Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy o półkoloniach, które w czasie wakacji będą organizowane przez miasto we współpracy z organizacjami pozarządowymi. To kolejna edycja cieszącej się dużą popularnością akcji pn. „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami”.

Zdjęcie przedstawia grupę dzieci pozujących do zdjęcia na placu Matejki w Krakowie
Fot. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja

W półkoloniach, finansowanych przez Miasto i realizowanych przez Partnerów, mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do 24. roku życia ze szkół podstawowych, szkół integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół specjalnych, mieszkające i/lub uczęszczające do szkoły na terenie Krakowa.

Poszczególne turnusy trwają pięć dni – odbywają się od poniedziałku do piątku. Uczestnicy półkolonii będą brać udział w zajęciach sportowych, edukacyjnych i plastycznych, dostosowanych i adekwatnych do występujących niepełnosprawności. Mają zapewnioną profesjonalną opiekę, a także drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

 

Wykaz Organizacji Pozarządowych organizujących półkolonie letnie dla dzieci z niepełnosprawnościami:

 

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu

Miejsce realizacji:

Centrum Sportu i Rekreacji Com-Com Zone na Kozłówce, ul. Facimiech 32, 30-667 Kraków.

Kontakt:

p. Marek Możdżeń, tel. 530 200 424

Do dyspozycji uczestników należeć będą:  dwie sale fitness z wyposażeniem, saunę suchą oraz parową, basen pływacki z ruchomym dnem oraz strefę wodnej rekreacji, szatnie i sanitariaty w tym dla osób niepełnosprawnych, plac zabaw, wydzielone miejsce do spożywania posiłku.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja

Miejsce realizacji:

Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 6. Do dyspozycji uczestników turnusów będzie sala gimnastyczna ze sceną, z  miejscem do zajęć edukacyjno-artystycznych, z stolikami na posiłki, z wydzieloną częścią do rekreacji),  siłownia z ergometrami, zaplecze socjalne, sala doświadczeń świata, sala do tenisa stołowego. Oprócz będzie możliwość skorzystania ze szkolnego ogrodu (ogrodzony i zabezpieczony), szkolne boiska, a także ścieżka sensoryczna.

Kontakt:

p. Piotr Stefański, tel. 602 174 181

Fundacja „Po Stronie Dziecka”

Miejsce realizacji:

Kraków - siedziba Fundacji "Po Stronie Dziecka" -ul. Wielicka 228.

Na I piętrze prowadzone jest Niepubliczne Przedszkole "Fistaszki", na II piętrze Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "UKŁADANKA".

Kontakt:

p. Alina Śpiewka, tel. 506 371 834

W ramach półkolonii  uczestnicy każdego z turnusów będą mieli zapewnione: 2 wycieczki wakacyjnych odkrywców- w tym Wioski świata i Małopolskie Centrum Nauki COGITEON, zajęcia z treningu umiejętności społecznych, zajęcia z sensoplastyki, warsztaty naukowe, zajęcia ruchowe.

Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Proland-Sport

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Podedworze 16, 30-686 Kraków oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 im. Janusza Korczaka, al. Kijowska 3, 30-079 Kraków.

Kontakt:

p. Arkadiusz Nowak, tel. 601 440 331

Podczas półkolonii będą prowadzone zajęcia z Zasad Udzielania Pierwszej Pomocy, gry i zabawy ruchowe, aktywności na świeżym powietrzu, warsztaty teatralne oraz kulinarne, spacery, zwiedzanie ciekawych zakątków miasta, kino letnie oraz spotkania z ciekawymi osobami (sportowcami lub super bohaterami).

Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski

Miejsce realizacji:

Szkoła Szkolno-Przedszkolny nr 16 Krakowie przy ul. Mackiewicza 15

Kontakt:

p. Adam Stromidło, tel. 519 782 625

Do dyspozycji uczestników wypoczynku będą sale lekcyjne, gimnastyczne , stołówkę. Przy szkolę znajduję się również plac zabaw i boisko a nieopodal Park im. Tadeusza Kościuszki.

Stowarzyszenie Razem Dla Integracji

Miejsce realizacji:

Półkolonie odbędą się w budynku Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja na osiedlu Uroczym 14, 31-954 Kraków.

Kontakt:

p. Agnieszka Małota, tel. 503 002 312

Miejsce realizacji półkolonii jest bogate w zaplecze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w tym salę gimnastyczną. W ramach półkolonii przewidywane są: zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, wyjścia do kina, na lody, warsztaty i dyskoteki.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza”

Miejsce realizacji:

W budynkach szkoły specjalnej (Centrum Autyzmu, ul. Spadochroniarzy).

