Nasze miasto rozwiń menu
Archiwum rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zapis czatu

z Prezydentem Miasta Krakowa
Jackiem Majchrowskim
3 grudnia 2010 r.

 

Prezydent_Miasta: Witam Państwa, przez prawie godzinę jestem do Państwa dyspozycji, niestety tuż przed 13:00 muszę wyjechać na posiedzenie sztabu kryzysowego.pytanie
: Witam, czemu w ostatnim tygodniu przed kampanią otwiera Pan prace nad linią tramwajową, którą trzeba było robić 8 lat wcześniej, oferuje Pan leczenie bezpłatne w szpitalu św. Rafała też w ostatnim tygodniu. itp.

Prezydent_Miasta: Budowę każdej inwestycji, w tym także linii tramwajowej, można zacząć po zakończeniu całej procedury związanej z przygotowaniem dokumentacji i zakończeniem procedur administracyjnych, a także przetargów. W tym wypadku, gdyby była taka możliwość, gdyby nie odwołania na każdym etapie, budowa zaczęłaby się około 2 lat wcześniej. Odnośnie do szpitala św. Rafała, są dwie przyczyny, dla których teraz został on udostępniony mieszkańcom. Po pierwsze, dopiero od niedawna istnieje w tym kształcie, który umożliwia, obsługę mieszkańców w tych dziedzinach, które wymagają nagłej interwencji, tzn. kardiologii i ortopedii. Drugim elementem, który zadecydował o tym był fakt, że SOR w szpitalu im. Żeromskiego jest w fazie kompletnego, gruntownego remontu. Za parę miesięcy będzie to najnowocześniejszy SOR w województwie, natomiast w tej chwili, właśnie ze względu na remont, nie jest w stanie przyjmować takiej ilości pacjentów, jaka jest potrzebna.avin
: Witam, czy dziś również można podróżować komunikacją miejską za darmo?

Prezydent_Miasta
: Nie, nie ma takiej potrzeby, przepisy dają mi możliwość ogłaszania tego typu akcji w sytuacjach wyjątkowych, uczyniłem to także samodzielnie ze względu na fakt, iż nie było Rady Miasta. W tej chwili należy to do kompetencji Rady Miasta.sozej
: Kto zapłacił za dzień bez biletu?

Prezydent_Miasta
: Będą mniejsze wpływy do budżetu. Korzyści z tego dla funkcjonowania miasta, i możliwości pracy służb są niewspółmiernie większe.kondor
: Kiedy będzie widać jakieś efekty budowy Centrum Kongresowego? O inwestycji mówi się od lat a efektów nie widać!

Prezydent_Miasta
: Prace przy budowie Centrum rozpoczęły się parę miesięcy temu, dokonane wówczas zostały wszystkie przekładki sieci podziemnych, ciepłowniczych, gazowych, energetycznych. Obecnie zaś budowana jest ścianka szczelinowa, tzn. konstrukcja chroniąca Centrum przed wodą, jest to tak naprawdę mur o wysokości 15 metrów i długości ok. 400 wpuszczony w ziemię. Jego budowa zakończy się w drugim kwartale przyszłego roku.Frania23
: Kto obecnie odpowiada za stan przygotowań do zimy na drogach i czy zabezpieczone są wystarczające środki na odśnieżanie?

Prezydent_Miasta
: Na terenie miasta odpowiada ZIKiT, prace zaś przy odśnieżaniu wykonują firmy wyłonione w drodze przetargu. Przed zimą sprawdzono stan przygotowań tychże firm, postawiono je w stan gotowości i jak do tej pory jesteśmy jednym z nielicznych miast, w którym nie ma problemów. Chciałem przy tej okazji podziękować wszystkim służbom, które stanęły na wysokości zadania.bolix
: Czy powstanie więcej kompleksów Orlik 2012?

Prezydent_Miasta
: Powstanie. W tym momencie mamy wybudowanych 10 Orlików, 2 następne są na ukończeniu, będą oddane jeszcze w tym roku. Kolejne są w planie do budowy na rok przyszły.Bodzio
: Czy pani min. Kudrycka mówiąc, że Kraków nie dotrzymał słowa miała rację?

Prezydent_Miasta
: Nie, nie miała racji.BrakKanalizacjiwKrakowie
: Panie Prezydencie, czy pana zdaniem kanalizacja dla miasta Krakowa, nie powinna być bezdyskusyjnie sprawą priorytetową?

Prezydent_Miasta
: Jest sprawą priorytetową, w tej chwili ok. 5% miasta nie posiada kanalizacji, proces ten postępuje, sądzę, że w najbliższym czasie, za wyjątkiem poszczególnych przypadków (np. pojedyncze domy wybudowane w odległości od innych, na górce), będzie skanalizowane. Podobnie rzecz ma się z siecią wodociągową, około 99% gospodarstw ma dostęp do wody.nana
: Witam panie Prezydencie! Jaka będzie reakcja ze strony gminy na odmowę minister Kudryckiej przejęcia kamienic na Małym Rynku i co dalej z tymi budynkami.?

Prezydent_Miasta
: W tej chwili decyzja o przejęciu kamienic jest w ręku pani Minister, jeżeli wybierze opcje wynajmowania lokali, będzie to jej decyzja, jeśli wybierze ona opcje kamienic na Małym Rynku, stoją one do jej dyspozycji. Chciałbym jednak, aby się jasno w tej sprawie określiła.mister_mister
: Na forum Kracika piszą ze „Kraków Majchrowskiego” to nie miejsce dla firm i biznesu - zwłaszcza małego - co pan na to?

Prezydent_Miasta
: Sądzę, że prawie 115 tys. podmiotów gospodarczych ulokowanych w Krakowie mówi samo za siebie, a także stanowisko kupców i rzemieślników w sprawie wyborów też jest bardzo wyraźnym znakiem poparcia, przemilczanym zresztą przez prasę.Szymon
: Witam panie Prezydencie. Ostatnio jechałem pociągiem pomiędzy przystankami Dworzec Główny - Kraków Zabłocie i zajęło mi to ok. 2,5 minuty - w takim czasie przejazd komunikacją miejską jest nierealny. Czy pana pogląd na szybką kolej aglomeracyjną jest ostat...

Prezydent_Miasta
: Uważam, że kolej aglomeracyjna jest rzeczą potrzebną, zastanowić się natomiast trzeba bardzo wyraźnie nad jej zakresem. Analizy wykonane przez Urząd Marszałkowski wskazują, że potoki ludzkie pokrywają się jedynie częściowo z trasami linii kolejowych i w tych fragmentach kolej jest niewątpliwie potrzebna.kierownik30
: Jest zima, jak miasto pomoże bezdomnym?
gdula102: Czy wystarczy miastu pieniędzy na odśnieżanie do końca zimy?

Prezydent_Miasta
: Jesteśmy miastem, które posiada najszerszą sieć noclegowni dla bezdomnych, o czym większość z nich wie, albowiem na czas zimowy przyjeżdżają do Krakowa bezdomni z całej Polski. Problem z wykorzystaniem tychże noclegowni jest jeden - nie można na ich terenie używać alkoholu. To automatycznie eliminuje znaczną część klientów.
Tak, kwestia utrzymania miasta w zimie jest priorytetem.januarson
: Czy w Krakowie powstanie wreszcie spopielarnia zwłok?

Prezydent_Miasta
: Tak, są dwa plany miejscowe uchwalone, wskazujące miejsca, gdzie taka spopielarnia może powstać, najbliżej jest do realizacji na nowym cmentarzu w Podgórkach Tynieckich, tam już trwają rozmowy z ewentualnym koncesjonariuszem.wyborca
: Witam! Jak miasto zamierza poradzić sobie z obsługą długu, zmniejszającymi się dochodami miasta i aż 600mln nieściągniętych należności?

Prezydent_Miasta
: Dług jest obsługiwany na bieżąco, nie ma żadnych zagrożeń z jego obsługą. Świadczą o tym - po pierwsze ratingi wykonywane przez międzynarodową firmę audytową, po drugie - raporty Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie przyjęcia i zatwierdzenia budżetu. Odnośnie do zmniejszających się dochodów, dochody miasta lekko się zwiększają w ostatnich latach, zwłaszcza w zakresie dochodów własnych. Dochody prognozowane na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów są realnie mniejsze niż Ministerstwo prognozuje. Trzeba powiedzieć, że nieściągnięte należności to w większości niepłacone czynsze przez mieszkańców. Są to należności nie do odzyskania, albowiem nie był także w stanie odzyskać ich komornik.jot23
: Jak wysoki pana zdaniem powinien być budżet przeznaczony do dyspozycji dla dzielnic - taki jak teraz czy np. 5 razy większy?

