Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przedłużenie ważności Kart „N”

W związku w wejściem w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, Wydział polityki Społecznej przekazuje informacje dotyczące wydawania lub przedłużania Kart „N”.

Zdjęcie przestawia leżącą na blacie kartę n oraz ołówki
Fot. telewizja.krakow.pl

Z uwagi na fakt, że orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne - Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem zostanie po wcześniejszym złożeniu wniosku przedłużona lub wydana na mocy przepisów w/w ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Karta „N” zostanie wydana/przedłużona do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanowiące podstawę jej wydania stanie się ostateczne.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem spełniająca powyższe kryteria zostanie wydana lub przedłużona na wskazany okres ważności po wcześniejszym złożeniu wniosku o wydanie/przedłużenie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem przez osobę uprawnioną.

Rodziny, które spełniają kryteria do wydania/przedłużenia Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem na mocy przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, będą mogły załatwić sprawę od 8 stycznia 2024 r.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O KRAKOWSKĄ KARTĘ RODZINY Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM

Wnioski o wydanie lub przedłużenie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem należy składać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (ul.  Dekerta 24) od poniedziałku do piątku w godzinach 07.40 - 15.00.

 

Informacji udziela:

tel.: 12 616 52 93 lub 12 616 57 14

e-mail: RodzinaN@um.krakow.pl

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Daniel Duda
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2024-01-08
Data aktualizacji: 2024-01-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź