Biznes rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

SMART_KOM

Projekt „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast"

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o., Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Krakowa. Do współpracy w ramach projektu zostało zaproszone Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytet Techniczny w Wiedniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Celem projektu było przygotowanie strategii typu smart city dla Krakowa oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (Strategia SMART_KOM) przy wykorzystaniu funkcjonujących w tym obszarze doświadczeń międzynarodowych.

 

Projekt SMART_KOM realizowany jest od września 2013 roku do czerwca 2015 roku.

 

Projekt realizowany był w trzech etapach obejmujących:

1. Warsztaty diagnostyczne, poświęcone analizie potencjału regionu w 6 obszarach definiujących smart city: smart people, smart living, smart governance, smart economy, smart environment oraz smart mobility. Efektem tego etapu było też ustalenie kierunków wizyt studyjnych (II etap projektu). W warsztatach uczestniczyło ponad 160 osób reprezentujących różne sektory: administrację, biznes, naukę oraz organizacje pozarządowe.

2. Wizyty studyjne w miastach, które są obecnie europejskimi liderami we wdrażaniu inteligentnych rozwiązań tj. w Wiedniu, Helsinkach, Barcelonie, Saragossie,Tallinie i Tartu. Głównym celem wizyt była identyfikacja dobrych praktyk w obszarach największej potencjalnej efektywności, zdefiniowanych podczas warsztatów w ramach I etapu.

3. Warsztaty z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych. Głównym celem tego etapu było opracowanie strategii dla Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz opracowanie zestawu 24 propozycji projektowych, prezentujących możliwe do wdrożenia w Krakowie i KOM rozwiązania smart.

Głównym produktem projektu jest Strategia SMART_KOM, która obejmuje: misję inteligentnego miasta, koncepcję miasta adaptatywnego, rekomendacje dla polityk publicznych oraz katalog 24 propozycji projektowych, w tym 2 projekty pilotażowe, przygotowane do wdrożenia tj. projekt „Apps4Krk” oraz projekt „Mikropark”.

Wersja elektroniczna dokumentu Strategii została opublikowana na stronach Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem, który został przedstawiony na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 27 listopada 2015 r.

Strategia SMART_KOM jest mapą drogową, która wyznacza kierunki rozwoju w dążeniu do budowania miasta inteligentnego. Jest zbiorem rozwiązań innowacyjnych oraz takich, które zostały sprawdzone i przetestowane w innych ośrodkach miejskich w kraju i na świecie. Ich wdrożenie będzie rozłożone w czasie.

W ramach projektu, wdrożone zostały dwa projekty pilotażowe:

 

  • „Apps4Krk” jest serwisem internetowym, który prezentuje aplikacje mobilne i webowe skierowane do mieszkańców Krakowa oraz aplikacje pochodzące z Krakowa (wykonane przez deweloperów mających siedzibę w Krakowie). Serwis znajduje się na stronie http://apps4krk.pl/. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi produktami.

 

  • „Mikropark” jest modułowym, zielonym stanowiskiem, umożliwiającym punktową poprawę funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej na placach, skwerach itp. Mikropark jest miejscem reakcji, integracji oraz zabawy dla mieszkańców miasta. Ta forma małej architektury prezentowana była w Krakowie na Małym Rynku oraz przy ul. Ślusarskiej na Zabłociu. W chwili obecnej poszukujemy miejsca, w którym możliwe będzie umieszczenie Mikroparku na stałe.

 

                                              mikropark

 

W dniu 25 maja 2015 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt SMART_KOM. Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie koordynatora projektu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. Fotorelacja z konferencji znajduje się na stronach Magicznego Krakowa: http://www.krakow.pl/fotogaleria/1412,artykul,fotogaleria.html.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie: http://www.sse.krakow.pl/pl/smart-kom.html.

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA CHLEBDA
Podmiot publikujący: Wydział Rozwoju Miasta
Data publikacji: 2015-07-27
Data aktualizacji: 2015-12-02
Powrót