Prezydent_Miasta
: Trzeba sobie uzmysłowić jedną rzecz - dzielnice nie mają żadnej podmiotowości prawnej, a więc nie dysponują żadnym budżetem. Dzielnice mają podane kwoty, w ramach których mogą wskazywać inwestycje, a także inne zadania, które chcą, aby miasto dla nich wykonało. Jeżeli będziemy zwiększać tą kwotę, oznaczać to będzie, że zaczynamy mieć do czynienia z 18 miasteczkami, z których każde prowadzi własną politykę inwestycyjną. Pragnę przypomnieć, że kilka lat temu o 100% podniosłem wysokość kwot przeznaczonych do decyzji dzielnic.SUCHY
: Na kogo pan zagłosuje w wyborach do Rad Dzielnic?

Prezydent_Miasta
: Muszę najpierw zobaczyć listę kandydatów, ale na pewno nie na tych, którzy startują z poparcia jakiejkolwiek partii politycznej.lula
: Witam! Dlaczego w Krakowie powstała kładka skoro koszt jej powstania był bardzo wysoki! Czy nie można było tych pieniędzy przeznaczyć na inną "bardziej uzasadnioną" inwestycję?
pablo: Panie prezydencie kiedy powstanie kładka w kształcie elipsa łącząca Ludwinów ze Skałką, czy miasto już z tego projektu zrezygnowało?

Prezydent_Miasta
: Jak z tego zestawu pytań widać, nie da się zadowolić wszystkich - jedni uważają, że kładki są zbędne, drudzy, że ich jest za mało. Odnośnie do drugiej kładki, jest projekt wykonawczy gotowy, w sytuacji kiedy pojawią się możliwości finansowe - będzie ona realizowana.tfwb
: Jak postrzega pan ewentualną współpracę z PO po wygraniu wyborów?

Prezydent_Miasta
: Zawsze uważałem, że należy podejmować współpracę z każdym, kto ma na celu interes miasta.kierownik30
: Pana konkurent w II turze mówi ze stawia na ludzi młodych a pan?

Prezydent_Miasta
: Ja stawiam na ludzi mądrych, niezależnie od wieku.Mohikanin
: Czy politykę zdrowotną opartą na programie bezpłatnych badań będzie pan Prezydent kontynuował ?

Prezydent_Miasta
: Tak, aczkolwiek chciałbym przekonać NFZ do zakontraktowania usług dla ludności Podgórza.Kaja
: Jak przebiega realizacja zadań kompensacyjnych w Nowej Hucie?

Prezydent_Miasta
: Tak jak było ustalone w porozumieniu. Są małe przesunięcia - jedne są trochę odsunięte, inne trochę przyspieszone, ale wszystkie realizowane.Julia
: Witam, jakie są dla pana najważniejsze sprawy do załatwienia w Krakowie, proszę o 3.

Prezydent_Miasta: Nie da się napisać 3 najważniejszych spraw, miasto rozwija się w wielu kierunkach, w wielu dziedzinach, i dla każdej z nich są sprawy najbardziej ważne. Trzeba zarówno dbać o edukację, o opiekę zdrowotną, jak i inwestycje. Dla jednych ważne jest połączenie tramwajowe, dla innych fakt, że mogą bezproblemowo udać się do lekarza.pytanie
: Dlaczego zaczął pan budowę ul. Lema nie wiedząc, kiedy można ją połączyć z ul. Mogilską/Jana Pawła II?

Prezydent_Miasta
: Budowa ulicy Lema spełniać ma 3 zadania: po pierwsze ma być właśnie połączeniem z ulicą Mogilską i ten element jest już robiony; po drugie ma być elementem udostępniającym drogę do budowanych tam osiedli oraz istniejących sklepów, a po trzecie i to jest rzecz najważniejsza, dla której została rozpoczęta szybciej budowa, to droga dojazdowa do hali. Jak Państwo wiecie, odnośnie hali rozstrzygnięty jest przetarg na wykonawcę, a w tej chwili są w końcowej fazie rozmowy z bankiem mającym finansować ową budowę.dobrymis
: Kiedy znów pojedziemy za darmo MPK ?

Prezydent_Miasta
: Oby nieprędko. Wprowadzenie darmowego przejazdu komunikacją stosowane jest w przypadku nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej. Mam nadzieję, że najbliższą okazją będzie dopiero przyszłoroczny dzień bez samochodu.kondor
: Jak Kraków będzie dalej rozwijał sakroturystykę?

Prezydent_Miasta
: Tak, jest przygotowana cała koncepcja turystyki pielgrzymkowej.sebo1984
: Dzień dobry. Kiedy wreszcie doczekamy się końca remontów dróg w mieście Kraków. Kiedy przestaniemy tkwić w gigantycznych korkach?

Prezydent_Miasta
: Sądzę, że nigdy. Ilość dróg w Krakowie oznacza, że jeżeli skończymy remonty jednej, to będziemy musieli zacząć remonty tych, które skończyliśmy kilka lat wcześniej. Natomiast jak Pan widzi, stosujemy metodę udrażniania przejazdów poprzez budowę wydzielonych torowisk, bus-pasów, estakad, a także nowych dróg.gdula102
: Skąd pomysł na higienistki w szkołach?

Prezydent_Miasta
: Jest to apel na skutek prośby rodziców, a także dyrektorów szkół. Potrzeba opieki nad chorymi dziećmi, np. na cukrzycę, wymaga stałej obecności w szkole kogoś, kto posiada przygotowanie medyczne.ziomal
: Czy nie boi się pan, ze walka o konstytucyjne działanie Komisji Majątkowej przysporzyła panu wielu przeciwników?

Prezydent_Miasta
: Uważam, że moim zadaniem jako Prezydenta jest stanie na straży m.in. mienia gminy. Wykonując ten obowiązek podjąłem działania w tej sprawie, a po drugie, jako prawnika, irytował mnie zawsze fakt braku możliwości odwoławczych. Dopóki komisja działała na zasadzie sądu polubownego, nie miałem nic przeciwko temu i wyjaśniliśmy wiele spraw wspólnych z Kościołem, przekazując mu działki, o które się starał. W momencie, w którym komisja stała się sądem kapturowym, powiedziałem nie.Munrid
: Panie Prezydencie czy podziela pan pogląd pana Dudy aby Podgórze stało się kolejną "modną" dzielnicą Krakowa porównywalną z Kazimierzem?

Prezydent_Miasta
: Podzielam, i nawet w tym kierunku czynię pewne działania, np. poprzez wybudowanie kładki.Marta56
: Czy w morzu potrzeb wystarczy jeszcze pieniędzy na dofinansowanie dodatkowych patroli krakowskiej policji?

Prezydent_Miasta
: Staramy się zawsze o to, aby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, m.in. właśnie poprzez dofinansowywanie patroli policyjnych.Max
: Co pan może zrobić, żeby rozwiązać problem osób eksmitowanych z prywatnych kamienic?

Prezydent_Miasta
: Osoby, które posiadają wyrok eksmisyjny z prywatnych kamienic, dzielą się na dwie grupy - tych, które otrzymują prawo do lokalu socjalnego, i tych, którzy tego prawa nie otrzymują. Rozwiązanie problemu grupy osób, która otrzymuje prawo do lokalu socjalnego, staje się problemem gminnym. Otrzymują one od gminy mieszkanie, w pewnej kolejności, te zaś które oczekują na mieszkanie mają płacony czynsz przez gminę.slesz_22
: Czy to prawda, że ma pan psa adoptowanego ze schroniska?

Prezydent_Miasta
: Prawda. Od 20 paru lat posiadam psy wyłącznie ze schroniska. Pierwsza suka po 13 latach pobytu u mnie umarła, kolejna, która była ponad 10 lat także dożyła kresu u mnie, trzecia umarła po operacji, obecną mam już prawie 6 lat.Moderator
: Ostatnie dwa pytania do Prezydentakrecik
: Dlaczego nie zdecydował się pan na poparcie przez żadną partię?

Prezydent_Miasta
: Poparcie 6. partii w stosunku do mojej osoby jak sądzę, wyniknęło z ich wewnętrznej potrzeby.Zabek
: Panie prezydencie czy w tym roku odbędzie się Sylwester na Krakowskim rynku oraz czy przewiduje pan wianki w 2011 nad Wisłą?

Prezydent_Miasta
: Tak jest, Sylwester będzie, i zamierzam spędzić go na Rynku, o czym mówiłem w poprzednim czacie. Wianki są imprezą, która tak się wpisała w kalendarz imprez krakowskich, że nie widzę możliwości, aby się nie odbyły.Prezydent_Miasta
: Dziękuję Państwu bardzo za udział, i mam nadzieję, że zobaczymy się za miesiąc.

pokaż metkę
Osoba publikująca: WIESŁAW SZCZUREK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
powrót