet ma inwestycja, nad utrudnieniami w ruchu, które ta inwestycja generuje. Od kwietnia, od uruchomienia poziomu 0 w znaczący sposób poprawi ruch nie tylko na rondzie, ale być może przede wszystkim na przyległych drogach. W ramach umowy wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego układu drogowego, po którym odbywał się ruch technologiczny, i objazdy. O ile w trakcie realizacji inwestycji zobowiązany jest on tylko do bieżących napraw, umożliwiających zachowanie bezpieczeństwa na tych drogach, to po zakończeniu inwestycji musi on wykonać naprawę tych dróg.

Cez: Czy Kraków jest gotowy na nadejście powodzi? Kiedy zostanie naprawiony wał przy Nowohuckiej?
Prezydent_Miasta: Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który nałożył na mnie obowiązek naprawy wału do 15.06, naprawa ta zostanie zrealizowana. Jednocześnie przypominam, że jest to zadanie rządowe, zlecone gminie w związku z powyższym postępowanie przetargowe, które zostało uruchomione, może zakończyć się podpisaniem umowy dopiero w momencie przekazania środków za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.

Tomek: Dlaczego w Krakowie od kilkunastu lat nie buduje się wieżowców/biurowców na skalę krajową?
Prezydent_Miasta: W Krakowie powstało kilkanaście budynków o sporej wysokości, patrz okolice Ronda Polsadu. Budowę takich większej ilości takich wieżowców być może zniechęca przykład szkieletora, o którego wysokość trwa nieustanna walka z konserwatorem zabytków oraz różnego rodzaju organizacjami zielonych.

n_h: Kanał Krakowski wzbudza kontrowersje - część specjalistów popiera zdecydowanie jego budowę, część przeciwnie. Dlaczego w całej dyskusji nie zauważa się że podniósłby on walory turystyczne, rekreacyjne i inwestycyjne terenów przyległych?
Prezydent_Miasta: Akurat nie widzę związku z walorami turystycznymi, chciałbym zwrócić uwagę że na całej długości kanału nie ma miejsca na rekreację i wypoczynek z wyjątkiem pływania żaglówką. Gdy idzie o kwestie inwestycyjne terenów, nie widzę za bardzo możliwości rozwijania inwestycji w tych terenach, bo proszę zwrócić uwagę że z jednej strony będziemy mieć Stare Miasto, a z drugiej wyspę w środku Miasta. Zwracaliśmy się do kilku wielkich zakładów przemysłowych, działających na terenie Krakowa, z pytaniem czy są zainteresowani używaniem Wisły bądź kanału dla przewozu swoich surowców, jednogłośnie wszyscy odpowiedzieli, że absolutnie nie, po pierwsze dla tego, że Wisła nie jest żeglowna na całej długości, a po drugie, zmuszało by ich to do budowania nabrzeży i urządzeń portowych nadto dróg od tych urządzeń do ich zakładu, i te inwestycje są absolutnie nieopłacalne. Pozostaje kwestia kanału jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Proszę pamiętać, że kanał projektowany był ponad 100 lat temu, jako kanał okrążający Kraków i przepływający przez okoliczne wsie i pola, gdzie razie powodzi było miejsce na rozlanie się wód. W tej chwili kanał przechodziłby przez sam środek miasta, stwarzając dodatkowe zagrożenie powodziowe. Przybyłoby nam ok. 18 km dodatkowych wałów. Warto parę słów poświęcić także kosztom - w planowanych wydatkach państwa, przewidzianych jest ponad 1 mld zł. na budowę tegoż urządzenia. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że prawie 1 mld powinny kosztować same wykupy ziemi pod tenże kanał, a nadto drugi miliard winien być przeznaczony na wybudowanie koniecznych wówczas 9 mostów nad kanałem. Nie mówię tutaj o kosztach samej budowy oraz przełożenia wszystkich instalacji komunalnych typu wodociągi, gazociągi i inne.

Cez: Które realizacje architektoniczne według Pana przynoszą wstyd miastu?
Prezydent_Miasta: Opera - wybudowana zresztą nie przez miasto.

Prezydent_Miasta: Proponuję przejść, zgodnie z zapowiedzią, do spraw związanych ze stadionem Wisły
Cezary: Panie Prezydencie- ile jeszcze pieniędzy ma zamiar "utopić" Kraków w stadion Wisły- czyli studnię bez dna?
Prezydent_Miasta: Nie przewiduję przeznaczenia dodatkowych środków na przebudowę stadionu miejskiego. Oczywiście konieczna może być korekta związana z wprowadzeniem przez rząd wyższej stawki podatku VAT. Chciałem przypomnieć, że w 2003 roku proponowałem wybudowanie jednego wspólnego krytego stadionu, co wówczas miało kosztować 105 mln USD, tzn. ok. 300 mln zł. Realizacja tej inwestycji
spowodowałaby, i stadion stałby już gotowy, a miasto nie musiałoby budować 2 stadionów i hali widowiskowo-sportowej. Oszczędność na tym wyniosłaby ok. pół mld zł. Rada IV kandencji, w swej zbiorowej mądrości
podjęła jednak inną decyzję.

seba: dlaczego budowlańcy nie pracują na trzy zmiany od początku budowy tak jak na innych stadionach , wtedy stadion byłby zrobiony na czas i czy w ogóle ostatnio zaczęli robić na 3 zmiany żeby skończyć na 15 marca wszystko??
Prezydent_Miasta: Od ok. roku praca jest realizowana na 3 zmiany. Proszę pamiętać, że realizacja tej przebudowy niestety odbywa się etapowo ze względu na etapowe opracowanie dokumentacji, która dostosowywana była do zaleceń ekspertów UEFA. Jednocześnie, w toku realizacji pojawiło się szereg zmian przepisów, które wymagały przeprojektowania m.in. instalacji oddymiania.

Xyz: Kiedy ukończona zostanie trybuna zachodnia stadionu Wisły Kraków?
Prezydent_Miasta: Trybuna zachodnia jest praktycznie na ukończeniu, wstrzymane zostały elementy związane z wykonaniem instalacji przeciwpożarowej, która właśnie w związku z opinią głównego komendanta straży pożarnej są aktualnie przeprojektowywane, mimo, że są opracowane zgodnie ze zmienionymi przepisami. Oddanie do eksploatacji trybuny zachodniej uzależnione jest więc od wykonania instalacji ppoż. zgodnej z postawionymi warunkami. Jeszcze w marcu przeprowadzone zostaną próby dymowe (zadymienie 3 poziomów)
które potwierdzą, że zaprojektowana instalacja spełnia te wymogi. Po pozytywnym wyniku próby zamówione zostaną urządzenia i rozpocznie się montaż instalacji. Tak więc trybuna praktycznie jest zakończona, rozpoczęcie jej eksploatacji możliwe będzie dopiero po uruchomieniu tej instalacji wraz z instalacją słaboprądową z nią spiętą i odbiorze przez straż pożarną.

Xyz: Kiedy uruchomione zostaną telebimy na stadionie miejskim na Reymonta 22 i dlaczego nie dotrzymano pierwotnego terminu ich montażu?
Prezydent_Miasta: Telebimy uruchomione zostaną pod koniec marca, zwłoka nastąpiła ze względu na błąd w dokumentacji. Błąd polegający na wadliwym zaprojektowaniu zasilania telebimów.

seba: ile orientacyjnie miasto będzie chciało od Wisły Kraków pieniędzy za wynajem stadionu??
Prezydent_Miasta: Umowa jest w trakcie negocjacji.

herbaciarz: Czy miasto po zakończeniu inwestycji na stadionie Wisły będzie wyciągać jakieś konsekwencje za opóźnienia?
Prezydent_Miasta: Wszystkie opóźnienia wynikłe z winy bądź to projektanta, bądź to wykonawcy, zgodnie z zawartymi umowami, będą karane. Nie wykluczam, że w przypadku wystąpienia szkód, po zakończeniu zamknięcia rozliczenia wystąpię na drogę sądową celem uregulowania naszych roszczeń.

n_h: Czy miasto rozważa sprzedanie praw do nazwy stadionu miejskiego zewnętrznemu inwestorowi?
Prezydent_Miasta: Tak, trwają prace związane z przygotowaniem ogłoszenia w tej sprawie. Są one także częścią negocjowanej z Wisłą umowy.

seba: jak będzie wyglądać teren według trybuny zachodniej i północnej na stadionie Wisły , będzie jakaś kostka brukowa parkingi i kiedy to wszystko się pojawi?
Prezydent_Miasta: Zgodnie z projektem, docelowym rozwiązaniem zagospodarowania zewnętrznego są parkingi podziemne i nawierzchnia z wielkogabarytowych płyt kamiennych. Jak Państwo pamiętacie, próba wyłonienia partnera prywatnego, który wybudowałby te parkingi, zakończyła się fiaskiem, tak więc zdecydowałem o realizacji wariantu przejściowego, czyli nawierzchni z asfaltobetonu. W przypadku pojawienia się koncesjonariusza, wariant ten powoduje minimalizację robót straconych.

kanibal: Kiedy pojawią się poprawki w elewacji trybuny wschodniej i czy to będzie w kwestii miasta czy Wisły ?
Prezydent_Miasta: Końcowy odbiór poprzedzony będzie przeglądami. Wszelkie usterki, w tym niedociągnięcia na elewacji trybuny wschodniej, muszą zostać usunięte przez wykonawcę. Przypominam jednak, że struktura betonu jest elementem wykończającym tą elewację.

Moderator: Ostatnie pytanie do Prezydenta
zuza: Jaką książkę przeczytał Pan ostatnio?
Prezydent_Miasta: Ostatnio przeczytałem "Autobiografię niepolityczną" Marcina Króla.

Prezydent_Miasta: Dziękuję Państwu pięknie, spotkamy się jak zwykle za około miesiąc.

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
powrót