Kontakt:

p. Agata Krzyżek-Gola, tel. 503 131 288

W ramach programu półkolonii przewidziane jest aktywne spędzanie czasu: 2 krótsze wycieczki/wyjścia, 1 całodniową wycieczkę. 

Stowarzyszenie APERTO STREFA

Miejsce realizacji:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31-455 Kraków.

Kontakt:

p. Joanna Michalewska, tel. 790 869 432

Do dyspozycji uczestników będzie sala, sala gimnastyczna, sanitariaty, stołówka, biblioteka.

W ramach półkolonii przewidywane są całodniowe wycieczki, warsztaty, spacery oraz aktywności fizyczne na terenie Krakowa i Małopolski.

Stowarzyszenie FAN SPORT

Miejsce realizacji:

Centrum Wspinaczkowe Forteca ul. Rydlówka 32, 30-363 Kraków .

Kontakt:

p. Monika Wlazło, tel. 531 764 330

Podczas półkolonii dzieci i młodzież uczestniczyć będą w zajęciach wspinaczkowych i ogólnorozwojowych prowadzonych na sztucznej ścianie. Do dyspozycji uczestników będzie sala wspinaczkowa, która posiada liczne rekreacyjne powierzchnie wspinaczkowe, wyposażona w drobny sprzęt sportowy, zaplecze sanitarne oraz kącik odpoczynkowy.

W ramach półkolonii przewidywane są dwie wycieczki do Lasku Wolskiego, podczas których zostaną zorganizowane plenerowe zajęcia wspinaczkowe, warsztaty przyrodnicze i plastyczne oraz wyjście do Ogrodu Zoologicznego całodniowe wycieczki, warsztaty, spacery oraz aktywności fizyczne na terenie Krakowa i Małopolski.

Informacja o szkołach uczestniczących w projekcie Lato w szkole 2024, w tym szkołach specjalnych jest dostępna na stronie BIP: tutaj link.


Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne w Krakowie przy ul. Topografów 11 (Sidzina) informuje o uruchomieniu programu wsparcia uczniów i uczennic krakowskich szkół oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Program realizowany będzie w okresie od 1 lipca do 9 sierpnia 2024 r. dla osób w wieku od 7. do 24. roku życia.

 

Warunki przyjęcia:

1. posiadanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności,

2. wypełnienie zgłoszenia: https://forms.gle/fWPWcvkAEour5Cgq5

3. podpisanie oświadczenia o przekazaniu dziecka pod opiekę,

4. podpisanie zgody na wykorzystanie wizerunku i RODO,

5. zaświadczenie lekarskie w przypadku dzieci, którym trzeba podać leki, wskazujące rodzaj leku, dawki i sposób podawania (na czas pobytu uczestnika rodzice przekazują leki pielęgniarce w oryginalnym opakowaniu).

Uczestnicy i uczestniczki mają możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów:

WARIANT 1 - OPIEKA I TERAPIA (udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, w godzinach 9.00-15.00 od poniedziałku do piątku oraz grupowe zajęcia terapeutyczne, w tym fizjoterapia w grupie lub indywidualnie, muzykoterapia, arteterapia, biblioterapia, hortiterapia, zooterapia, terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna)

WARIANT 2 TERAPIA (udział w indywidualnych zajęciach z fizjoterapeutą wg uzgodnionego z organizatorem i rodziną harmonogramu).

Organizator zastrzega sobie, iż w przypadku zachowań trudnych, zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników może odmówić przyjęcia uczestnika.

 

W przypadku, gdy uczestnik wymaga specjalistycznego sprzętu (np. podnośnik, pionizator), należy go dostarczyć do CET na czas uczestnictwa w programie.

Organizator nie zapewnia wyżywienia, napojów i dowozu.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona. Rejestracja udziału w programie prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu do programu wnioskujący zostaną powiadomieni mailowo i/lub telefonicznie.
Kontakt do organizatora:

email: topografow11.nsps@gmail.com

telefon: 797 123 841

20.jpg-półkolonia półkolonie
Kraków Bez Barier
22.jpg-półkolonia półkolonie
Kraków Bez Barier
23.jpg-półkolonia półkolonie
Kraków Bez Barier
20.jpg-półkolonia półkolonie
22.jpg-półkolonia półkolonie
23.jpg-półkolonia półkolonie
pokaż metkę
Osoba publikująca: Daniel Duda
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2024-06-20
Data aktualizacji: 2024-06-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź